În septembrie 2017, consilierii locali au aprobat un proiect imobiliar ce prevede construirea unui bloc cu cinci etaje între case pe strada Constantin Brâncuşi. Călin Văduva, fondatorul colosului Fortech s-a luptat cu municipalitatea pentru a stopa viitoarea construcţie ce va fi edificată de fiii fostului rector al Universităţii de Ştiinţe Agrigole, Liviu Alexandru Mărghitaş. Pentru că reprezentanţii primăriei au trecut cu vederea peste neregularităţile expuse de clujeni, Călin Văduva, împreună cu alţi vecini au dat în judecată municipalitatea şi pe fiii lui Mărghitaş.

Beneficiarele proiectului imobiliar controversat sunt societăţile Romdesign SRL şi SC Teresa Construct SRL, cea din urmă fiind condusă de Florin Mureşan. Romdesign este patronată de Liviu Septimiu Mărghitaş şi Octavian Victor Mărghitaş – fii fostului rector al Universităţii de Ştiinţe Agricole, Liviu Alexandru Mărghitaş, preşedinte al Senatului USAMV în vremea când şi Sorin Apostu era profesor acolo, şi primar. Alexandru Mărghitaş este un simpatizant al PSD şi face parte din grupul de prieteni ai fostului ministru de Interne Ioan Rus, fiind un apropiat al acestuia.

Blocul de cinci etaje (subsol + parter + trei etaje + două etaje retrase) s-a vrut a fi construit pe strada Constantin Brâncuşi nr. 98 unde a fost o casă un bar, însă  beneficiarul a trecut la pregătirea terenului, demolând fosta construcţie.

În şedinţa de Consiliu Local din luna septembrie, mai mulţi clujeni s-au opus acestui proiect. Aceştia au trimis cereri şi sesizări şi s-au prezentat în şedinţa Consiliului local pentru a aduce argumente şi a încerca stoparea acestui proiect. În ciuda reclamaţiilor, proiectul a mers mai departe.

 

 

 

Proiect avizat pe şutic?

Vecinii nu s-au lăsat, aşa că împreună cu directorul general Fortech, Călin Văduva au cerut primăriei revocarea hotărârii de Consiliu local prin care s-a aprobat documentaţia Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) a blocului de cinci etaje.

”Observaţia principală pe care o facem este aceea că documentaţia de urbanism PUD aprobată duce la ocuparea şi deschiderea posibilităţii de edificare excesivă a parcelei studiate, iar acest lucru a fost generat atât de încălcarea procedurilor de analiză şi aprobare a unei documentaţii de acest tip, cât şi de încălcarea flagrantă a prevederilor Regulamentului Local de Urbanism (RLU) aferent Planului Urbanistic General (PUG) 2014 precum şi a altor norme speciale în materie.

Maniera de aprobare a PUD a încălcat flagrant dreptul nostru de a fi informaţi şi consultaţi cu privire la documentaţia de urbanism propusă”.

Vecinii viitoarei construcţii susţin că singurii proprietari de parcele învecinate care au fost notificaţi cu privire la documentaţia PUD au fost Călin Văduvă şi o vecină, doamna Nagel care, de altfel, s-au şi implicat activ în etapa de dezbatere a documentaţiei PUD, depunând opinii în scris şi participând la şedinţele CTATU.

”Trecând peste faptul că ceilalţi vecini din zonă nu au fost notificaţi de existenţa documentaţiei PUD, chiar şi în cazul dlui. Văduvă şi a dnei. Nagel procedura de informare a fost încălcată.

În data de 14.02.2017, Călin Văduva şi dna. Nagel au participat la şedinţa CTATU, în cadrul căreia s-a discutat avizarea documentaţiei PUD pentru imobilul situat pe strada Constantin Brâncuşi nr. 98. În cadrul şedinţei, în urma dezbaterilor dintre membrii comisiei, a elaboratorului PUD şi a vecinilor prezenţi, decizia comisiei a fost aceea de neacordare a avizului pentru acest proiect. Ulterior datei de 14.02.2017 nici chiar faţă de dl. Văduva şi dna. Nagel, cei care s-au implicat activ în etapele de elaborare a documentaţiei PUD, reprezentanţii Serviciului Urbanism din cadrul primăriei nu au mai făcut niciun fel de comunicare prin care să arate existenţa, discutarea sau aprobarea unei documentaţii PUD referitoare la imobilul respectiv.

 

În ciuda acestei ”tăceri” a aparatului administrativ al Primăriei Cluj-Napoca, aflăm acum cu stupoare că beneficiarul PUD a mai înregistrat o documentaţie PUD în data de 9.03.2017 (diferită de cea iniţială), documentaţie ce nici măcar nu a fost studiată şi analizată de CTATU. În mod totul dubios, aceasta a fost analizată în cadrul unei Comisii Operative de Urbanism în data de 22.06.2017”, arată vecinii prin plângerea prealabilă înregistrată la primărie.

 

 

Direcţia de Urbanism a trecut cu vederea

Riveranii mai aratătau că regimul de înălţime propus de fraţii Mărghitaş nu respectă condiţiile din Regulamentul Local de Urbanism.

