Compania de Apă Arieș S.A., în calitate de Beneficiar al proiectului „CRESTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ŞI UTILIZAREA ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE PENTRU CONSUMUL PROPRIU LA NIVELUL COMPANIEI DE APĂ ARIEȘ S.A.”, cod SMIS 2014+ 158441, co-finanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, a semnat, la data de 20.11.2023, contractele de furnizare „INSTALAREA A 2 CENTRALE FOTOVOLTAICE” și „ACHIZIȚIE ȘI MONTAJ HIDROTURBINE, GENERATOARE DE CURENT ELECTRIC”, din cadrul proiectului sus menționat.

Contractul de furnizare „INSTALAREA A 2 CENTRALE FOTOVOLTAICE” a fost atribuit către S.C. ENERGO POWER S.R.L.
Valoarea contractului de furnizare: 3.859.969,79 lei, fără TVA.
Contractul are ca obiect: Producerea de energie electrică din sursa regenerabila solara si asigurarea parțială a necesarului de consum electroenergetic al echipamentelor si sistemelor de la Stația de epurare Câmpia Turzii și Stația de tratare Hașdate.

Contractul de furnizare „ACHIZIȚIE ȘI MONTAJ HIDROTURBINE, GENERATOARE DE CURENT ELECTRIC” a fost atribuit către INSTAL JOB S.R.L.
Valoarea contractului de furnizare: 2.530.000 lei, fără TVA.
Contractul are ca obiect: contribuția la obținerea independenței energetice prin producerea de energie verde din resurse regenerabile pentru consum propriu, reducerea consumului de energie electrică, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră raportate la economiile de energie realizate ca urmare a implementării investiției, reducerea intensității energetice, dezvoltarea unor sisteme de monitorizare a consumului de energie și a progreselor în materie de eficiență energetică realizate de către operatorii economici, stimularea investițiilor realizate de operatorii economici în vederea reducerii consumului de energie și creșterii eficienței energetice a activității economice, economie mai eficientă din punctul de vedere al utilizării surselor, mai ecologică şi mai competitivă, conducând la dezvoltarea durabilă, care se bazează, printre altele, pe un nivel înalt de protecţie şi pe îmbunătăţirea calităţii mediului.

          Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.