În ședința Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca din data de 21 aprilie au fost supuse dezbaterii 51 de proiecte de hotărâri. Primul proiect aflat pe ordinea de zi este aprobarea bugetului general al municipiului pe anul curent.

Drept urmare, vom putea vedea unde ajung în acest an resursele locale precum și celelalte surse de finanțare. Și anul acesta bugetul municipiului este împărțit pe trei capitole, după cum urmează. 

Veniturile bugetului general

Această secțiune însumează 1.943.468.833 lei și cuprinde bugetul local al municipiului, în valoare de 1.756.168.256 lei, bugetul fondurilor externe nerambursabile, unde sumele sunt primite de la donatorii externi înaintea efectuării plăților de către beneficiar într-un total de 836.000 lei și bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 235.874.577 lei. Bugetul general – venituri, este împărțit în buget de funcționare, și anume 1.068.741.783 lei, sume provenite din venituri proprii, subvenții pentru cheltuielile curente, sume defalcate sau venituri ale bugetului de stat, venituri din împrumuturi acordate instituțiilor etc. Pe lângă secțiunea menționată, restul banilor sunt cuprinși în bugetul de dezvoltare, adică 874.727.050 lei, reprezentând sume primite de la UE și donatori, din valorificarea bunurilor sau vărsăminte din secțiunea de funcționare etc. De exemplu, din amenzi, penalități și confiscări anul acesta la bugetul local ajunge suma de 793.699.000.  Sume importante de bani ajung la bugetul general pe 2021 și din închirieri și concesiuni ale patrimoniului instituțiilor publice și anume 13.632.000 lei. De la bugetul de stat ajung subvenții în valoare de 144.228.000, de la UE și alți donatori 607.207.014 lei iar din Fondul European de Dezvoltare Regională 602.179.014. 

Cheltuielile bugetului general 

Cuprinde suma de 2.117.433.576 lei și anume bugetul local al municipiului 1.924.017.000 lei, fonduri externe nerambursabile sau de la donatori înaintea efectuării plăților ale Direcției de Asistență Socială și Medicală în sumă de 1.805.573 lei,  și bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii însumând 241.021.003 lei. Secțiunea învățământ va primi anul acesta 17.023.000 lei, Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca suma de 166.881.000 lei. În acest an, Serviciul public pentru administrarea obiectivelor culturale, Cantina de ajutor social și pensiune precum și Serviciul public pentru administrarea parcărilor va primi 57.117.003 iar ultimii bani rămași, 49.410.000 lei, sunt încadrați la secțiunea transferuri între bugete. 

Bugetul de funcționare al acestei secțiuni este de 1.073.556.000 lei și este distribuit pentru cheltuielile de personal, dobânzi, subvenții, asistență socială, bunuri și servicii, credite, împrumuturi, transferuri etc. Bugetul de dezvoltare în acest caz este de 1.043.877.576 lei și reprezintă cheltuielile de capital, proiecte cu finanțare nerambursabilă, transferuri pentru cheltuieli, rambursarea împrumuturilor pentru implementarea proiectelor etc. 

Excedentul bugetar total 

Suma de 173.964.743 lei din acest an provine din excedentul bugetului local de 167.848.744 lei, al fondurilor externe nerambursabile în sumă de 969.573 lei și al bugetului instituțiilor publice în valoare de 5.146.426 lei. Ce reprezintă acest excedent bugetar? Este vorba despre surplusul veniturilor peste cheltuielile bugetului public, cu alte cuvinte sunt banii rămași necheltuiti de anul trecut și drept urmare, sunt distribuiți în acest an. Ideea de bază a acestui excedent este aceea că, cu cât este mai mare, practic cu cât se “economisesc” mai mulți bani din anul precedent cu atât se favorizează nerecurgerea la împrumuturi sau se diminuează datoria publică a unei instituții. 

Totuși, unde ajung acești bani în anul 2021? 

