UMF Cluj-Napoca

Universitatea de Medicină şi Farmacie () ’’Iuliu Haţieganu’’ Cluj-Napoca a accesat un proiect european de peste 28,4 mil. lei (5,9 mil. euro), din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Devoltare Regională (FEDR) este de circa 23,2 mil. lei (4,8 mil. euro), pentru amenajarea unui centru de cercetare privind dezvoltarea medicamentului.

Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, Prioritatea de investiţii 10.1 Investiţiile în educaţie, şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, Obiectiv Specific 10.3 – Creşterea relevanţei învăţământului terţiar universitar în relaţie cu piaţa forţei de muncă şi sectoarele economice competitive. Perioada de implementare a proiectului este de 56 luni, până la data 31 iulie 2022.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here