”Prin PUD s-a aprobat un regim de înălţime de P+3E+2R, cu toate că ultimele două etaje ale imobilului propus nu respectă condiţiile din RLU pentru a fi considerate etaje retrase. În cazul de faţă, ultimele două nivele sunt retrase doar de la latura sud-vestică, fără a avea retragere pe toate laturile şi o suprafaţă de maxim 60% din suprafaţa ultimului nivel plin, aşa cum prevede RLU”, spun vecinii.

De asemenea, clujenii mai atrag atenţia şi asupra faptului că prin PUD s-a aprobat o retragere faţă de limita sud-vestică de doar 7 metri, în condiţiile în care retragerea minimă conform reglementărilor Unităţii Teritoriale de Referinţă (RLU) era, în cazul parcelelor cu o adâncime de 20 metri, cea dată de amplasarea clădirii propuse pe o adâncime egală cu 65% din cea a parcelei.

”Parcela studiată are o adâncime totală de 21,01 metro, astfel că adâncimea maximă de amplasare a construcţiei poate fi de 13,6 metri, cu consecinţa că retragerea minimală trebuie să fie de 7,4 metri. Cu toate acestea, în mod inexplicabil, beneficiarului PUD i s-a permis amplasarea construcţiei viitoare la o distanţă mai mică faţă de cea legală fără a exista niciun motiv pentru instituirea unei astfel de excepţii”, mai arată vecinii în plângere.

 

 

 

Parcarea fantezistă şi permisivitatea

Totodată, prin PUD s-a aprobat realizarea unei construcţii cu funcţiuni mixte, compusă dintr-un spaţiu comercial la parter şi opt apartamente dispuse la etajele superioare ce urmează a fi dotate cu o parcare ce va avea o capacitate totală de 10 locuri.

”Parcarea va avea această capacitate în cel mai fericit caz, deoarece soluţia tehnică prezentată este una cel puţin fantezistă, constând într-un lift dotat, cu rampă rotativă, ca mai apoi în spaţiul de parcare din subsolul 8 din cele 10 locuri să fie locuri de parcare supraetajate, dotate la rândul lor cu lifturi. Trecând peste faptul puţin probabil al executării unei astfel de instalaţii sau peste faptul operării extrem de dificile şi anevoioase a unei astfel de soluţii, arătăm că numărul de locuri de parcare aprobate prin PUD sunt insuficiente. Şi în cea mai favorabilă ipoteză pentru beneficiar, aceasta va trebui să asigure minim 12 locuri de parcare pentru imobil, raportat la suprafaţa parterului ca spaţiu cu funcţiuni de servicii cu acces public. În mod din nou bizar şi această cerinţă a RLU este trecută cu vederea prin aprobarea PUD, fapt ce în mod evident va duce la încărcarea zonei şi la parcarea unui număr însemnat de autovehicule ale locatarilor acestui imobil pe carosabil, într-o zonă care este deja extrem de aglomerată.

”Printre reglementările esenţiale ale unei documentaţii PUD se enumeră şi compatibilitatea funcţiunilor, conformarea construcţiilor, amenajărilor, a plantaţiilor şi relaţiile funcţionale şi estetice cu vecinătatea. În cazul nostru o astfel de analiză nu a fost avută în vedere nici de către elaboratorul PUD (fapt de înţeles având în vedere interesul strict comercial al clientului său), însă ceea ce este mai grav, nici de CTATU (nici nu avea cum să o facă din moment ce acest proiect nu a ajuns pe ordinea de zi) şi nici de arhitectul şef.

Se va ajunge astfel ca zona în care se află situate imobilele noastre – case de locuit cu regim de înălţime P+2-, să apară o construcţie cu regim de înălţime P+5 (în realitate va avea un regim de înălţime a unei clădiri de P+6), fapt ce creează o evidentă disfuncţionalitate între zone şi între cele două UTR-uri învecinate. Acest fapt va genera disconfort pentru vecinătăţi, pierderea intimităţii în curţile caselor noastre şi pierderea de valoare a proprietăţilor noastre”, încheie Călin Văduva şi vecinii prin avocat Răzvan Balosu.

 

 

Autorizaţia de construcţie, suspendată în instanţă

Călin Văduva, împreună cu soţia Alina-Mirela şi încă cinci clujeni (Ildiko Nagel, Cristian Scuturici, Ramona Scuturici, Corina Corpadea, Ovidiu Pop) au dat în judecată firmele Romdesgin, Teresa Construct şi Consiliul local. Aceştia au cerut în instanţă suspendarea autorizaţiei de construire, iar în 7 martie  magistraţii clujeni au dispus suspendarea hotărârii Consiliului Local, prin care se autoriza un plan urbanistic al unui imobil cu cinci etaje, în beneficiul familiei Mărghitaş.

”Admite cererea. Dispune suspendarea efectelor executorii ale HCL nr. 808/2017 de aprobare PUD în vederea construirii imobilului mixt S+P+3E+2R în Cluj-Napoca, str. C. Brâncuşi, nr. 98 înscris în CF 313136 Cluj până la pronunţarea instanţei de fond. Cheltuieli de judecată în sarcina pârâţilor, 50 lei. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare. Recursul se depune la Tribunalul Cluj. Pronunţată în şedinţa publică din data de 07.03.2018”, se arată în soluţia pe scurt a Tribunalului Cluj.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here