Ultima ședință de urbanism organizată de către Primăria Cluj-Napoca s-a lăsat cu scântei. Noile construcții propuse în municipiu creează controverse între oficialii Comisiei de Urbanism, proiectanții și edilul Emil Boc. Cele 12 proiecte discutate au în vedere investirea unor sume colosale pentru dezvoltarea unor ansambluri rezidențiale și imobiliare în „inima” orașului. Însă părerile sunt împărțite, ba mai mult decât atât în cadrul ședinței s-a ajuns și la discuții mai aprinse.

Ultima ședință de urbanism care a avut loc în data de 27 februarie a dezbătut proiecte de urbanism de mare importanță pentru dezvoltarea municipiului Cluj-Napoca. Construcțiile propuse către proiectanți au creat mari controverse în rândul arhitecților și membrilor comisiei care au intervenit cu adăugiri și precizări ori de câte ori au simțit nevoia, trimițând astfel proiectele către noi modificări.

O parte dintre proiectele analizate la această ședință, au mai fost subiect de discuție și în trecut dar au fost readuse din nou în fața atenției membrilor din comisie pentru că aveau nevoie de îmbunătățiri. Spre exemplu, turnul de 40 de etaje care urmează să fie construit în apropiere de Cora, creează și în momentul de față mari controverse. Cei de la USAMV, care dețin aproximativ jumătate din terenul care face obiectul documentației, au anunțat la Comisia de Urbanism că se vor opune pe toate căile acestui proiect. Pe când, avocații Cluj Napoca Estate au venit la urbanism alături de proiectant, arhitectul Adrian Iancu, să explice că pot construi ce doresc pe teren având în vedere că au drept de superficie în cartea funciară. Discuția s-a aprins iar în final PUZ-ul pentru turn a primit avizul arhitectului orașului. La finalul discuției, domnul primar Emil Boc a ținut să spună că proiectul va ajunge din nou în dezbatere publică încă cel puțin 45 de zile pentru ca cetățenii să afle ce se dorește acolo, fiind vorba despre un proiect important.
Probleme au fost și când s-a discutat despre proiectul ansamblului de două blocuri cu 9 etaje propus în zona viitoarei baze sportive La Terenuri, pe strada Parâng în cartierul Mănăștur. Proiectul a apărut public în 2018 și viza o zonă pe care Primăria voia să o transforme în bază sportivă. Proiectul a fost contestat de către arhitectul șef al municipiului și de către viceprimarul Tarcea care au transmis faptul că două clădiri atât de înalte lângă baza sportivă „La terenuri” sunt inoportune: „Deci clădirile dumneavoastră vor fi mai joase decât cele de zece etaje de pe Parâng, având în vedere că terenul pe care îl aveți coboară. A, 2 etaje față de Parâng. Atunci mutați clădirea din spate la strada Parâng, faceți una mai înaltă care să semene cu celelalte de vizavi și tranziția spre zona La Terenuri să fie mai plăcută, cu o zonă verde mai mare”. Într-un final comisia a stabilit că proiectul mai are nevoie de îmbunătățiri, spunând că: „Schimbați-vă mobilarea cu încadrarea în indici și reveniți aici”.
Încă un proiect care a creat supărări în rândul comisiei dar mai ales a domnului primar Emil Boc este cel cu 24 de case cuplate dorite în cartierul Bună Ziua, pe strada Mihai Românul. După ce documentația a fost prezentată, Boc a luat foc din cauza nemulțumirilor pe care locuitorii din zonă și le-au exprimat cu privire la proiect și la circulațiile propuse. Domnul Emil Boc a afirmat: „Acolo există o circulație, nu veți putea merge cu elicopterul. Dacă nu există drumul de 15 metri din PUG circulațiile trebuie să meargă circular. Pentru că eu trebuie să merg în fața Consiliului Local să le explic”. Totodată el a concluzionat că: „Nu voi aproba proiecte care să distrugă calitatea vieții clujenilor indiferent dacă mă veți da în judecată.  N-am ajuns primar ca să mă amenințe oricine în orașul acesta. Să se facă evaluarea la comisia de circulație dacă strada dumneavoastră răspunde exigențelor de trafic”.

