În luna martie, inspectorii Agenţiei Naţionale de Integritate au anunţat că deputatul clujean liberal Steluţa Cătăniciu s-a aflat într-o situaţie de incompatibilitate pe vremea când ocupa funcţia de consilier local clujean şi, în acelaşi timp, a reprezentat în instanţă o societate comercială pentru care şi-a exprimat votul de membru al CL din cadrul municipalităţii clujene. Cătăniciu se apără de acuzaţiile ANI, cerând ca acesta să îi “repareze onoarea” după încheierea procesului de la Curtea de Apel Cluj prin publicarea pe site-ul Agenţiei a Hotărârii pe care o va da instanţa.   

 

Unde e conflictul de interese

Raportul întocmit de inspectori arată că “s-a constatat încălcarea regimului juridic privind conflictul de interese în materie administrativă de către CĂTĂNICIU STELUŢA GUSTICA, întrucât, în calitate de Consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, Județul Cluj, a participat, la data de 07.04.2009, la procesul de deliberare şi adoptare a Hotărârii Consiliului Local privind prelungirea contractului de asociere pentru spaţiu cu altă destinaţie a SOCIETĂŢII COOPERATIVA MEŞTEŞUGĂREASCĂ FOTO OPTICA din Cluj-Napoca. Ulterior adoptării acestei hotărâri, la data de 05.05.2009, CĂTĂNICIU STELUŢA GUSTICA a încheiat cu SOCIETATEA COOPERATIVA MEŞTEŞUGĂREASCĂ FOTO OPTICA din Cluj-Napoca un contract de asistenţă juridică privind reprezentarea în instanţă a intereselor societății în litigiul avut cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Judeţul Cluj.

La data de 18 iunie 2008, a fost validat mandatul lui CĂTĂNICIU STELUŢA GUSTICA, de Consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, Județul Cluj, pentru perioada 2008-2012. CĂTĂNICIU STELUŢA GUSTICA a reprezentat în instanţă interesele SOCIETĂȚII COOPERATIVA MEŞTEŞUGĂREASCĂ FOTO OPTICA din Cluj-Napoca în litigiul avut cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Județul Cluj, prin contractele de asistenţă juridică încheiate la data de 22.04.2008, și, respectiv, 05.05.2009. Pentru contractele încheiate, CĂTĂNICIU STELUŢA GUSTICA a încasat suma de 8.000 Lei. Părți în litigiu au fost Societatea Cooperativa Meşteşugărească Foto Optica din Cluj-Napoca, Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca şi Comisia de vânzare a spaţiilor comerciale şi de prestări servicii din cadrul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Județul Cluj.

În perioada 27.06.2008 – 04.11.2008, CĂTĂNICIU STELUŢA GUSTICA a deţinut calitatea de membru al Comisiei de vânzare a spaţiilor comerciale şi de prestări servicii, comisie aflată în subordinea Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Județul Cluj. CĂTĂNICIU STELUŢA GUSTICA, deși avea un interes patrimonial personal în problema supusă dezbaterilor, a participat, la data de 07.04.2009, la procesul de deliberare şi adoptare a Hotărârii Consiliului Local privind prelungirea contractului de asociere pentru spaţiu cu altă destinaţie a SOCIETĂŢII COOPERATIVA MEŞTEŞUGĂREASCĂ FOTO OPTICA din Cluj-Napoca”, arată raportul inspectorilor ANI.

 

Cum se apără Steluţa Cătăniciu

În primul rând, Cătăniciu susţine că nu a primit nicio comunicare referitor la existenţa cercetării demarate de inspectorii ANI, neputând astfel exprima vreun punct de vedere faţă de faptele imputate.

Cătăniciu susţine că Legea care justifică ancheta ANI, şi nume Legea 176/20120 , a intrat în vigoare pe 05.09.2010, iar faptele pentru care este ea cercetată sunt anterioare acestei legi, ceea ce înseamnă că ANI şi-a creat singură cadrul legal pentru constatarea faptelor ce cad sub incidenţa domeniului său de activitate. Cum Legea 176/2010 se spune principiului constituţional al neretroactivităţii, înseamnă că aceasta nu se poate aplica decât faptelor săvârşite după această dată, deci ANI ar fi conferit, ilegal, legii caracter retroactiv.

De asemenea, Cătăniciu susţine că nu există o situaţie de conflict de interese deoarece, atunci când a votat hotărârea HCL 191/2009, a votat în necunoştinţă de cauză, deoarece pe ordinea de zi pe care apărea Hotărârea nu se specifica faptul că aceasta se referă la închirierea unui  spaţiu către SCM Foto Optica. De asemenea, în acel moment nu avea niciun contract, ca avocat, cu societatea respectivă, a existat un contract înainte de data votului şi unul după. De asemenea, nu i se poate imputa prejudicierea interesului public, deoarece hotărârea respectivă a fost adoptată tocmai în interes public.

 

Contraargumentele Agenţiei Naţionale de Integritate

Chiar dacă Steluța Cătăniciu a declarat că nu a fost înştiinţată de faptul că este verificată, inspectorii ANI susţin contrariul, arătând că au trimis două adrese, sub forma unor scrisori recomandate cu confirmare de primire, dar care, este adevărat, nu au fost ridicate de la oficiul poştal şi s-au întors la expeditor. “Sub aspect procedural, au fost îndeplinite cerințele Legii nr. 176/2010, referitoare la înștiințarea persoanelor evaluate, CĂTĂNICIU STELUŢA GUSTICA fiind informată, la datele de 15.10.2010, 13.11.2012 şi 04.12.2012, despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază – de a fi asistată sau reprezentată de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris”, arată inspectori ANI.

Referitor la nelegalitate, ANI arată că faptele de care se face vinovată Cătăniciu sunt reglementate de Legea 161/2003, Legea 215/2001, respectiv Legea 393/2004, legi care erau în vigoare în 2009, şi nu de legea invocată de Cătăniciu, şi anume Legea 176/2010. Deci ANI nu şi-a creat cadrul legal pentru constatarea faptelor, aşa încât critica retroactivităţii Legii 176/2010 nu este valabilă.

Pe fond, ANI consideră  că existenţa relaţiei contractuale, la momentul acordării votului, cu SCM Foto Optica, rezultă din contractul încheiat în 20008 cu acea societate. Contractul respectiv prevedea obligativitatea avocatului de a formula inclusiv căi de atac şi forme de executare a hotărârii judecătoreşti ce urma să se pronunţe. Aceasta relaţie a şi fost reluată după formularea recursului de către Consiliul Local.

De asemenea, în legătură cu votul în necunoştinţă de cauză, Cătăniciu avea obligaţia de a se informa referitor la problemele de pe ordinea de zi a şedinţei.

 

Crina Crainic

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here