Unitatea de cercetare TRANS.SCRIPT. Centrul de Diplomatică și Paleografie Documentară Medievală, o inițiativă a mai multor cadre didactice și cercetători ai Universității Babeș-Bolyai, a fost inaugurată vineri, 30 martie 2018, la Universitatea Babeș-Bolyai.
Noul centru de cercetare științifică dorește să coroboreze eforturile specialiștilor Universității Babeș-Bolyai cu cele ale colegilor din București, Iași, Târgu Mureș, Sibiu etc.
pentru explorarea și valorificarea patrimoniului cultural transmis în formă scrisă documentară pe teritoriul României, în Evul Mediu și în zorii modernității, în strânsă
relație cu evoluțiile istorice de pe întregul teritoriu românesc și din Europa apuseană,
centrală și sud-estică.
Instrumentul principal de interogare a trecutului în cadrul acestui grup de lucru este
paleografia, o disciplină extrem de puțin cultivată în mediile academice din România și din
străinătate. Trei obiective majore, deopotrivă flexibile și interdependente, reprezintă baza
programatică a activității „TRANS.SCRIPT”:
 didactic, prin alcătuirea unor instrumente de predare a disciplinelor universitare
grupate în jurul scrierii medievale, precum paleografia, diplomatica, sigilografia,
filigranologia etc.;
 de publicare, prin inițierea și promovarea unei serii distincte de publicații
(editare și interpretare) de surse scrise medievale și premoderne;
 de cooperare, deopotrivă interdisciplinară (prin apel la specialiști în istoria
dreptului, în geografie istorică ori în discipline filologice sau în sfera științelor
informatice etc.) și internațională (prin dialog cu mediile avansate de cercetare în
domeniu). către segmente mai largi ale societății românești, o cooperare în sensul asigurării
consultanței necesare bibliotecilor, muzeelor, arhivelor de diferite feluri, asociațiilor
culturale mici sau mari, precum și grupurilor de inițiativă care vizează acțiuni cu suport
istoric. Acest segment de activitate este unul esențial pentru că restituie societății
românești efortul în formarea specialiștilor, fiind totodată un pas important prin care
publicul larg percepe direct importanța unui efort atât de specializat.
La deschiderea noului centru au luat cuvântul acad. Ioan-Aurel Pop, rectorul
Universității Babeș-Bolyai și membru în Comitetul Științific al Centrului TRANS.SCRIPT,
precum și lect. dr. Adinel Dincă, directorul noii structuri de cercetare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here