Miron Victor Panaitescu, unul dintre oamenii cheie din afacerea Hexi Pharma, a fost condamnat definitiv de judecătorii Curții de Apel Cluj. Fiți liniștiți, pentru că ”artizanul” afacerii în spatele căreia ar fi fost o mână de băieți deștepți din Servicii nu va face nicio zi de închisoare. La sfârșitul lunii trecute, magistrații au decis să respingă definitiv contestația în anulare depusă de omul de afaceri. Practic, singura pedeapsă pe care Panaitescu, împreună cu alți doi evazioniști, Marin Suiugan și Florin Cornel Drăgan vor trebui să o suporte este plata unui prejudiciu de aproximativ 300.000 lei.

La finele lunii trecute, Curtea de Apel Cluj a prezentat ultima parte a ”dramoletei” în care Miron Panaitescu, unul dintre acționarii afacerii Hexi Pharma, sprijinită de băieții deștepți din Servicii, a fost condamnat definitiv.

El a fost trimis în judecată, la Tribunalul Sălaj pentru evaziune fiscală. A fost condamnat în prima instanță, Curtea de Apel Cluj a menținut verdictul, iar la finele lunii trecute judecătorii i-au respins și cererea de contestație în anulare.

”Respinge ca inadmisibilă contestaţia în anulare formulată de Panaitescu Miron Victor împotriva Deciziei penale nr. 1204/A/15.10.2021 a Curţii de Apel Cluj. În baza art. 275 alin. 2 C.pr.pen. obligă contestatorul la 200 lei cheltuieli judiciare în favoarea statului. Stabileşte în favoarea Baroului Cluj suma de 627 lei reprezentând onorariul apărătorului din oficiu pentru inculpat, care va fi suportată din fondurile Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică de azi, 30 martie 2022”, arată soluția pe scurt a instanței.

Însă, datorită baghetelor magice ascunse sub robele magistraților clujeni, deși condamnat, Panaitescu nu va face nicio zi de pușcărie, cel puțin pentru faptele din acest dosar.

În procesul de fond, care s-a judecat la Tribunalul Sălaj, Panaitescu a fost condamnat la 2 ani de închisoare pentru complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. Însă, pentru că din alte dosare avea alte condamnări pedeapsa rezultantă a fost de 4 ani și 3 luni. Însă, datorită unei mențiuni a sentinței, practic, Panaitescu nu a primit nicio zi de închisoare în plus pentru dosarul respectiv. Prin prezența de spirit a judecătorilor de la Tribunalul Sălaj, instanța de fond, și a celor de la Curtea de Apel Cluj, care au menținut această decizie, s-a ajuns la concluzia că, de fapt, infracțiunea de care el a fost acuzat este concurentă cu alta pentru care deja fusese condamnat.

”Constată că infracțiunea pentru care inculpatul Panaitescu a fost condamnat prin prezenta este concurentă cu cea pentru care a fost condamnat prin Sentința penală nr. 394/01.04.2013 a Judecătoriei Constanța (modificată prin Sentința penală nr.856/13.08.2014 a Judecătoriei Constanța) și cu cea pentru care a fost condamnat prin Sentința penală nr. 255/17.03.2014 a Judecătoriei Sectorului 2 București (modificată prin Sentința penală 1642/12.07.2017 a Judecătoriei Satu Mare), prin care s-a revocat restul rămas neexecutat, de 3 ani, 3 luni și 23 de zile închisoare aplicat prin SP. 1028/19.07.2005 a Trib. Buc. (definitivă prin Decizia penală nr.641/11.02.2009 a Î.C.C.J.)”, se arată o parte din soluția pe scurt a deciziei de condamnare emisă de Tribunalul Sălaj.

Astfel că, practic, Panaitescu va trebui să plătească, alături de ceilalți doi inculpați, suma de 361.695 lei, bani calculați cu titlul de prejudiciu. 

A băgat de formă un dependent de heroină în circuitul evazionist

Potrivit rechizitoriului, Dregan Florin Cornel care ocupa funcția de administrator al SC Euro Trans Universal SRLa înregistrat facturi fictive de aproape un milion de lei pentru SC Nymus UUB SRL. Dregan este un afacerist din Sălaj care face parte și din altă filieră, în care principalii inculpați sunt Ioan Huluban și Ioan Galiș, judecați pentru evaziune și achitați deoarece judecătorii au considerat că probele strânse de procurorii DNA nu sunt relevante (!).

Revenind la afacerea care așteaptă acum verdictul instanței clujene, procurorii au depistat că ”în perioada octombrie-decembrie 2010 inculpatul Dregan Florin Cornel, administrator al SC Euro Trans Universal SRL, înregistrează în evidența contabilă următoarele facturi fiscale emise în numele SC Nymus UUB SRL, reprezentând livrarea fictivă a cantității de 269.900 de litri de motorina în valoare de 904.239 lei și TVA în sumă de 2.017.017 lei”.

Practic, Miron Panaitescu ștampila facturi în alb în numele SC Nymus UUB iar, ulterior, actele erau completate de Suiugan care trecea pe facturi datele Euro Trans SRL. Patronul firmei din urmă, Florin Dregan, scotea sumele din contabilitate, iar prin acest carusel cei trei au reușit să câștige din evaziune aproximativ un milion de lei.

