Într-un material publicat de ziarul nostru am prezentat câteva instituții din Cluj-Napoca unde angajații beneficiază de pensie și salariu în același timp. Această descoperire a stârnit un interes în rândul comunității locale, în special că de câteva săptămâni bune se discută despre o posibilă eliminare a acestora, din cauza deficitului bugetar.  

De asemenea, jurnaliștii noștri au purtat mai multe discuții cu politicieni locali pentru a înțelege perspectivele și opiniile referitoare la această practică. Gazeta de Cluj a făcut mai multe adrese către instituțiile din Cluj-Napoca pentru a afla câți bugetari se pot bucura de pensie, dar și de salariu.  În următoarele rânduri vă vom prezenta câteva informații relevante cu privire la această problemă, a cumulului pensie-salariu din instituțiile publice din orașul de cinci stele. 

Direcția Comunicare și Relații Publice a Universității Babeș-Bolyai a precizat pentru Gazeta de Cluj că în momentul de față există 218 persoane care cumulează pensia cu salariu la universitate, iar majoritatea s-au angajat în 2022. Potrivit UBB, venitul brut lunar pe care unii angajați îl primesc începe de la 40 de lei și ajunge până la 19 mii de lei. 

Cel mai mare salariu pe care universitatea îl plătește unui angajat care are și pensie unui director de proiect, angajat la UBB pe 22 octombrie 2021. Acesta primește, lună de lună, un venit brut de 18.495 de lei. De asemenea, profesorii universitari doctori primesc un salariu brut de 15.957 de lei, urmați fiind de lectorii universitari doctori, a căror venituri ajung până la 8300 de lei. Totodată, Universitatea Babeș-Bolyai plătește la doi conferențiari universitari doctori suma de 11.456 de lei și 11.420 de lei. 

Cele mai mici venituri brute lunare pe care UBB le plătește sunt la doi profesori universitari, aceștia primind 40 de lei și 80 de lei. De asemenea, 28 de profesori universitari au venituri brute începând de la 40 de lei, cum am precizat mai sus, și ajung la maxim de 3.500 de lei. Veniturile asistenților universitari pornesc de la 120 de lei și ajung până la 5000 de lei. 

Să ne amintim! 

Primăria Cluj-Napoca are un total de 26 de angajați, incluzând funcționari publici și personal contractual, care își cumulează pensia cu salariul. Acești angajați au fost recrutați în perioada cuprinsă între anii 1993 și 2022. În ceea ce privește salariul lunar brut încasat de acești angajați de la Primăria Cluj-Napoca, acesta variază între 5749 lei și 20448 lei. De asemenea, în cadrul Consiliului Județean Cluj, în prezent există un total de 274 de posturi, iar doar două dintre acestea, ceea ce reprezintă 0,73% din total, sunt ocupate de persoane care cumulează pensia cu salariul. Unul dintre aceste posturi a fost ocupat începând cu data de 27 decembrie 2017, iar celălalt post a fost ocupat începând cu data de 2 noiembrie 2022.

 În timp ce unii cumulează pensia cu salariul, majoritatea românilor se chinuie să trăiască de la o zi la alta 

Veniturile brute ale lectorilor universitari încep de la 682 de lei și ajung până la 12.484 de lei, iar cele ale conferențiarilor universitari încep de la 360 de lei și ajung la 12.041 de lei. Cercetătorii științifici I,II,III primesc lunar venituri brute începând de la 489 de lei și ajung la peste 4200 de lei. 

Directorii de proiecte se pot lăuda cu salarii lunare începând de la 2.445 de lei, acestea ajungând până la 19 mii de lei. De asemenea, muncitorii calificați, îngrijitorii, portarii, șoferii și administratorii de patrimoniu primesc salarii brute începând de la 4000 de lei, acestea ajungând la un maxim de 5.700 de lei.  

La Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Cluj, numărul persoanelor care cumulează pensia cu salariu este de 19 persoane. Aceste persoane au fost angajate în perioada anilor 1997-2019 și cumulează pensia cu salariul de o perioadă scurtă de timp. 

