Bugetul general al municipiului Cluj-Napoca estimat pentru acest an este de aproximativ 353 de milioane de euro, cu 7.39% mai mare față de cel din anul 2019. Făcând un calcul matematic mental, în fiecare zi, în Cluj-Napoca Primăria va cheltui aproape un milion de euro pe zi. Dar unde se duc oare banii aceia? Reporterul Gazeta de Cluj a realizat o analiză amănunțită asupra obiectivelor de investiții a Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, propuse pentru anul 2020. Investiții majore se vor face în educație, cultură și recreere dar și în transporturi.

Pentru anul 2020 bugetul total care va fi alocat pentru obiectivele de investiții din Cluj-Napoca este de 1.434.772.000 lei, ceea ce reprezintă peste 85% din valoarea bugetului general estimată pentru anul 2020. Prin urmare, suma alocată pentru astfel de investiții va fi împărțită între lucrările care sunt deja în desfășurare, în valoare de 99.935.000 lei și lucrările noi care vor beneficia de o investiție consistentă, care se va ridica până la 1.054.984.000 lei.

Se vrea modernizarea clădirilor și achiziția unor noi imobile

Obiectivele de investiții pentru anul 2020 au fost catalogate în diverse secțiuni, în funcție de obiectul de activitate pe care îl reprezintă. Prin urmare, prima secțiune abordată de către documentul oficial al Primăriei este „Autorități publice și acțiuni generale”. Prin intermediul banilor finanțați cu acest scop se vor efectua lucrări noi de modernizare, consolidare și reabilitare a clădirilor de pe strada Moților nr 3-5-7 în valoare de 73.000.000 lei și din Piața Unirii nr 12 în valoare de 24.000.000 lei. Totodată vor fi achiziționate bunuri în valoare de 40.84.000 lei precum locuințe sociale, terenuri, exproprieri sau expertize.

Siguranța și ordinea publică este și ea în „vizor”

În ceea ce privește investiția în ordinea publică și siguranța națională, Primăria Municipiului va aloca suma de 41.498.000 lei pentru a efectua modernizări și extinderi ale sistemelor de alarmare și siguranță a populatiei precum „Echipare și dotare centrul de comanda principal si de rezervă”. Totodată vor fi achiziționate o serie de dotări independente în valoare de 1.368.000 lei.

Învățământul clujean primește peste 164 de milioane de lei

Investiția din învățământ pentru anul 2020 este destul de considerabilă, suma alocată acestui sector fiind de 164.268.000 lei fiind echivalentul a aproximativ 11% din bugetul acordat pentru investiții. În primul rând, Primăria are de gând ca pentru anul 2020 să finalizeze lucrările care sunt deja în desfășurare cu privire la Supraetajarea corpului C al Liceului de Teologie adventist Maranatha, Modernizarea și extinderea grădiniței „Căsuța Poveștilor, Reabilitarea termică a unității de învățământ „Colegiu Național George Coșbuc” și Consolidarea sălii de sport al Colegiului Național Gheorghe Șincai. În ceea ce privește lucrările noi pe care Primăria și le propune pentru anul 2020 se numără: Construirea, modernizarea, extinderea, mansardarea, reconversia centralelor termice din diversele unități de învățământ superior și totodată obținerea autorizației de funcționare;
Extinderea Școlii gimnaziale Ioan Creangă; Supraetajarea clădirii școlii, sălii de sport și reabilitarea termică a Școlii Gimnaziale Nicolae Titulescu;  Modernizarea și creșterea eficientizării energetice a Colegiului Tehnic Ana Aslan; Modernizarea Grădiniței „Floare de Iris”; Extinderea corpului de clădire existent al Școlii Gimnaziale Iuliu Hatieganu; Extinderea și etajarea clădirilor existente a grădinițelor cu program prelungit „Parfum de tei”; Modernizarea și extinderea Liceului Onisifor Ghibu; Consolidarea sălii de sport al Colegiului Național George Coșbuc; Construirea unui coș de fum pentru Liceul Teoretic Avram Iancu. Totodată la această secțiune mai sunt incluse și diverse dotări independente ale diverselor unități de învățământ, în valoare de 2.921.000 lei.