Reporterul Gazeta de Cluj a sintetizat proiectele care au fost dezbătute în cadrul ședinței.

P.U.Z de urbanizare pe str. Mihai Românu

Prin intermediul acestui proiect se dorește realizarea unui PUZ, pe terenul în suprafață de 15.271mp, situat în municipiul Cluj-Napoca, în cartierul Bună Ziua, pe strada Mihai Romanul. Intenția proiectului presupune formarea unor parcele individuale destinate construirii ulterioare de locuințe semicolective. În conformitate cu solicitările investitorilor, și în corelare cu prevederile PUG, se demarează procesul de urbanizare pe zona studiată, încadrată în Zona de urbanizare Locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe un parcelar de tip urban.

Urbanizarea constituie prima etapă dintr-un proces care are că scop final realizarea locuințelor de tip semicolective, împreună cu delimitarea unei zone utilizate în primul rând de către riverani, ca spațiu verde și o subzonă care să conțină instituții și servicii publice și de interes public, situate la parterul clădirilor, combinate cu activități economice cu caracter terțiar situate la etajele celor două clădiri de pe str. Mihai Romanul.

Zona în cauză se află în intravilanul localității, în partea sudică a municipiului Cluj-Napoca, pe strada Mihai Romanul, în vecinătatea intersecției cu strada Tudor Musațescu, situat în cartierul Bună Ziua. Strada Mihai Romanul realizează, via străzii Măceșului, o legătură alternativă între strada Bună Ziua și Calea Turzii, principala magistrală de ieșire din municipiu pe direcția Alba Iulia. La momentul implementării prezentului PUZ și înainte de realizarea locuințelor propuse, rețeaua de utilități existentă se va extinde și completa, cu racordarea din strada Mihai Romanul.

Alimentarea cu apă potabilă se va realiza prin extinderea rețelei publice de apă existentă pe strada Mihai Romanul. Printr-o rețea de canalizare gravitațională apele menajere din incinta studiată vor fi conduse într-o stație de pompare ape menajere. Regimul de înălţime maxim admis este de două niveluri supraterane. Suplimentar făţă de acestea, este admisă o mansardă sau un nivel retras. Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată în punctul cel mai înalt, nu vă depă̆şi 14 m.

P.U.Z de urbanizare pe str. Frunzișului

Acest proiect vizează elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal în vederea realizarii unui imobil mixt pentru activități administrative și comerciale, având ca scop susținerea profilului funcțional din zonă. Zona este în general eterogenă, compusă din unități economice diverse ca mărime, funcțiune și calitatea structurării interne. Terenul studiat se afla în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în afara perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural urbanistice, pe calea de circulație publică locală care face legatura între cartierul Zorilor și cartierul Mănăștur.

Documentația depusă vizează aprobarea PUZ-ului de dezvoltare economica str. Frunzisului – latura sudica, în Consiliul Local Cluj-Napoca, în vederea reglementării condițiilor de construire, dezvoltare a structurii tehnico-edilitare a cărei înălțime maximă nu va depăși 25 m.

