Curtea de Apel Cluj a decis să anuleze raportul ANI prin care consilierul local BOLDIŞ CORNELIA ALEXANDRA a fost găsită de inspectorii de integritate în conflict de interese.

”Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta BCA în contradictoriu cu pârâta ANI. Anulează Raportul de evaluare nr. 22814/G/II/17.05.2022. Obligă pârâta la plata în favoarea reclamantei a sumei de 2.550 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, calea de atac urmând a fi depusă la Curtea de Apel Cluj, Secţia a III-a de contencios administrativ şi fiscal. Pronunţată în data de 16.12.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei”, arată soluția pe scurt a instanței.

Potrivit ANI, în exercitarea mandatului de consilier local, Boldiș Cornelia Alexandra a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii C.L. din data de 30 decembrie 2020 privind stabilirea taxelor speciale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Rodna în anul 2021, printre care și o taxă de utilizare a terenului sintetic din comună, exceptați de la plata taxei fiind elevii liceului din localitate, precum și sportivii legitimați la cluburile sportive din comuna Rodna, deși, la data adoptării hotărârii, soțul persoanei evaluate, era legitimat la un club sportiv din comună. 

Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 70 din Legea nr. 161/2003, coroborat cu prevederile art. 228, alin. 1, lit. a) din O.U.G nr. 57/2019.  Art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative.”; Art. 228, alin. (1), lit. a) și e) și alin. (2) – (5) din O.U.G. nr. 57/2019, potrivit căruia „(1) Alesul local aflat în conflict de interese în condițiile prevăzute de cartea Ititlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare, are obligația să se abțină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru:a) soț, soție sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv; e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care a făcut o plată către acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.