Sănătatea primește mai puțin decât Educația

Sănătatea reprezintă un domeniu important în interiorul societății. Municipalitatea Clujeană a acordat pentru anul 2020, 10.200.000 de lei care să fie investiți în diversele obiective din acest sector. În primul rând, anul acesta vor fi continuate lucrările inițiate încă de anul trecut, care se referă la Creșterea Eficienței Energetice a Spitalului Clinic Municipal, investind suma de 200.000 lei, se va contiua reabilitarea și modernizarea Spitalului Clinic Municipal care reprezintă o investiție de 8.000.000 lei și nu în ultimul rând se va finaliza branșamentul electric pentru același spital. Totodată dotările spitalului, vor reprezenta suma de 2.000.000 lei.

Cultură, recreere și religie

Această secțiune reprezintă pentru Primăria Municipiului Cluj-Napoca o investiție foarte mare. Suma alocată este exorbitantă, fiind investiți 199.592.000 lei. Lucrările care vor fi efectuate în acest an dar care reprezintă o continuare a celor începute anul trecut sunt următoarele: Reabilitarea și restaurarea „Turnului Pompierilor”; Îmbunătățirea calității edilului prin înființarea de spații verzi și prin modernizarea de parcuri, sisteme de irigații, piste role, locuri de joacă etc. în parcul Simion Barnuțiu; Amenajarea Parcului Tineretului (Pădurea Clujenilor); Amenajarea Zonei de recreere pentru clujenii din cartierul Între Lacuri. Acestora le-a fost alocată suma de 1.410.000 lei.
Anul acesta vor fi efectuate o mulțime de lucrări noi care au ca și scop îmbunătățirea calității vieții clujenilor, printre acestea se numără: Restaurarea și valorificarea durabilă a monumentului istoric B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 106 – pav B în vederea realizării unui centru cultural; Reabilitarea Bazei Sportive și amenajarea Parcului din zona „La terenuri” Mănăștur; Îmbunătățirea calității mediului prin înființarea de spații verzi și modernizarea de parcuri prin sisteme de irigații, pista de role, locuri de joacă: 14 iulie, Farmec, Ștefan cel Mare etc; restaurarea și reabilitarea monumentelor istorice comemorative care necesită asta. Amenajarea Parcului din Cartierul Zorilor; Revitalizarea și  activarea Parcului Feroviarilor; Construirea statuii Iuliu Hațieganu; Amenajarea în vederea extinderii parcului Rozelor; Amenajarea Canalului Morii, tronson Parcul Rozelor. Pentru aceste lucrări se va acorda suma de 181.295.000 lei.

În această categorie de investiție, cea legată de „cultură, religie și recreere” intră și amenajarea Centrului Pentru Tineret Cluj-Napoca căruia îi vor fi alocați 1.775.000 lei. Alte cheltuieli de investiții precum documentația de expertiză, PUZ, P.T sau diverse concursuri de soluții necesită o sumă de 16.887.000 lei. Iar în ceea ce privește Serviciul Public pentru Administrare Obiective Culturale și Sportive, Primăria va aloca 412.000 lei.

Asigurări și asistență socială

Acestei categorii i-au fost alocați 3.935.000 lei. Lucrările care vor fi continuate, valorează 2.300.000 lei iar restul sumei va merge o parte către Centrul Bugetar de Creșe, și anume 2.300.000 lei cu ajutorul cărora se vor efectua următoarele: Construirea unei creșe str. Grigore Alexandrescu; Extinderea Creșei pe strada Meziad; Amenajarea spațiior administrative str. Septimiu Albinii. Totodată, din banii acordați acestei categorii de investiții se vor achiziționa și bunuri în valoare de 1.635.000 lei care reprezintă: 485.000 lei pentru Centrul Bugetar de Creșe, 580.000 lei pentru Direcția de Asistență Socială, 170.000 lei pentru Municipiul Cluj-Napoca și 400.000 lei pentru Cantina de Ajutor Social și Pensionar.