P.U.Z pentru dezvoltarea unui ansamblu mixt pe Str. Parâng

Aria reglementată se găsește la limita sud-vestică a cartierului Mănăștur, prinsă între două zone ale cartierului cea a străzii Mehedinți și cea a străzii Parâng, fiecare cu caracterul urbanistic specific. Cele două zone, fiind recunoscute ca atare în mentalul colectiv, denumirile având legatură cu străzile care le străbat desenând fiecare o buclă interioară a zonei. Regimul maxim de înălțime este de P+2+R, respectiv de 4 niveluri supraterane. Această reglementare pare să nu țină seama de cadrul construit adiacent compus preponderant din clădiri cu P+10, respective 11 niveluri supraterane. Ocuparea prefigurată de către PUG duce din nou cu gândul la un țesut urban pre-modernist, cu ocupări mari la sol și regimuri de înălțime scăzute, în opoziție cu fondul construit existent unde solul este eliberat în favoarea dezvoltării pe verticală.
Zona analizată are o aşezare favorabilă din urmaătoarele punctele de vedere: Localizare în municipiu – teritoriul studiat este situat în partea sud-vestică a municipiului Cluj Napoca, în cartierul Mănaștur, pe cursului pârâului Calvaria, în vecinătatea cu pădurea Făget; Geomorfologia terenului – terenul prezintă un taluz pe latura de vest, cu o diferența de nivel de aproximativ 6 m și o pantă de 18,6%, continuâd apoi o pantă mai lină de 4,20% către latura de Est a acestuia; Posibilităţi de racordare la reţelele tehnico-edilitare – în zonă există rețelele electrice, de la care se va face racordul pentru imobilele noi propuse. Rețeaua de canalizare a municipiului este către latura de Sud a terenurilor, restul rețelelor edilitare fiind pe latura de Vest a acestora.
Propunerea vizeză realizarea unui masterplan mai amplu prin intervenția în 3 zone de interes: Zona de interes 1 – conectarea zonelor Parâng și Mehedinți și întărirea polului de interes creat între baza sportivă prin completarea cu funcțiuni mixte și de locuit în interiorul cartierului; Zona de interes 2 – Conectarea zonei comercile Minerva – Union cu polul de dotări nou creat la intersecția Mehedinți – Parâng și reamenajarea zonei verzi de pe malul Pârâuli Valvaria cu Alea Tazlău; Zona de interes 3 – Sistematizarea acceselor auto deficitare înspre zona mediană a cartierului

P.U.Z pentru dezvoltare urbană pe Bd. 1 Decembrie 1918

Obiectul principal al Planului Urbanistic Zonal îl constituie realizarea unui ansamblu mixt (cu funcțiuni comerciale, mall, birouri, servicii de interes public – hotel, parking, spații pentru loisir), pe terenurile situate în Cluj-Napoca, Bd. 1 Decembrie 1989 în zona Cora. Prin intermediul acestui proiect se dorește introducerea unei noi funcțiuni, acea de petrecere a timpului liber în spații denumite generic „Enterteinment Mall”.

Această funcțiune se dorește a fi magnetul investiției și are ca scop acoperirea necesităților populației de a petrece timpul liber în spatii de dimensiuni mari în care să poată găsi funcțiuni diverse și de dimensiuni mari, inclusiv culturale sau sportive, pe lângă cele tradiționale. Activitățile din clădiri se vor extinde și în aer liber pe suprafața dintre râul Someșul Mic și construcțiile proiectate.

Un alt aspect important îl reprezintă propunerea de amenajare a unei legături pietonale și a unei piste de bicicliști care să lege traseul actual din municipiul Cluj-Napoca de la Parcul Rozelor până în localitatea Florești. Astfel se va asigura accesul pietonilor și a bicicliștilor din cele două localități, devenind un punct de atracție pentru cei care practică deplasarea pe jos sau cu bicicleta (ori alte mijloace de deplasare precum role, skate, etc.). Se vor asigura locurile de parcare necesare viitoarelor funcțiuni conform normelor în vigoare și chiar suplimentar acestora în parcările amenajate la sol sau în clădirile proiectate (la subsol sau la etaje).

 Zona a fost inclusă în intravilan în anul 1999. După anul 2000 în zona au fost construite actualele funcțiuni, adică complexul comercial CORA așa cum este el în prezent. Această are în prezent caracterul unei zone în care funcțiunea este cea de comerș și alăturat cea de petrecere a timpului liber – în cadrul ștrandului SUN.

