Noul director la Apele Române Cluj (ABAST) este Valentin Avram (foto), omul liberalilor clujeni, care a ocupat acest post după mai multe scandaluri care au dezvăluit încrengătura de pile politice din interiorul acestei instituții.

Într-o declarație anterioară dată pentru Gazeta de Cluj, Valentin avram a negat că ar viza funcția de director la Apele Române Cluj.

În același timp, Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții din cadrul Senatului a audiat ieri conducerea Apele Române Cluj (ABAST) în legătură cu concursurile care au avut pentru ocuparea mai multor funcții de conducere din cadrul instituției, unul dintre ele fiind vizat de actualul director ABAST.

În 20 martie anul trecut, pe site-ul ABAST a fost postat un anunț conform căruia postul de șef al inspectorilor instituției, eliberat intempestiv, era scos la concurs!

Ioana Rus, adică angajatul demis pentru eliberarea postului vizat de Avram, s-a înscris la concurs și a obținut la proba scrisă media de 95 puncte. 

Însă, Valentin Avram a făcut o contestație, în pofida faptului că nu a participat la concurs pentru că nu îndeplinea criteriile de vechime cerute prin fișa postului.

Contestația lui este arbitrată de prietenul lui de la ANAR (directorul Departamentului Management Resurse Umane), Relu Adam, care i-o acceptă.

Carmen Grozavu, în calitate de avertizor de integritate, a trimis o sesizare către sindicat.

”În urma susținerii probei scrise, dna. Florina Rus a obținut 95 puncte din 100 posibile, a primit 7 subiecte, răspunzând la fiecare întrebare. După afișarea rezultatului la proba scrisă, numitul AVRAM VALENTIN, deși nu a avut calitatea de participant, a contestat proba scrisă.  Până după susținerea probei scrise acesta nu a contestat modul de desfășurare a concursului, deși în cadrul contestației lui, face referire la modul de organizare, total eronat după cum se poate vedea în contestarea depusă de Florina Rus. 

Specific faptul că numitul Avram Valentin, este în prezent șef serviciu IBA, până la ocuparea postului prin concurs, acesta fiind numit prin decizia nr. 75/18.03.2020, în locul doamnei Florina Rus, care a ocupat acest post în ultimii 6 ani. Florina Rus a ocupat funcția de șef serviciu IBA, până la scoaterea la concurs a postului. După depunerea contestației la proba scrisă, comisia de soluționare a contestațiilor, altă decât cea stabilită prin decizia nr. 78/19.03.2020, a aprobat ,,în parte’’ contestația la probă scrisă. (…) Mai mult comisia de soluționare a contestațiilor a fost modificată prin decizia 96/14.04.2020, deși comisiile de concurs și soluționare a contestațiilor trebuie stabilite până cel târziu în ziua publicării anunțului, potrivit HG 286/2011 art. 8 (1) Prin act administrativ al ordonatorului de credite al autorității sau instituției publice organizatoare a concursului, în condițiile prezentului regulament-cadru, se constituie comisia de concurs, respectiv comisia de soluționare a contestațiilor, până cel târziu la data publicării anunțului de concurs. Prin ANUNȚUL nr. 4804/14.04.2020 se suspendă concursul, anunț publicat pe site-ul instituției, fără informarea concurenței asupra acestei suspendări, consecința fiind că, a două zi Florina Rus s-a prezentată la proba interviu și așa a aflat că de fapt concursul s-a suspendat. Anunțul de suspendare fiind semnat de către o altă comisie de concurs decât cea legală constituită inițial (președinte de comisie fiind numit cel mai bun prieten al contestatarului) care își asumă anularea concursului fără motivarea ori invocarea unui temei legal”, arată sesizarea.

2 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here