Sumă considerabilă pentru locuințe, servicii și dezvoltare publică

În primul rând se vor finaliza lucrările începute în anul 2019, investiție care valorează 42.335.000 lei, acestea reprezentând: Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public; Platforme subterane de colectare selectivă a deșeurilor menajere în municipiul Cluj-Napoca; Modernizarea, consolidarea și reabilitarea imobilelor aflate pe proprietatea Statului Român; Imobil cu funcțiuni publice și locuințe sociale str. Ghimeșului; Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul; Amenajarea toalete ecologie; Centrul TEAM ZMC de sprijinire a afacerilor; Construirea cimitirului Moș Ion Roată; Reabilitarea și reconstruirea imobilului de pe str. Maniu nr 16; Modernizarea și extinderea iluminatului public; Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe, Grup 2,3,4,5,6; Infrastructura electrică pentru puncte definite de alimentare cu energie electrică;

În această categorie se regăsește și Serviciul public de interes local pentru administrarea parcărilor. Pentru acest serviciu va fi alocată suma de 350.000 lei care va deservi următoarelor parking-uri: Construire Parking str. Primăverii nr 20; Construire Parking str. Primăverii nr 8; Construire Parking Mogoșoaia nr.9 și Construire Parking Hașdeu;

În ceea ce privește lucrările noi, Municipiul Cluj-Napoca va efectua investiții în valoare de 23.280.000 lei pentru: Racorduri la rețele publice; Program multianual pentru realizarea lucrărilor de protocol asupra clădirilor situate în ansamblul urban-centru istoric al orașului; Platforme subterane de colectare selectivă a deșeurilor menajere; Amplasare puncte gospodărești modulare; Modernizare și extindere iluminat public; Construire și modernizare cimitire și capele; Iluminat treceri de pietoni; Sistem de iluminat pentru clădiri și alte structuri; Creșterea eficienței energetice în clădiri publice; Revitalizarea malurilor Someșului; Amenajarea toalete ecologice; Modernizarea stații existente pentru transportul în comun; Creșterea eficienței energetice a blocurilor, GRUP 7,8,9,10; Construire Parking Azuga; Construire Parking Trotusului; Construire Parking str. Gheorghe Dima Vest; În ceea ce privește achiziția de bunuri, municipiul va investi suma de 36.284.000 lei  pentru documentația a 37 de obiective. (dotări, planuri, PUZ, PUD etc).

Protecția mediului, o investiție nu foarte mare

În ceea ce privește protecția mediului, anul acesta se va investi suma de 9.600.000 lei, o parte pentru continuarea unor lucrări, în valoare de 9.500.000 lei, iar cealaltă parte pentru achiziții de bunuri, în valoare de 100.000 lei. La capitolul „lucrări în continuare” se încadrează sistemul de management integral al deșeurilor Cluj. Iar în ceea ce privește achizițiile de bunuri, vor fi următoarele: Consolidarea zonei supuse alunecărilor – Lomb; Documentația pentru proiectul de Consolidarea zonei supuse alunecărilor de pe str. Maramureșului; Plan de acțiune pentru combaterea zgomotului; Studiu pentru calitatea aerului; Registrul spații verzi;

Combustibilul și energia din Cluj-Napoca

Pentru această categorie, administrația publică clujeană a acordat suma de 10.023.000 lei care vor fi investiți astfel: 10.000.000 lei vor ajunge către proiectele începute și care trebuie finalizate, aici vorbim despre alimentarea cu energie termică a clienților noi sau existenți, iar 23.000 pentru achiziția de bunuri de la Termoficare Napoca SA.