Pentru o privire de ansamblu, bugetul local al municipiului în valoare de 1.924.017.000 lei, este distribuit la răndul său în peste 1.300 de surse. Cheltuielile de personal sunt în valoare totală de 240.751.000 lei dintre care 231.843.000 sunt cheltuieli salariale în bani. Din această sumă mai sunt acordate norme de hrană în valoare de 4.245.000 lei sau cheltuieli salariale în natură de aceeași valoare.

O altă categorie, Bunuri și servicii, cu cheltuieli în valoare de 378.136.000 lei, cei mai mulți bani sunt distribuiți la “alte cheltuieli” și anume 106.275.000 lei. Sume semnificative în raport cu bugetul total al acestei categorii sunt acordate reparațiilor curente, 76.152.000 lei sau pentru apă, canal și salubritate, 35.421.000 lei. 

Asistența Socială primește 99.896.000 lei dintre care 41.795.000 lei sunt acordați în numerar pentru ajutoare sociale, 50.000 lei pentru tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță iar restul banilor revin ajutoarelor sociale în natură. Creșele primesc 39.511.000 lei, prevenirea excluderii sociale 10.145.000 lei iar cantinele de ajutor social 9.890.000 lei. 

În ceea ce privește locuințele, anul acesta vor fi acordați 61.904.000 lei asemenea și dezvoltării sistemului de locuințe. Pentru iluminatul public și electrificarea rurală vor fi alocați din bugetul local 14.660.000 lei iar pentru serviciile de dezvoltare comunală în domeniul locuinței un total de 196.545.000 lei.

Proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 primesc 704.347.000 lei dintre care 855.000 reprezintă finanțare națională. Serviciile publice generale primesc pentru pregătire profesională, deplasări în străinătate,interne și detașări 826.000 lei. Un total de 17.400.000 lei vor fi cheltuiți anul acesta din bugetul local pe tranzacții privind datoria publică și împrumuturi, aproape toată suma fiind alocată dobânzilor. Poliția Locală, încadrată la categoria apărare, ordine publică și siguranța națională va primi în acest an 39.599.000 lei. 

Sănătatea și învățământul, printre priorități

Învățământul primește în total suma de 220.587.000 lei iar  pe lângă alte cheltuieli, segmentul preșcolar și primar primesc 22.826.000 lei, învățământul secundar 85.864.513 lei, internatele și cantinele pentru elevi 2.351.000 lei, iar 109.545.487 sunt încadrați la alte cheltuieli în domeniul învățământului. 

Categoriei sănătate sunt acordați 81.213.000 lei, dintre care 39.791.000 intră la cheltuieli de personal pe indemnizații, salarii, hrană etc. Spitalele generale primesc 31.753.000 lei iar serviciile de sănătate publică 22.034.000 lei.  

În ceea ce privește protecția mediului, salubritatea și gestiunea deșeurilor sunt acordați 63.490.000 lei. Secțiunea acțiuni economice, primește o sumă impresionantă în valoare de 634.696.000 lei dintre care 30.050.000 ajung pe combustibili și energie. Agricultura, silvicultura, piscicultura și vânătoarea primesc anul acesta din bugetul local 250.000 lei.

Transporturile primesc anul acesta 604.396.000 lei dintre care 316.380.000 lei pentru transportul în comun iar 288.016.000 sunt acordați lucrărilor stradale. Alți bani din această categorie mai sunt distribuiți astfel, 45.000.000 pentru reparații curente sau 638.000 lei pentru încălzit, iluminat și forță motrică.

Secțiunea cultură, recreere și religie primește 181.866.000 lei dintre care întreținerea grădinii publice, a parcurilor, a zonelor verzi, a bazelor sportive și de agrement primește 175.186.000 lei iar restul de 6.680.000 intră la alte servicii.

Acestea sunt sumele distribuite din cadrul bugetului local menționat anterior. Întreg proiectul bugetului municipiului Cluj-Napoca are în total 441 de pagini deoarece la aceste sume sunt distribuiți și banii menționați la categoriile prezentate la începutul articolului, se fac rectificări si suplimentări precum și alte operații de natură economică specifice administrațiilor publice locale. De exemplu, transferurile către alte instituții publice, transferuri de la bugetele locale și activități financiare integral sau parțial finanțate din venituri proprii sau transferuri de capital.  

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here