P.U.Z pentru dezvoltarea unui ansamblu mixt pe Str. Prof. Gh. Marinescu

Acest proiect a fost discutat de către comisia de urbanism în cadrul ședinței. Zona vizată pentru construcție are în prezent destinația de “curți construcții” situându-se în intravilanul municipiului Cluj-Napoca cu un potențial bun de dezvoltare. Obiectivul studiat se afla la limita vestică a cartierului Bulgaria, fiind mărginit de Canalul Morii. Terenul, în suprafață totală de 8640,00 mp este proprietatea S.C. SDC IMOBILIARE S.R.L

Accesul către acea zonă se poate face atât pietonal cât și auto prin intermediul străzii Fabricii, pe aleea de interes local la nord și din strada Cosașilor respectiv strada Vulturului la sud. Construcțiile noi propuse vor avea un aspect arhitectural și dotări corespunzătoare funcțiunii. Regimul de înălțime va fi nu va depăși 35 de metri, fiind structurat astfel: (1-3S)+P+9E+ER, (1-3S)+P+8E+ER, (2S)+P+1E.  

Criteriile pe baza cărora s-au stabilit limitele de aliniere și respectiv zonele construibile ale cvartalelor au fost următoarele: regimul de înălțime existent și propus al zonei; profilele transversale ale arterelor de circulatie; degrevarea domeniului public de staționare auto; Prin intermediul acestei lucrări, se propune dezvoltarea din punct de vedere urbanistic a regiunii prin reglementarea circulațiilor și a modului de construire, extinderea utilităților și regularizarea modului de construire compatibil cu zona studiată și documentațiile urbanistice aprobate. Se prevăd astfel două parcaje subterane, dar și locuri de parcare pe sol.

Proiectul vizează două puncte principale, în primul rând construirea de clăridifi noi a căror arhitectură va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului (imobile cu funcţiune mixtă, imlicând locuirea la nivelele superioare). Totodată volumetria se va conforma tipologiilor specifice construcţiei urbane cu cvartale, faţadele spre spaţiile publice vor fi plane şi se vor situa în aliniament. Se admite realizarea de balcoane, bow- window-uri etc, începând de la înălțimea de 4,00 m de la cota trotuarului. Culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale. Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente, la toate elementele construcţiei.
Al doilea punct important vizat de către proiect este reabilitarea clădirilor existente deja. Astfel, intervențiile asupra clădirilor existente se vor realiza în regim specific, numai pe bază de proiecte detaliate fundamentate pe studii şi investigaţii complexe asupra construcţiilor, avizate şi autorizate conform legii. În cazul clădirilor cu valoare arhitecturală se va conserva expresia și modenatura faţadelor acestora, cu excepţia cazurilor în care se revine la o situaţie anterioară considerată favorabilă. Se interzice eliminarea decorațiilor specifice iar reabilitarea termică nu poate constitui un pretext pentru eludarea acestei reglementări, în unele cazuri aceasta putând implica tehnologii şi materiale speciale. Totodată proiectul prevedere dotarea zonei cu canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu energie electrică și telecomunicații.

Locuințe colective și dotări pe str. Dionisie Roman

Se vor construi blocuri și spații noi între Lacuri. Proiectul vizează o zonă cu o suprafaţă de 21518 mp, care se situează în cartierul Marasti, în zona Intre Lacuri, în municipiului Cluj-Napoca, învecinându-se la nord, est și sud cu locuințe colective, parțial la nord cu locuințe individuale, la nord-est supermarket Lidl, la sud cu școala generala Alexandru Vaida-Voievod iar la vest cu teren viran. 

Dezvoltarea proiectului se va face pe bază de masterplan iar terenul se va constitui în trei parcele delimitate de spaţiile publice adiacente, străzi existente sau propuse, şi de alte proprietăţi. Clădirile vor se vor înscrie într-o înălțime maximă la cornişă de 18 m, măsurată de la nivelul trotuarului aplicându-se urmtoarele criterii: Pentru clădirile comune înă̆lţimea maximă la cornișă nu va depăși 18 m, iar înălţimea maximă nu va depăşi 21 m, respectiv un regim de înălţime de S+P+4+1R. Ultimul nivel va avea o retragere faţă de planul faţadei de minimum 1,80 m;
Pentru clădirile de colţ se poate admite o înălţime maximă la cornişă ce nu va depăşi 25m, respectiv un regim de înălţime de S+P+6; Pentru clădirile aflate în poziţii urbane privilegiate, se pot stabili regimuri de înălţime mai mari, fără a depăşi 28 m în punctul cel mai înalt; Se admit nivele parțiale cu condiţia încadrării în înălţimea la cornişă reglementată. Pe ansamblul teritoriului rezidenţial spațiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minimum 30% și vor cuprinde exclusiv vegetaţie (joasă, medie şi înaltă).