Clujul va face o investiție majoră în Transporturi

Suma alocată în acest an pentru transporturi va fi de 452.763.000 lei. În aceasta se include continuarea lucrărilor din anii precedenți, unde vor fi investiți 25.210.000 lei pentru: Pod Fabricii situat peste râul Someșul Mic; Acces la rețeaua de apa/canal celor din str. Oașului la cartierul Lomb; dezvoltarea și modernizarea semafoarelor din apropierea trecerilor de pieton dar și a intersecțiilor; Creșterea și îmbunătățirea spațiului pietonal urban prin modernizarea străzii Regele Ferdinand și a celor adiacente; Modernizarea Podului Portelanului; Supra lungirea și modernizarea străzii Bună Ziua; Amenajarea, modernizarea străzilor, piațetelor, podurilor, pasarelelor etc; Amenajarea de coridoare pietonale, Etapa I, str. Molnar Piuariu.
În acest domeniu, anul 2020 vine și cu lucrări noi pentru clujeni, acestea sunt următoarele și vor cost 253.040.000 lei: Amenajarea, modernizarea de străzi, piațete, poduri, punți, pasaje și pasarele; Stații de încărcare pentru vehiculele electrice; Modernizarea străzii Moș Ion Roată; Pod peste râul Someș Mic pe str. G.Garibaldi; Identificarea de soluții de acces pentru pasajul subteran existent in Piața Gării; Amenajarea de benzi dedicate transportului public în comun pe B-dul 21 Decembrie; Reamenajarea unor străzi și spații urbane în Parcul I.L Caragiale și zonele adiacente; Reamenajarea străzilor de pe strada T. Grozăvescu și G. Enescu (Grigorescu); Creșterea și îmbunătățirea spațiului pietonal în Piața Lucian Blaga, str. P. Maior, Str. E. Isac și str. Republicii, totodată se vor amenaja și piste de biciclete; Dezvoltarea și modernizarea semafoarelor din intersecții și treceri de pietoni; Creșterea și îmbunătățirea spațiului pietonal pe strada M. Kogălniceanu, străzile adiacente și str. Universității; Construirea podului care face legătura cu str. Oașului și str. Răsăritului;

Totodată, o sumă de 174.513.000 va f dedicată achiziționării de bunuri și a documentației necesară pentru 36 de imobile noi în cartierele Grigorescu, Mănăștur, Bună Ziua, Zorilor, Gheorgheni, Între Lacuri, centru etc.

Care sunt proiectele considerate cele mai importante de către Primărie

Cele mai importante proiecte ale municipalității în 2020 sunt considerate următoarele: 1. Introducerea în circulaţie a 12 noi tramvaie achiziţionate din fonduri europene; Finalizarea a patru noi parkinguri: Hașdeu, Primăverii nr. 20, Primăverii nr. 8 şi Mogoşoaia; Finalizarea modernizării şi lărgirii străzii Bună Ziua, a modernizării străzilor Regele Ferdinand – Tipografiei – Emile Zola – Sextil Puşcariu şi a primei străzi „smart” din România – strada Molnar Piuariu; Demararea lucrărilor la reabilitarea zonei Pieţei Lucian Blaga şi a Bulevardului 21 Decembrie 1989; Finalizarea documentaţiilor tehnice şi de urbanism necesare pentru Centura metropolitană a Clujului; Finalizarea lucrărilor la reabilitarea Turnului Pompierilor; Finalizarea Parcului Între Lacuri şi începerea lucrărilor la Parcul Tineretului; Finalizarea modernizării şi reabilitării termice a Spitalului Municipal; Menţinerea alocărilor pentru educaţie prin investiţii în şcoli, oferirea de burse, și menținerea programului de autobuze speciale pentru transportul copiilor la şcoală; Continuarea lucrărilor de amenajare a platformelor subterane de colectare selectivă a deşeurilor menajere; Continuarea programelor sociale derulate de Primărie; Implementarea proiectelor câştigătoare în cadrul proceselor de Bugetare participativă.; Extinderea numărului de proceduri şi aplicaţii digitale pentru cetăţeni.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here