În data de 08.11.2017, ANAF Cluj, prin ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE SĂLAJ, a depus la dosar un înscris în care a menționat că se constituie parte civilă față de DREGAN FLORIN CORNEL, PANAITESCU MIRON VICTOR și SUIUGAN MARIN cu suma de 361.695 lei , la care a solicitat și plata de dobânzi (majorări) și penalități aferente debitului principal, calculate de la data scadenței până la data achitării prejudiciului efectiv. Totodată, partea civilă a solicitat introducerea în cauză, în calitate de parte responsabilă civilmente, a SC EURO TRANS UNIVERSAL SRL.

Pe parcursul anchetei, procurorul a descoperit că, societatea Nymus UUB a fost înființată la inițiativa lui PANAITESCU MIRON VICTOR, care, din cauza mai multor condamnări suferite și neavând dreptul de a înființa societăți comerciale, i-a propus lui Ioniță Dan Petru să deschidă firma. El era internat la Azilul de Bătrâni, Casa Sf. Ecaterina din loc. Afumați, jud. Ilfov, fiind diagnosticat de mai mulți ani cu afecțiuni psihice și toxicomanie cu heroină. De altfel, Ioniță era unul dintre ”asociații” stabili ai lui Panaitescu, el figurând ca asociat în mai multe societăți păpușate de fostul administrator al Hexi Pharma.

”SC Nymus  UBB SRL nu a livrat niciodată motorină sau altă mărfuri către Euro Trans, către Dregan Florin sau Suiugan Marin, iar în urma vizualizărilor facturilor emise în numele SC Nymus, vă spun că primele patru facturi poartă ștampila pe care o foloseam când mp întâlneam cu Suiugan, la Oradea. Ultimele patru facturi au o altă ștampilă, care nu aparține acestei societăți”, arată una dintre declarațiile lui Panaitescu dată în cadrul dosarului.

A făcut o contestație degeaba

Contestația în anulare este o cale de atac extraordinară, de retractare, având drept scop îndreptarea unor vicii de ordin procedural ce atrag nulitatea hotărârii contestate. Însă, în acest caz, Panaitescu a formulat contestați fără să aibă un motiv concret.

”(…) contestatorul (Miron Panaitescu, n.red.) nu a formulat şi nu a dezvoltat împrejurările de fapt care să aibă legătură şi, subsecvent, care să susţină temeiul de drept pe care prezenta contestaţie a fost întemeiată, în sprijinul contestaţiei nefiind depuse niciun fel de dovezi, contrar celor reclamate de prev. art. 431 alin. 2 C.proc.pen. referitoare la condiţiile admisibilităţii în principiu a acestei căi extraordinare de atac.

Astfel, simpla trimitere la unul dintre cazurile de contestaţie în anulare enumerate limitativ de art.  426 C.proc.pen., fără indicarea de argumente faptice pertinente şi de pretinse dovezi corelative acestora, nu este aptă a susţine o soluţie de admitere în principiu a cererii. (…)

Mai mult, în urma verificării actelor din dosarul nr. 3462/84/2017, se constată că la primul termen de judecată în faţa instanţei de apel, la data de 29.06.2020, apelantul Panaitescu Miron Victor a fost prezent, fiind asistat de apărătorul din oficiu și solicitând instanţei amânarea cauzei pentru pregătirea apărării, solicitare admisă de instanţa de apel.

De asemenea, la termenul de judecată din data de 13.07.2020 instanţa de apel a întrebat apelantul-inculpat Panaitescu Miron Victor dacă doreşte să facă declaraţii în faţa instanţei, iar acesta, fiind prezent şi asistat de apărătorul din oficiu, a arătat că nu doreşte completarea declaraţiilor date, însă îşi manifestă disponibilitatea în eventualitatea în care instanţa apreciază necesară audierea sa, toate aceste aspecte rezultând din încheierea de şedinţă de la acest termen de judecată.

Ulterior, în cadrul altor termene de judecată, contestatorul a formulat alte solicitări şi cereri în probaţiune, fără însă să solicite instanţei de control judiciar audierea sa.

Totodată, la termenul de judecată din 29 iunie 2021 a avut loc dezbaterea apelurilor în şedinţă publică, în conţinutul încheierii de la această dată fiind menţionat faptul că la apelul nominal s-a prezentat avocatul desemnat din oficiu pentru apelantul-inculpat  Panaitescu Miron Victor, iar acesta, deşi legal citat, nu a fost prezent. (…) Raportat la cele anterior reţinute se constată că motivul pe care se sprijină prezenta contestaţie, deşi este prevăzut de art. 426 lit. h din C.proc.pen., nu se reflectă în situaţia faptică aferentă, neavând deci un corepondent în realitate, astfel că, în conformitate cu disp. art. 431 C.pr.pen., Curtea va respinge ca inadmisibilă contestaţia în anulare formulată de Panaitescu Miron Victor”, se arată în motivarea Curții de Apel Cluj prin care a fost respinsă cerere de contestație în anulare.

„Un hacker briliant”

În 2016, Gazeta Sporturilor scria despre cum se reuniseră Condrea și Panaitescu, colegi de facultate, în 2010. Panaitescu era considerat „un hacker briliant” de cunoscuți. Pe lângă apropierea de Condrea și legăturile cu societățile offshore create de patronul său, Panaitescu era recunoscut pentru înființarea unor ONG-uri cu nume apropiate de firmele din grup „pentru alte artificii financiare”. În prezent, Miron Victor Panaitescu este acționar la 53 de companii și administrator la 47 de firme.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here