În anul 2016, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) i-a verificat averea lui Arpad Paszkany. Afaceristului i s-a imputat că a efectuat tranzacții dubioase și că s-ar fi sustras de la plata unor taxe. Paszkany a dat în judecată Fiscul, iar în iunie 2020 a avut un prim câștig de cauză. Procesul s-a mutat la Curtea de Apel Cluj, în urma unui recurs formulat de către ANAF, însă în octombrie judecătorii l-au declarat câștigător pe Paszkany și de această dată. Ulterior, ANAF s-a bazat pe o ultimă cale extraordinară de atac – contestația în anulare -, iar după ce doi judecători de la Curtea de Apel Cluj s-au abținut în a soluționa cauza, instanța a dat un verdict final.

Acuzat că „a driblat” bugetul de stat

În anul 2016, Arpad Paszkany a primit aviz de verificare prin care a fost înștiințat că va fi verificat de către ANAF. Fostului patron de la CFR Cluj i se solicita în justificare documente privind operațiuni bancare, comerciale și financiare cu o vechime de peste 10 ani față de perioada derulării controlului. Despre această atitudine a ANAF, Paszkany spunea la acea vreme că având în vedere inexistența unei obligații legale de păstrare a unor documente justificate cu o astfel de vechime, face imposibilă exercitarea în mod echitabil a unui drept la apărare efectiv.

Ulterior, în 2018, Arpad Paszkany a contestat acest raport de verificare finală și a cerut Ministerului Finanțelor Publice anulare actelor în discuție, pe motiv că acestea sunt nelegale. Contestația administrativă respectivă nu a fost soluționată, iar lui Paszkany i s-a comunicat Decizia de suspendare a soluționării contestației nr. 21/23.01.2019, prin care Ministerul Finanțelor suspendă soluționarea cererii, motivul fiind acela că ”a sesizat organele de urmărire penală cu privire la constatarea săvârșirii unei presupuse infracțiuni în legătură cu situația sa”.

Mai mult, Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice a înaintat DIICOT o sesizare penală pentru a se constata dacă faptele imputate lui Arpad Paszkany pot întruni ”elementele constitutive ale vreunei infracțiuni prevăzute de Codul penal si/sau legile specifice”.

Omul de afaceri a spus că toate acuzațiile care i se aduc sunt superficiale, existând doar simple afirmații sau supoziții, iar textul deciziei cuprinde doar anumite părți copiate din texte de lege sau practică judiciară.

Ce spune ANAF, după ce Paszkany i-a dat în judecată

Lui Arpad Paszkany i s-a imputat o sumă de 1.931.211 lei, reprezentând 1.124.564 lei impozit pe venit și 806.647 lei accesorii aferente. În urma controlului efectuat, reprezentanții ANAF au constatat că omul de afaceri a obținut și utilizat venituri care nu au fost impozitate, iar sursa veniturilor nu a putut fi identificată.

”Arpad Paszkany a utilizat (…) dintr-o sursă neidentificată, fonduri mai mari decât cele provenite din surse impozabile declarate sau din surse neimpozabile identificate, cu consecințe asupra obligațiilor datorate bugetului de stat, fiind stabilită suplimentar de plată suma de 1.124.564 lei reprezentând impozit pe venit, la care s-au adăugat accesorii aferente în sumă de 806.647 lei. Organele de verificare fiscală au constatat că Arpad Paszkany nu a probat cu acte doveditoare tranzacția financiară de creditare în baza căreia a devenit titular al unei creanțe în sumă de 1.200.000 euro deținută față de Vianova Holdings Ltd și al unei creanțe de 1.850.000 euro deținută față de Legrand Investments INC, astfel nefiind justificată legalitatea includerii în circuitul de compensare a creanței încasate de la 1907 Cluj SA (…).

Totodată, s-a constatat că Arpad Paszkany nu a probat cu acte doveditoare efectuarea plăților în sumă de 2.200.000 euro către Mentor Development LLC SUA în calitate de creditor, astfel încât această societate să dispună de resurse pentru a acorda o facilitate de credit în sumă de 2.000.000 euro către Paz Management Group SRL, prin urmare nu poate fi probat dreptul legal de recuperare a creanțelor invocate împotriva Mentor Development LLC SUA. În determinarea situației fiscale la nivelul perioadei verificate, suma de 1.513.544 lei, respectiv suma de 535.592 lei încasată de P A Z de la Paz Management Group SRL reprezintă un venit suplimentar din surse neidentificate”, arată ANAF în întâmpinarea depusă la dosar, după ce Paskany a dat în judecată instituția.

Arpad Paszkany, învingător în instanță!

În iunie 2020, Tribunalul Cluj a admis cererea formulată de Paszkany împotriva ANAF. Instanța de judecată a constatat că nici ANAF nu a făcut dovada tuturor acuzațiilor aduse omului de afaceri, fiind menționate doar existența indiciilor săvârșirii unei infracțiuni” și ”pretinse aspecte de nelegalitate formală.

”Instanța constată că (…), deși se poate reține că organul fiscal a învederat „ existența indiciilor săvârșirii unei infracțiuni”, acesta nu a argumentat faptul că eventuala constatare a săvârșirii vreunor infracțiuni de către reclamant „ ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra soluției ce urmează să fie dată în procedură administrativă”, câtă vreme în procedura administrativă nu au fost invocate de către parte decât pretinse aspecte de nelegalitate formală, fără a fi formulate apărări de fond, care să implice analiza indiciilor săvârșirii unei infracțiuni în legătură cu mijloacele de probă privind stabilirea bazei de impozitare”, se arată în motivarea instanței.

Prin urmare, Tribunalul Cluj a decis anularea Deciziei de soluționare a contestației nr. 21/23.01.2019 și a obligat ANAF la soluționarea contestației formulate de Arpad Paszkany. De asemenea, instanța a decis anularea Deciziei de suspendare nr. 304/24.07.2019, respectiv a Deciziei de suspendare nr. 184/15.05.2019 şi a obligat ANAF la soluţionarea pe fond a contestaţiilor formulate împotriva Deciziilor de impunere nr. nr. 1230170262900/31.03.2019, respectiv nr. nr. 1230168031277/31.12.2018. 

Împotriva acestei soluții, ANAF a formulat recurs care s-a judecat la Curtea de Apel Cluj, însă cererea a fost anulată. 

Ulterior acestei soluții, ANAF a formulat o cale extraordinare de atac, respectiv contestația în anulare. Doi judecători de la Curtea de Apel Cluj, respectiv Ioana Păsculeț și Radu-Rareş Duşa s-au abținut de la soluționarea cauzei. Zilele trecute, Curtea de Apel Cluj a respins contestația în anulare formulată de ANAF împotriva lui Arpad Paszkany. Decizia este definitivă. (Carmen Gorgan)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here