Consilierii au votat, la finele săptămânii trecute bugetul judeţului, acesta ridicându-se la aproape 400 miliarde lei. Din această sumă, 44.500.000 lei vor reveni Aeroportului Internaţional Cluj-Napoca. La capitolul învăţământ a fost propusă suma de 48.869.000 lei

Consiliul Judeţean (CJ) Cluj a adoptat săptămâna trecută bugetul propriu al instituţiei pentru anul 2009, suma ridicându-se la aproximativ 400 de milioane de lei, mai exact 391.902.000 lei. Suma a fost repede repartizată, 283.921.000 lei fiind necesari funcţionării CJ, iar 107.981.000 lei fiind alocaţi proiectelor de dezvoltare derulate prin CJ.  „Bugetul anului 2009 este unul coerent, pornit de la sumele încasate pe parcursul anului trecut. Este un buget în care sunt cuprinse toate marile investiţii ale judeţului – construirea Stadionului, care se va finaliza în 2011, dezvoltarea Aeroportului, investiţii în domeniul infrastructurii, parcul industrial Tetarom, extinderea reţelei de apă, iluminatul public, drumurile”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean, Alin Tişe.

Învăţământ+Sănătate+Religie= 91.364.000 lei

La capitolul învăţământ a fost propusă suma de 48.869.000 lei, din care 37.237.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor materiale şi de personal la şcolile speciale şi 11.623.000 lei pentru finanţarea programului naţional “cornul şi laptele” pentru preşcolarii şi elevii din învăţământul de stat. La capitolul Sănătate au fost alocaţi 9.649.000 lei din care 8.300.000 lei pentru executarea unor lucrări de reparaţii curente şi de capital la unităţile sanitare şi 1.349.000 lei pentru proiectul Reabilitarea şi modernizarea Ambulatorului Corp F – Hidroterapie al Spitalului Clinic Judeţean. Pentru cultură şi religie consilierii judeţeni au votat alocarea sumei de 32.846.000 lei, pentru finanţarea instituţiilor de cultură aflate sub autoritatea CJ, pentru plata contribuţiilor pentru personalul neclerical, precum şi pentru finanţarea programelor de culte 400.000 lei, acţiuni culturale 250.000 lei, susţinerea activităţii de tineret 250.000 lei şi susţinerea activităţii sportive 1.500.000 lei.

Miliarde pentru dezvoltare

La capitolul Asistenţă socială a fost alocată suma de 116.300.000 lei pentru finanţarea activităţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi protecţia Copilului, adică 31,39% din totalul cheltuielilor cuprinse în bunetul propriu. Cheltuielile de personal, în sumă de 35.424.000 lei, reprezintă plata salariilor celor 1.185 de salariaţi ai direcţiei, iar cheltuielile materiale, cifrate la 14.632.000, sunt necesare funcţionării celor 33 subunităţi – din care 23 pentru copii şi 10 pentru adulţi – şi pentru asigurarea celor necesare pentru 1.299 persoane asistate. De asemenea, 65.790.000 lei reprezintă transferuri de la bugetul de stat pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap, iar suma de 454.000 lei reprezintă cheltuieli de capital necesare pentru deschiderea Centrului pentru Copiii cu Handicap din Cluj-Napoca, str. Fabricii de Zahăr, în care se transferă copiii cu handicap sever de la Jucu, găzduiţi în prezent într-un imobil revendicat. La capitolul dezvoltare publică au fost alocaţi 20.531.000 lei, din care 5.279.000 lei reprezintă fondul de rezervă destinat proiectelor de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice şi care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea UE, şi 42.752.000 lei pentru cheltuieli de capital ale Consiliului Judeţean, reprezentnd studii, proiecte şi lucrări de investiţii. La capitolul „Acţiuni Generale Economice” este prevăzută suma de 23.677.000 lei, din care 13.477.000 pentru SC TETAROM SA – pentru finalizarea utilităţilor la TETAROM 3 JUCU, şi pentru consolidarea versantului din parcul TETAROM I -, 10.000.000 lei pentru asigurarea cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri europene la care Consiliul Judeţean este beneficiar sau partener şi 200.000 lei pentru Centrul AGROTRANSILVANIA Cluj. De asemenea, pentru continuarea proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile de preaderare în bugetul judeţului pentru anul 2009 este prevăzută suma de 757.000 lei, nominalizată pe două proiecte, respectiv „Modernizarea Activităţilor de Evidenţă a Persoanelor în Judeţul Cluj”- 61.000 lei – şi „Reabilitarea podurilor afectate de inundaţii din Judeţul Cluj” –  696.000 lei.

Bani şi pentru transport

Consilierii judeţeni au alocat şi 89.191.000 lei pentru transport din care 44.500.000 lei vor reveni Aeroportului Internaţional Cluj-Napoca şi 44.691.000 lei Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Privat a Judeţului Cluj. Din suma de 44.500.000 lei propusă pentru Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca, 40.000.000 de lei vor fi utilizaţi pentru finalizarea terminalului de plecări şi a altor cheltuieli de capital şi 4.500.000 lei pentru finanţarea unor lucrări de reparaţii şi întreţinere. Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Privat i-au fost alocaţi 28.691.000 lei, din care 13.811.000 lei vor fi destinaţi plăţii creditului bancar, 13.465.000 lei – administrării, întreţinerii şi reparaţiilor la drumuri şi poduri judeţene, pentru acoperirea cheltuielilor de personal ce deserveşte Consiliul Judeţean, Castelul Gilău, Castelul Răscruci, 710.000 lei pentru demolarea Stadionului Ion Moina şi 8.000.000 de lei pentru construirea noului stadion. De asemenea, suma alocată RAADPP cuprinde 150.000 lei pentru „Reabilitarea comunicaţiei rutiere DJ 107 R Băişoara – Muntele Băişorii de la km 47 + 350 la km 58 + 650 pînă la U.M. 01824/E Vîrful Muntelui”, lucrare cuprinsă în programul cu obiectivele de pregătire operativă a teritoriului pentru apărare în perioada 2009 – 2012 şi aprobate de Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. Tot la acest capitol, a fost cuprinsă suma de 16.000 lei pentru finanţarea proiectului „Modernizarea infrastructurii de acces în zona turistică Răchiţele – Prislop – Ic Ponor, finanţat din fonduri postaderare.

Siguranţă naţională

În ceea ce priveşte apărarea naţională, a fost propusă suma de 273.000 lei pentru finanţarea cheltuielilor materiale ale Centrului Militar Zonal Cluj. În aceaşi ordine de idei, pentru ordinea publică şi siguranţa naţională a fost alocată suma de 216.000 pentru finanţarea cheltuielilor materiale şi de capilat la Protecţia Civilă din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă.

Adina Fartuşnic

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here