UBB renunță la clădirea de pe strada M. Kogălniceanu nr 4 în care își desfășoară activitatea Facultatea de Teatru și Film pentru care ceruse dreptul de proprietate de la Primăria Cluj Napoca.

Transferul imobilului urma să aibă loc prin intermediul unei hotărâri de guvern, dar după ce actul normativ a fost aprobat, cei de la UBB au anunțat că renunță la cerere.

”Prin adresa nr. 4000/27.04.2021, înregistrată la Ministerul Educației cu nr. 11203M/2021, Universitatea „Babeș Bolyai” informează că renunță la solicitarea sus-menționată, motivând că dreptul de administrare nu-i conferă posibilitatea realizării unui proces
complex de modernizare asupra imobilului. Legislația în vigoare nu permite ca autoritatea administrativ teritorială, respectiv Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, să-i dea Universității imobilul, în cauză, prin hotărâre de Guvern inițiată de Ministerul Educației, direct în proprietate. Într-adevăr, în conformitate cu prevederile art. 226 alin. (6) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, „Prin hotărâre a Guvernului, bunurile din domeniul public al statului pot fi trecute în domeniul privat al statului, prin hotărâre de Guvern inițiată de Ministerul Educației, și transmise în proprietate universităților de stat, în condițiile legii”, cu condiția de a se prezenta/demonstra pierderea utilității publice a imobilului respectiv. Având în vedere că, în conformitate cu prevederile art. 114 alin. (5) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, instituțiile de învățământ superior sunt persoane juridice de drept public sau, după caz, persoane juridice de drept privat şi de
utilitate publică, în acest caz nu se poate demonstra pierderea utilității publice. Ținând cont de faptul că Universitatea „Babeș Bolyai” nu își dorește un drept de administrare asupra imobilului sus-menționat, vă adresăm rugămintea de a sista
demersurile către Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca.
Față de cele prezentate mai sus, propunem transmiterea de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei solicitări de retragere a cererii Guvernului transmisă Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca cu adresa nr. 20/6375/THG/05.04.2021 prin care se solicita dispunerea măsurilor necesare pentru adoptarea unei hotărâri având ca obiect transmiterea imobilului teren și construcții, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. M. Kogălniceanu nr. 4, din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul public al statului în vederea dării acestuia în administrarea Universității „Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca, instituție aflată în coordonarea Ministerului Educației”, se arată în documentul hotărârii de guvern.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here