Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tişe, a iniţiat un proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului de asociere între Consiliul Judeţean şi Ministerul Sănătăţii, proiect ce va fi supus spre aprobarea deliberativului judeţean în cadrul şedinţei extraordinare convocate pentru data de mâine, vineri, 23 februarie 2018. În esenţă, protocolul are drept scop facilitarea derulării şi respectarea termenelor de implementare a proiectului de construire a Spitalului Regional de Urgenţă Cluj.

„Am decis să iniţiez acest proiect de hotărâre, pentru care am şi convocat consilierii judeţeni în regim de urgenţă, întrucât nimeni nu este mai interesat decât noi de construirea acestui Spital Regional şi pentru că ne dorim ca acest lucru să se întâmple cât mai repede. În acest fel, continuăm, într-o nouă etapă şi într-o formă şi mai avansată, ajutorul pe care l-am dat constant pe parcursul anilor acestui proiect cu adevărat strategic pentru întreaga regiune” a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tişe.

Conform protocolului, Consiliul Judeţean Cluj va actualiza Planul Urbanistic Zonal necesar realizării pe terenul de 14 hectare a obiectivului de investiţii în noua formă, prin actualizarea celui existent conform proiectului actual transmis de Ministerul Sănătăţii. Totodată, Consiliul Judeţean va elabora, pe baza datelor tehnice transmise de Minister, documentaţiile tehnico-economice necesare realizării infrastructurii tehnico-edilitare. În acelaşi timp, forul judeţean va realiza, sub rezerva asigurării finanţării de către Ministerul Sănătăţii, branşamentele, racordurile şi drumurile de acces necesare în scopul bunei funcţionări a obiectivului. Nu în ultimul rând, Consiliul Judeţean va asigura susţinerea logistică, la nivel local, a implementării proiectului de edificare a Spitalului Regional de Urgenţă Cluj. Totodată, în perspectiva demarării efective a lucrărilor de construcţie, Consiliul Judeţean va finaliza eliberarea amplasamentului de vegetaţia şi construcţiile existente aflate în proprietatea privată a Judeţului Cluj.

Forul administrativ clujean a fost primul dintre autorităţile din ţară vizate de construirea unui spital regional, respectiv Cluj, Iaşi şi Craiova, care a finalizat în bune condiţii întreaga procedură prin care s-a pus la dispoziţie un teren propice amplasării spitalului regional de urgenţă. Pentru a ajunge în etapa finală, Consiliul Judeţean a derulat o procedură laborioasă prin care a dezmembrat terenul în cauză şi s-a ocupat de evaluarea suprafeţei transmise pentru construirea spitalului, a adoptat hotărârea 167/26.07.2017 de modificare a HCJ nr. 258/29.11.2016 prin care terenul a fost transferat din domeniul public al judeţului Cluj în domeniul public al Statului Român. Ulterior, Consiliul Judeţean a acţionat pentru înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate asupra terenului al Statului Român şi a îniţiat demersurile necesare în vederea casării şi, respectiv demolării construcţiilor dezafectate existente pe terenul în cauză. Astfel, în data de 1 noiembrie 2017, Consiliul Judeţean Cluj a predat Ministerului Sănătăţii, prin intermediul unui protocol de predare-primire, terenul pe care urmează să fie edificat viitorul Spital Regional de Urgenţă de la Cluj, situat în comuna Floreşti, Str. Avram Iancu, nr. 370-374.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here