Comuna Apahida, situată în județul Cluj, este în plină transformare, având ambiția de a deveni una dintre comunele de top din România prin proiecte inovatoare. Primarul și Consiliul Local au luat decizii importante pentru dezvoltarea durabilă a comunei și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor săi. Unul dintre aceste proiecte semnificative este construirea Căminului Cultural din Sânnicoară.

Această inițiativă reprezintă nu doar o investiție în infrastructura culturală, ci și un pas important spre consolidarea identității comunității și promovarea valorilor culturale locale. Planul pentru construirea Căminului Cultural din Sannicoara este împărțit în etape bine definite. În această primă etapă, se va îndepărta construcția existentă pentru a pregăti terenul pentru noul cămin cultural. Noul cămin cultural va fi construit ca o clădire cu regim de înălțime „parter + mansardă”, pe un teren cu o suprafață de 527 mp, cu front la stradă de 18.90 m și adâncime de 19.45 m. Acest spațiu va găzdui activități culturale variate și evenimente comunitare.

Clădirea Căminului Cultural va avea dotări moderne

De asemenea, vor fi procurate și montate instalații sanitare, de încălzire, electrice și instalații exterioare de apă și canalizare, asigurând astfel confortul și siguranța participanților la evenimentele culturale. Pentru a asigura funcționarea eficientă a clădirii, vor fi instalate utilaje precum cazan de încălzire mural în condensație, echipamente de expansiune pentru încălzire, radiatoare de oțel și pompe de circulație pentru agentul termic. Proiectul de construire a căminului va fi finanțat din bugetul local al comunei Apahida, conform prevederilor legale. De asemenea, se vor atrage și alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.

Căminul cultural nu va fi doar o clădire, ci un loc de întâlnire, dezvoltare și celebrare a culturii locale. Evenimentele cultural-artistice, atelierele și expozițiile vor crea oportunități pentru comunitate să se conecteze, să învețe și să se inspire reciproc.

Acest proiect va contribui semnificativ la modernizarea comunei și la poziționarea ei printre comunele de top din România

O altă inițiativă importantă este implementarea unei rețele de canalizare menajeră în satul Dezmir, precum și parțial în satele Sânnicoară și Apahida. Acest proiect are la bază necesitatea creării unui mediu sănătos și curat, în acord cu standardele europene de mediu.

Rețeaua de canalizare menajeră propusă este proiectată pentru a acoperi o lungime estimată de aproximativ 38.712 metri. Aceasta va fi alcătuită dintr-un mix de conducte de tip gravitational și sub presiune, pentru a asigura colectarea eficientă a apelor uzate din gospodării și clădiri. De asemenea, proiectul va implica construirea a 14 stații noi de pompare pentru apele uzate.

Pentru a duce la îndeplinire această inițiativă ambițioasă, comuna Apahida a căutat surse multiple de finanțare, ceea ce demonstrează angajamentul său în modernizarea infrastructurii locale. Finanțarea va proveni din următoarele surse:

  • Fondul de Coeziune: Un instrument financiar al Uniunii Europene destinat să susțină dezvoltarea și coeziunea în regiunile mai puțin dezvoltate.
  • Bugetul de Stat: Guvernul României alocă resurse pentru dezvoltarea infrastructurii în comunități locale.
  • Buget Local: Contribuția locală este un semn al angajamentului comunității în implementarea proiectului.
  • Credit OR (Operațiuni de Redevență): Acest credit poate fi utilizat pentru finanțarea unor proiecte de dezvoltare.

Toate aceste resurse financiare vor fi utilizate conform Programului Axa 1 – „Extinderea și Modernizarea Sistemelor de Apă și Apă Uzată”, demonstrând o abordare coerentă și integrată pentru îmbunătățirea infrastructurii de apă și canalizare.

Impactul Asupra Comunității și Mediu

Implementarea unei rețele de canalizare menajeră are multiple beneficii, inclusiv protejarea mediului înconjurător prin gestionarea adecvată a apelor uzate, îmbunătățirea calității vieții locuitorilor prin asigurarea accesului la servicii sanitare moderne și contribuirea la dezvoltarea economică a zonei prin crearea de locuri de muncă și stimularea investițiilor. Inițiativa de înființare a unei rețele de canalizare menajeră în comuna Apahida reprezintă un pas esențial către dezvoltarea durabilă și modernizarea infrastructurii locale. 

Să nu uităm de un alt proiect important, mai exact extinderea stației de epurare, care reprezintă un alt pas semnificativ înainte în direcția dezvoltării sustenabile a comunei Apahida. Prin acest proiect, comuna își propune să preia excesul de debit care nu poate fi gestionat de stația de epurare existentă, pentru a asigura o epurare adecvată a apelor uzate menajere. Aceasta va funcționa în paralel cu stația existentă, pentru a face față necesităților crescânde ale comunității.

Stația de epurare propusă va prelua un debit total de 8,0 l/s de ape uzate menajere. Acest debit include:

  • Un surplus de 1,58 l/s care nu poate fi gestionat de stația de epurare existentă.
  • Debitul de 4,75 l/s colectat din satul Dezmir, din care 2,87 l/s provin din satul Dezmir și 1,88 l/s din satul Sannicoara.

Extinderea stației de epurare a apelor uzate menajere are un impact semnificativ asupra mediului și calității vieții comunității. Apele uzate tratate corespunzător contribuie la prevenirea poluării resurselor de apă și protejarea ecosistemelor. Acest proiect reprezintă o măsură concretă pentru îmbunătățirea calității mediului înconjurător și pentru asigurarea unui mediu mai sănătos pentru locuitori. Decizia de a extinde stația de epurare a apelor uzate menajere subliniază angajamentul comunei Apahida în promovarea dezvoltării durabile. Prin astfel de investiții în infrastructura de mediu, comuna nu numai că își îndeplinește responsabilitatea față de mediu, dar și asigură baza pentru creșterea și dezvoltarea viitoare a comunității sale.

Extinderea stației de epurare a apelor uzate menajere în comuna Apahida reprezintă un pas esențial către un mediu mai curat și sănătos, atât pentru comunitate, cât și pentru natură.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.