Asistenții maternali obțin venituri brute cuprinse între 4143 de lei și 4481 de lei, în funcție de numărul de copii pe care îi au în plasament, cu sau fără handicap. Pentru educatori, veniturile sunt între 6013 și 7923 de lei, în funcție de vechimea în muncă și centrul în care se află încadrat. De asemenea, pentru supraveghetorii de noapte vorbim de 5151 de lei, infirmier-6504 de lei, îngrijitor-6233 de lei, bucătar-6861 lei, pentru șofer, veniturile brute sunt de 7269 de lei și pentru paznic, venitul este de 6.422 de lei.

Conform Legii 263/2010, care reglementează sistemul unitar de pensii publice, este stipulat că persoanele care se pensionează la vârsta de pensionare au posibilitatea de a beneficia simultan de pensie și de alte venituri provenite din salarii sau activități independente. Acestea pot include câștiguri obținute ca persoane fizice autorizate, drepturi de autor, chirii, dividende, jocuri de noroc și alte surse similare de venit.

Gazeta de Cluj a făcut o cerere și către Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din Cluj pentru a afla câți angajați cumulează pensia cu salariu. La nivelul Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj sunt un număr de 13 persoane care cumulează pensia cu salariul. 

Majoritatea persoanelor au fost angajate în perioada 2021-2023, ca urmare a creșterii numărului de pasageri și a derulării proiectelor de dezvoltare a infrastructurii. În ceea ce privește veniturile obținute în afara pensiei, reprezentanții aeroportului au precizat că o asemenea informație excede sfera de aplicare a Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, aceștia menționând mai multe articole din Codul Muncii și din Decizia nr.615/2006.

La Regia Autonomă a Domeniului Public (RADP) Cluj-Napoca, la data de 31 martie 2023, în evidențele Regiei figurau un număr de 34 de persoane angajate cu contract individual de muncă, aceștia cumulând pensia cu salariul. 

„Precizăm că media veniturilor brute realizate lunar din salariul de la RADP de către persoanele care cumulează pensia cu salariul în cadrul regiei este de 4.700 de lei, suma brută. De asemenea, aceste persoane au fost încadrate în meserii în legătură directă cu procesul de producție al regiei, respectiv al serviciilor prestate către populație în cadrul diverselor departamente funcționale. Aceste persoane sunt angajate în regim sezonier pe perioada executării unor lucrări sau servicii care necesită suplimentare de personal”, se arată în răspunsul primit din partea reprezentanților Regiei Autonome a Domeniului Public (RADP) Cluj-Napoca.

În încheierea răspunsului, RADP Cluj-Napoca a precizat că nu beneficiază de nici un fel de alocări bugetare sau subvenții atât în ceea ce privește salariile personalului propriu cât și bunurile și serviciile achiziționate.
Ultima instituție publică la care am făcut o cerere cu privire la cumularea pensiei cu salariul a fost Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Cluj. Reprezentanții instituției au declarat pentru Gazeta de Cluj că nu există situații potrivit aspectelor menționate de către noi, respectiv polițiști care să cumuleze pensia cu salariul, potrivit legislației actuale, o astfel de împrejurare nefiind posibilă.

4 COMENTARII

  1. Cel care a scris articolul nu și-a făcut temele. Cei de la UBB iau plata cu ora, care nu se confundă cu salariu. 4 ore ai ținut, atât primești pe lună, nu salariu ca la primărie. UBB îi convine acest lucru deoarece orele la plata cu ora se plătesc la gradul de lector. Așa este în învățământ.

  2. Plin de doctori si doctoranzi care nu produc nimic. Doar teoretizeaza teoria chibritului an de an. Nimic de valoare doar respira aerul de pomana. Cercetarea romaneasca prin ce container e?

  3. De cearatati salariul brut?Arătați salariul net! Din brutul de 6000 se retine sănătatea,pensia, impozitul……Deci?! Unde e marele castig? Manipulați in mod grosolan și dezbinați lumea. Rușine!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here