În anul 2006, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca a încheiat un contract de asociere în participațiune cu societatea Modern Farm, controlată de omul de afaceri Octavian Buzoianu pentru un teren din Jucu, aflat în proprietatea publică și în administrarea universității. În urma unui control a Curții de Conturi, inspectorii au ajuns la concluzia că patrimoniul aflat în folosința USAMV a fost transferat nelegitim către firma respectivă. După toate aceste neregularități, USAMV a înregistrat la Tribunalul Cluj o acțiune prin care s-a cerut rezilierea contractului respectiv, însă zilele trecute, instanța a respins solicitarea reprezentaților universității.

În urmă cu aproximativ trei ani, Curtea de Conturi a României, în urma unui control efectuat la Ministerul Educației a fost vizată și Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca. Inspectorii au verificat legalitatea cotractului de asociere încheiat între universitate și firma Modern Farm SRL, deținută de Octavian Buzoianu. Este vorba despre un teren de aproape 1400 de hectare, aflat în administrarea USAMV.

Contractul de asociere în participațiune dintre USAMV Cluj-Napoca și SC Modern Farm SRL avea ca și scop ”realizarea de către asociat a unor investiții pe imobilele Universității exploatarea în interesul în interesul comun al acestor investiții și oferirea unei baze materiale pentru activitatea de cercetare și practica studenților universității pe diverse domenii”. În contract, SC Modern Farm SRL a fost denumită “administrator”. Contractul de participațiune s-a încheiat fără o selecție de oferte, iar în apărarea lor, Liviu Mărghitaș, Doru Pamfil și Viorel Poruțiu invocând faptul că la data respectivă nu exista o “obligație legală” în acest sens. Documentul Curții de Conturi a fost prezentat de Ziar de Cluj în anul 2016, iar auditorii au arătat că nu sunt de acord cu această afirmație: “(…) totuși, gestionarea cu respectarea legalității, regularității, economicității, eficacității și eficienței în administrarea patrimoniului public este o obligație a conducătorilor entităților care gestionează patrimoniul public, prevăzută la art. 3 din OG nr. 119 din 31 august 1999 (republicată) privind controlul intern și controlul financiar preventiv”.

Astfel că, auditorii Curții de Conturi au arătat că ”universitatea nu s-a asigurat de faptul că partenerul cu care urma să se asocieze are experiența necesară derulării în condiții de eficiență a  activităților în scopul obținerii de profit. Totodată, Universitatea nu s-a asigurat de faptul că asociatul are capacitatea financiară astfel încât să poată realiza investițiile la care s-a angajat”.

“În acest context, Universitatea nu putea să dispună asupra imobilelor, deci nu avea calitatea juridică de a încheia contracte de asociere în participațiune / contracte de închiriere / contracte de concesiune având ca obiect bunuri din domeniul public al statului asupra cărora deține drept de folosință”.

USAMV  a pierdut milioane de lei

Pentru fiecare an fiscal, analizat de reporterul EvZ, firma Modern Farm a rulat aproximativ un milion de dolari SUA. Oficial, în anul 2010, societatea Modern Farm a avut o cifră de afaceri de 1.88 milioane lei și o pierdere de 237 mii lei. În anul 2011, societatea a avut o cifra de afaceri de 3.85 milioane de lei și un profit net de 1.638 lei, ceea ce înseamnă că USAMV a primit imensa suma de 409 lei.

În anul 2012, firma o duce mai bine. A avut o cifră de afaceri de 3.35 milioane de lei și un profit de 57.726 lei din care, USAMV Cluj i-a revenit suma de 14.431 lei. În 2013, profitul firmei de a fost de 3,11 milioane lei iar profitul de 62.029 lei. La USAMV a intrat în conturi suma de 15.500 lei.

La fel s-a derulat afacerile și în anul 2014, când Modern Farm a realizat o cifră de afaceri 3,9 milioane lei și un profit de 64.198, din care suma de 16.049 lei au intrat în conturile USAMV.

În total, în anii fiscali 2010-2014, USAMV a încasat imensa sumă de 46.389 lei, adică vreo 10.500 de euro. 

În această asociere este clar că USAMV a pierdut enorm de mulți bani. Un simplu calcul făcut doar pe sumele de bani pe care Universitatea le-ar fi încasat, ca și subvenție, pentru ternul agricol, sumele ar fi fost de sute de mii de euro. În cursul anului 2014, subvenția pentru un hectar agricol plătită de APIA a fost de aproximativ 130 de euro. Dacă ținem cont că USAMV deține la Jucu peste 1.000 de hectare de teren, doar pentru subvenție universitatea ar fi primit peste 130.000 de euro.

USAMV a pierdut prima bătălie cu Buzoianu

După controlul Curții de Conturi, actualul rector al USAMV Cluj-Napoca Cornel Cătoi a declarat presei în acea perioadă că s-a decis încetarea asocierii cu omul de afaceri Octavian Buzoianu privind terenurile din Jucu, ca urmare a recomandărilor făcute de Curtea de Conturi care a arătat că nu au fost îndeplinite condițiile legale pentru semnarea parteneriatului. Prin urmare, s-a ajuns la concluzia că respectivul contract de asociere ar fi nul de drept.

Prin urmare, USAMV a cerut în instanță rezilierea contractului de asocierea cu firma Modern Farm SRL, însă în prima săptămână a lunii aprilie, judecătorul de la Tribunalul Cluj a respins solicitarea reprezentanților universității. Sentința nu este definitivă.

”Respinge ca inadmisibilă cererea principală formulată de reclamanta UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ Cluj-Napoca, în contradictoriu cu pârâta SC MODERN FARM S.R.L. Respinge ca inadmisibilă cererea reconvenţională formulată de STATUL ROMAN prin MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE, în contradictoriu cu reclamanta pârâtă reconvenţională UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA şi cu pârâtul reclamant reconvenţional SC MODERN FARM SRL. Respinge ca inadmisibilă cererea reconvenţională formulată de MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE, în contradictoriu cu reclamanta pârâtă reconvenţională UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA şi cu pârâtul reclamant reconvenţional SC MODERN FARM SRL. Respinge ca rămase fără obiect petitele 3-7 ale cererii reconvenţionale formulate de pârâta reclamantă reconvenţională SC MODERN FARM S.R.L. în contradictoriu cu reclamanta pârâtă reconvenţională UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ Cluj-Napoca şi cu pârâtul STATUL ROMÂN prin Ministerul Finanţelor Publice. Respinge ca neîntemeiate petitele 1-2 ale cererii reconvenţionale formulate de pârâta reclamantă reconvenţională SC MODERN FARM S.R.L. în contradictoriu cu reclamanta pârâtă reconvenţională UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ Cluj-Napoca. Respinge ca rămasă fără obiect cererea de chemare în garanţie formulată de pârâtul STATUL ROMÂN prin MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE împotriva chemaţilor în garanţie MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE şi UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ NAPOCA. Obligă pârâta SC MODERN FARM SRL la plata către UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ Cluj-Napoca a sumei de 1994 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de recurs se va depune la Tribunalul Cluj”, se arată în soluția pe scurt.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here