Bistro Dorobanţi a fost demolat: „Nu ne-a avertizat nimeni! Au demolat clădirea şi atât!”

1269

Banca Transilvania urmează să îşi ridice prin BT Building SA, un sediu nou administrativ între străzile Traian Moşoiu nr.35 şi Calea Dorobanţilor. La începutul lunii august al anului 2017, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit într-o sedinţă ordinară, au luat hotărârea de a aproba Planul Urbanistic de Detaliu pentru construirea acestui sediu. Pentru a efectua bunul demers al lucrurilor, s-a intocmit şi un raport al informării şi consultării publicului, care a fundamentat Decizia consiliului local de aprobare a planului de urbanism. Astfel au fost informaţi toţi proprietarii parcelelor vecine, mai puţin societatea Bistro Dorobanţi. Acest lucru a adus acuzaţii grave din partea societăţii care a efectuat şi o plângere prealabilă, mai ales că respectiva clădire în care funcţiona a fost demolată în baza unei autorizaţii ce nu includea şi imobilul acesteia.

 

Unul dintre chiriaşii BT Building SA, este societatea Bistro Dorobanţi ce are domiciliul pe strada Calea Dorobanţilor nr.30-32. În anul 2014 aceasta a încheiat un contract de închiriere pe cinci ani cu societatea S.C MIR MECANICA ITALO-ROMANIA S.R.L. Între timp imobilul a fost cumpărat de BT Building SA, acest lucru nereprezentând un impediment pentru ca respectiva societate să îsi desfăsoare activităţile, mai ales cu un contract care expiră abia în 2019.

Consilierii locali au votat Planul Urbanistic de Detaliu (PUD), prin care Banca Transilvania prin beneficiara BT Building SA, îşi va edifica un sediu nou pe un teren de 8.000 mp între stăzile Traian Moşoiu nr.35 şi Calea Dorobanţilor.

După aprobarea PUD-ului, au apărut o serie de obiecţiuni din partea proprietarilor parcelelor vecine.

Sorin Puia Proprietar al imobilului de pe pe Calea Dorobanţilor nr.24, a solicitat un studiu de însorire referitor la faptul că viitorul sediu al Băncii Transilvania va avea trei nivele subterane cu o adâncime de aproape 20 de metri, deşi imobilul în care locuieşte acesta nu are fundaţie.

Adina Neagoie, o altă propritară a unui imobil de pe str. Rubin Patiţia obiectează faptul că: ” pentru parcelele comune POT-ul (procentul de ocupare al terenului) maxima este de 50%, şi nu de 60%, ca în proiect. Pentru aceste corpuri retragerea faţă de limita laterală de proprietate va fi mai mare sau egală cu înălţimea clădirilor, măsurată la cornişa superioară, dar nu mai puţin de 4,50 de metri, iar faţă de limita posterioară de proprietate va fi mai mare sau egală cu înălţimea clădirilor măsurată la înălţimea superioară, dar nu mai puţin de 6 metri. Propunerea merge în regim de construire continuu, contrar regulamentului şi nu asigură retragerea de înălţime faţă de limitele laterale şi posterioare ale proprietăţilor”.

La fel a venit şi firma Due Torri cu sediul pe Calea Dorobanţilor 38 care spune că ”nivelul de înălţime propus, care include trei nivele de subteran, este de natură să aducă atingere în mod direct structurii rezistenţei şi clădirii proprietatea noastră, care este o clădire veche, iar săpăturile ne vor afecta în mod direct ”.

 

Răspunsul arhitectului cu privire la obiecţiunile vecinilor

Ca răspuns la toate obiecţiunile aduse de proprietarii parcelelor vecine, arhitectul Paul Răzvan Puchici i-a asigurat pe aceştia că imobilele lor nu vor fi afectate de viitoarea construcţie a noului sediu al Băncii Transilvania.

În Raportul informării şi consultării publicului arhitectorul proiectului a declarat: „Prin prezenta documentaţie de urbanism, iniţiatorul proiectului, BT Builiding îşi asumă responsabilitatea asigurării stabilităţii construcţiilor de pe parcelele învecinate, de ale căror calcane se va lipi construcţia propusă. De asemenea, investitorul va executa, pe propria cheltuială, eventualele lucrări de asigurare a stabilităţii necesare acestor clădiri existente, stabilite ca urmare a întocmirii de către un specialist autorizat a expertizei tehnice de cuplare la calcan, conform tuturor prevederilor în vigoare.”

Cu toate că reprezentanţii proiectului au ajuns la un punct comun cu toţi vecinii, aceştia nu au scăpat cu basmaua curată deoarece societatea Bistro Dorobanţi a făcut o plângere prealabilă faţă de hotărârea consiliului referitoare la aprobarea planului urbanistic acuzând că le-a fost demolată clădirea în baza unei autorizaţii ce nu cuprindea imobilul acesteia. Datorită acestui lucru societatea şi-a angajat un avocat care să reprezinte şi să apere interesele acesteia prin intermediul legii.

