Unde trebuiau să înoate clujenii, acum se bate mingea

210

Acum zece ani se prevedea un proiect grandios destinat competiţiilor de polo, aliniat la standardele Federaţiei de Polo. Compania care trebuia să efectueze lucrările pentru acest proiect pe terenul pus la dispoziţie de primărie nu a reuşit să iniţieze lucrările. Astfel, municipalitatea a găsit totuşi o soluţie, iar ceea ce trebuia să fie un bazin de înot s-a transformat la final într-un complex de agrement pentru clujeni. Prin urmare compania ce s-a angajat pentru proiectul „Bazin de înot”, a pierdut dreptul de folosire a respectivului teren.

 

În anul 2007 clujenii au primit buna veste că în municipiu urmează să se construiască un bazin polo cu o investiţie de 9,2 milioane de euro alocată de către Guvern. După primirea avizului Consiliului Tehnic Interministerial, Consiliul local a cedat un teren pentru folosire gratuită către Compania Naţională de Investiţii (CNI) cu realizării bazinului. Cu toate acestea lucrările au fost abandonate de CNI pe motiv că nu există fonduri necesare pentru începerea lucrărilor, iar cetăţenii au rămas cu ochii în soare. Totuşi Primăria municipiului Cluj-Napoca nu s-a dat bătută şi a reorientat proiectul transformând terenul într-o bază sportivă din bugetul propriu ce a fost inaugurat la finalul anului 2016.

În anul 2013 CNI a adus la cunoştinţă municipalităţii faptul că societatea câştigătoare pentru proiectul „Bazin de înot” este SC Scorillo Intercom ce are ca termen de execuţie a lucrărilor 15 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Cum ordinul de executare nu a fost încă emis de CNI, la acea vreme nu se putea stabili cu precizie o dată pentru finalizarea acestui proiect.

Iniţial, bazinul urma să se realizeze pe un teren în zona străzii Al. Vaida Voievod, iar CNI era responsabilă de efectuarea unor expertize în ceea ce priveşte adaptarea construcţiilor la amplasamentul pus la dispoziţie de municipalitate. În urma analizelor efectuate de experţi, amplasamentul s-a dovedit a fi unul nepotrivit pentru implementarea acestui proiect, realizarea lui generând automat o creştere cu aproximativ 30% a costurilor de amenajare din cauza incompatibilităţii planului de construcţie în raport cu spaţiul destinat pentru acesta.

În acel moment municipalitatea a încercat să găsească o soluţie pentru diminuarea pe cât mai posibil a  costurilor suplimentare, dar nu a reuşit, iar proiectul a fost mutat pe un teren din cartierul Gheorgheni. Astfel, CNI a primit dreptul de folosinţă gratuită a unui teren de 1220 mp în scopul începerii procedurilor de execuţie a lucrărilor.

Încă de la început primăria s-a angajat să susţină eventualele costuri suplimentare ce pot apărea pe parcursul lucrărilor, însă CNI a solicitat ca aceasta să emită un proiect de hotărâre privind suportarea din bugetul local a 30% din valoarea lucrărilor de amenajare a bazinului.

 

Studiile pregătite, fondurile ba

Cu toate că studiile pentru implementarea acestui proiect s-au finalizat şi fondurile de la bugetul local au fost pregătite pentru eventualele cheltuieli neprevăzute, instituţia din Bucureşti a susţinut că nu dispune de fonduri pentru această destinaţie din partea ordonatorului principal de credite.

După o serie lungă de aşteptări, primăria a solicitat companiei informaţii cu privire la stadiul proiectului.

„În 2013, pentru Programul „Bazine de înot”, nu au fost alocate în bugetul Companiei Naţionale de Investigaţii fonduri cu această destinaţie de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, care deţine calitatea de ordonator principal de credite”, a fost răspunsul CNI.

Faţă de această situaţie municipalitatea a solicitat exprimarea poziţiei CNI cu privire la posibilităţile de derulare/finanţare a proiectului de investiţii „Bazin de înot”, pentru care a fost transmis în folosinţă gratuită terenul de 12.200 mp, cu precizarea că în cazul în care compania nu va transmite nici un răspuns, se va înainta un proiect de hotărâre a Consiliului Local privind retragerea dreptului de folosinţă asupra terenului.

Ca răspuns la această solicitare CNI a propus primăriei analizarea unei posibilităţi prin care să se continue derularea proiectului iniţial.


„Vă supunem analizei următoarelor variante:

  1. Să aşteptăm alocaţia bugetară în eventualitatea unei rectificări bugetare şi să continuăm derularea programului în vederea realizării obiectivului „Bazin de înot”
  2. Autoritatea locală, în eventualitatea existenţei unei finanţări pentru alte obiective pe care doreşte să le realizeze pe amplasamentul în cauză, pe care nu s-au început lucrările de construire, să ne informeze pentru a face demersurile legale în consecinţă.

Având în vedere cele prezentate, stimate Domnule Primar, vă rugăm să ne comunicaţi punctul dvs. de vedere”.

Cu toate acestea în luna noiembrie 2017, Consiliul local a emis o hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită a Companiei Naţionale de Investiţii asupra terenului pus la dispoziţia acesteia pentru implementarea proiectului.

complex

Bazinul s-a transformat în parc

Având în vedere că municipalitatea avea deja pregătite sumele pentru susţinerea acestui proiect, a decis în cele din urmă să le utilizeze cu un scop.

La începutul lunii februarie a anului 2015 Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca a organizat o licitaţie pentru construirea unui parc care să cuprindă terenuri de minifotbal, tenis de câmp, piste de alergare, piste de biciclete şi role, pe terenul ce era destinat iniţial bazinului de înot.

Societatea câştigătoare a fost Civitas Proiectare, care a obţinut autorizaţia de construire şi a început de îndată demararea lucrărilor. Valoarea acestui proiect a fost de aproximativ 6 milioane de euro alocaţi de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi a Administraţiei Tineretului şi Sportului.  Totodată administraţia a contribuit şi ea prin cofinanţarea  cheltuielilor de proiectare, sistematizare a terenului, branşamente şi utilităţi.

Acest proiect a fost finalizat cu succes fiind unul dintre puţinele complexe de acest fel din Transilvania.

LĂSAȚI UN MESAJ