Dezvoltare zonă rezidențială pe strada Tractoriștilor

Amplasamentul este situat în nord-estul municipiul Cluj-Napoca, în cartierul Someșeni. Terenul studiat este în intravilanului municipiului Cluj-Napoca, are o suprafață totală de 23389 mp şi este accesibil din strada Tractoristilor, strada Raului și din strada Bazna. Zona studiată se învecinează la nord cu strada Răului, la sud cu strada Bazna, la vest cu strada Tractoriștilor și la est cu proprietăți private.

Utilizarea zonei în cauza este admisă pentru locuințe individuale si semicolective care includ: locuinţe individuale (izolate, cuplate), locuinţe semicolective (familiale), cu maximum două unităţi locative pe parcela. (unitati locative suprapuse sau alipite) şi anexele acestora: garaje, filigorii, împrejmuiri, platforme carosabile şi pietonale, amenajări exterioare, piscine.

Regimul de înălţime maxim admis este de trei niveluri supraterane parter şi două etaje,  suplimentar faţă de acestea, este admis un demisol sau subsol, ce va fi destinat în exclusivitate garajelor şi altor funcţiuni conexe, nu locuirii. Totalizat, regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: S+P+2, D+P+2 (S – subsol, D – demisol, P – parter, M – mansardă, R – nivel retras). Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la aticul ultimului nivel sau la coama acoperișului, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 12 m. Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă și va exprima caracterul programului de locuire. Se interzice realizarea de pastișe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.

Alte proiecte discutate

Printre celelalte proiecte discutate, se numără și elaborarea planului urbanistic de detaliu și proiect pentru construirea unei reprezentanțe comerciale.  Prin urmare SC SOC IMOBILIARE SRL a cerut aprobarea planului urbanistic de detaliu și proiect pentru construirea unei reprezentanțe comerciale pe o suprafață de aproximativ 1500 de metri amplasată pe Calea Turzii.

Un alt proiect discutat la ședința de Plan Urbanistic General Cluj-Napoca vizează  elaborarea P.U.D pentru construirea unei locuințe unifamiliale pe str. Romul Ladea nr.102, Municipiul Cluj-Napoca, jud.Cluj, în proprietatea numiților DAVIDESCU GHEORGHE si DAVIDESCU ADRIANA. Terenul studiat are o suprafață măsurată de aproximativ 500 mp pe care se va construi o clădire cu garaj la subsol pentru 2 mașini, un corp de clădire cu destinația de locuință unifamilială, cu regim de înălțime S+P+M.

O investiție importantă o reprezintă și elaborarea planului urbanistic zonal care presupune schimbarea încadrării funcționale din zonă de activități economice cu caracter industrial în zonă de activități economice de tip comercial de pe strada Baciului nr 1-3. Totodată la această ședință s-a cerut aprobarea P.U.D. pentru construirea unui imobil cu două unități locative pe str. Ioan Buteanu și a unei locuințe unifamiliale de pe str. Oașului

1 COMENTARIU

  1. Saracii…NICI PRIMARU, NICI COMISIA…N7 CUNOSC LEGEA….LEGEA 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul…
    COMISIA DE URBANISM….ESTE CONSULTATIVA SI FUNDAMENTEAZA DECIZIA ARHITECTULUI SEF.
    EXISTA UN RAPORT AL INFORMARII DUPA CONSULTAREA PUBLICULUI…CARE TB SA CONTINA PARERILE POPULATIEI ASUPRA PROIECTELOR PROPUSE….
    PRIMARUL..A AVUT SANSA…LA SOLICITAREA SI EMITEREA CERTIFICATELOR DE URBANISM…SA SE OPUNA….

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here