 

Acuzaţiile aduse de SC Bistro Dorobanţi SRL

Justificarea interesului societăţii faţă de acest demers se datorează în primul rând faptului că aceasta este chiriaşă a societăţii BT Buiding S.R.L. şi a faptului că s-a emis o autorizaţie de demolare ce nu cuprindea şi imobilul acesteia. Reprezentanţii societăţii Bistro Dorobanţi susţin:

”Societatea noastră a încheiat un contract de închiriere cu societatea MIR MECANICA ITALO-ROMANA SRL, imobil care a fost cumpărat apoi de către BT Building SRL. Acest contract de închiriere a fost încheiat pe o perioadă de 5 ani calendaristici, începând cu data de 10.10.2014, astfel încât acesta expiră la data de 10.10.2019. Acest contract este încă în vidoare şi nu există nici un document legal din care să rezulte că acesta a fost reziliat. Clădirea în care am funcţionat a fost demolată în baza unei autorizaţii de demolare ce nu cuprindea imobilul nostru, element pe care îl vom putea demonstra uşor având acces la documentaţia ce a stat la baza autorizaţiei de demolare şi pe care o solicităm în probaţiune.”

Astfel s-a solicitat revocarea Hotărârii Consiliului Local de a aproba acest proiect în baza unor proceduri ce nu au fost respectate din punct de vedere legal.  

În primul rând reprezentanţii acuză faptul că proiectul de hotărâre a Consiliului local introdus pe ordinea de zi de către Primarul Municipiului Cluj-Napoca nu a fost postat o dată cu celelate proiecte pe site-ul instituţiei, mai ales că aceştia au cerut în mod expres să fie informaţi în momentul în care va fi pus în dezbatere un Proiect Urbanistic de Zonă sau un Proiect Urbanistic de Detaliu.

O altă acuzaţie se aduce faptului că primarul, a propus introducerea acestui punct pe ordinea de zi fără a respecta termenul minim de 5 zile stabilit de lege şi fără a explica urgenţa introducerii unui astfel de punct.

Aceştia au enumerat şi o serie de prevederi urbanistice ce nu au fost respectate din punct de vedere legal şi anume, faptul că respectivul proiect prevede ocuparea terenului vizat în proporţie de 60% şi nu de 50% cum ar fi legal, proiectul nu cuprinde o suprafaţă de teren afltă în proprietatea BT Building SA şi faptul că numărul locurilor de parcare nu sunt corelate cu suprafaţa reală a imobilului.

Hotărârea Consiliului local privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, a fost validată de raportul de informare şi consultare a publicului prin care Primăria Municipiului Cluj-Napoca a notificat toţi proprietarii parcelelor vecine cu privire la proiectul ce urmează a fi implementat. Pe lista celor notificaţi se află un număr de 50 de proprietari, mai puţin SC. Bistro Dorobanţi SRL.

Căutând răspuns la întrebarea de ce nu apare respectiva societate pe listă cu ceilalţi vecini, reporterii Gazetei de Cluj au luat legătura cu biroul mass-media de la Primăria Municipiului Cluj-Napoca. Cei de la primărie au spus că nu sunt sunt în măsură să ne  ofere informaţii despre acest detaliu şi ne-au îndemnat să apelăm la Direcţia Urbanism şi Dezvoltare Urbană.

Luând legătura cu aceştia ni s-a oferit acelaşi răspuns: ”Nu vă putem oferi aceste detalii, cel mai bine este să sunaţi la biroul mass-media al primăriei.” au spus cei de la Direcţia Urbanism şi Dezvoltare Urbană.

Astfel reporterii Gazetei de Cluj au făcut o solicitare către societatea BT Building, în speranţa că aici vor găsi un răspuns.

„SC Bistro Dorobanţi SRL nu este vecin cu BT Building, prin urmare nu avea nicio calitate in baza careia sa fie intrebat ceva în legătură cu Planul Urbanistic de Detaliu” a fost mesajul reprezentanţilor de la BT Building.

 

Nu ne-a avertizat nimeni! Au demolat clădirea şi atât!

Administratorul societăţii Bistro Dorobanţi susţine că s-a produs o ilegalitate din partea BT Building SA, deoarece nu au fost respectate procedurile legale de informare a acesteia cu privire la intenţia de a demola clădirea.

„Cu noi nu a luat nimeni legătura înainte să înceapă procesul de demolare. Nu ne-a avertizat nimeni! Au demolat clădirea şi atât!”, a declarat Marius Rusu, administratorul SC.Bistro Dorobanţi.SRL

În concluzie, societatea Bistro Dorobanţi încă analizează această situaţie şi susţine că se va demara o acţiune în instanţă, în condiţiile în care nu se va rezolva nimic din punct de vedere legal.

LĂSAȚI UN MESAJ