Ce se întâmplă cu pensiile speciale

195

„Pensia din sistemul public de pensii nu poate fi cumulată cu o pensie de serviciu/indemnizaţie pentru limită de vârstă reglementate de legi cu caracter special”, arată un proiect normativ lansat în dezbatere publică de Ministerul Finanțelor.

Potrivit inițiatorilor, Legea nr. 263/2010 în art. 51 cuprinde categoriile de pensii reglementate și acordate de sistemul public de pensii astfel:
a) pensia pentru limită de vârstă
b) pensia anticipată
c) pensia anticipată parţială
d) pensia de invaliditate
e) pensia de urmaş.

Prin OUG nr. 103/2017, articolul 51 a fost completat și cu următoarele prevederi:
– Pensia din sistemul public de pensii nu poate fi cumulată cu o pensie de serviciu/indemnizaţie pentru limită de vârstă reglementate de legi cu caracter special.
– Legea nr. 96/2006, republicată, privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor cuprinde reglementări potrivit cărora indemnizaţia pentru limită de vârstă se cumulează cu orice tip de pensie stabilită în sistemul public de pensii sau în alt sistem de pensii neintegrat sistemului public, precum şi cu orice alte venituri realizate.
– Cuantumul indemnizaţiei pentru limită de vârstă se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Camerei Deputaţilor şi al Senatului, şi se plăteşte de acestea.

„Proiectul de act normativ vizează modificarea Legii nr. 263/2010 în sensul eliminării dispozițiilor care au condus la paralelism legislativ dar și pentru o mai bună și coerentă reglementare utilă pentru beneficiarii celor două acte normative, respective Legea nr. 263/2010 și Legea nr. 96/2006”, argumentează inițiatorii proiectului.

În plus, „se poate constata că Legea nr. 263/2010 și Legea nr. 96/2006 conțin reglementări contrare, fapt ce contravine prevederilor Legii nr. 24/2000, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora asanarea legislației are în vedere abrogarea expresă a dispozițiilor legale căzute în desuetudine sau care înregistrează aspecte de contradictorialitate”, mai arată inițiatorii.

LĂSAȚI UN MESAJ