În cadrul ultimei ședințe a Consiliului Județean Cluj din acest an, desfășurată marți, 21 decembrie, au fost aprobate două proiecte de o importanță majoră pentru dezvoltarea județului Cluj, mai exact încheierea unui Acord de colaborare între Consiliul Județean Cluj și Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, respectiv municipiul Bistrița și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (C.N.A.I.R.) pentru realizarea proiectului „Drum Expres Cluj – Dej – Bistrița” și proiectul de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „ANSAMBLUL CLINICILOR UNIVERSITARE – AMENAJARE URBANĂ ȘI PEISAJERĂ” pentru amenajarea a trei terase naturale, în suprafață totală de peste 74 de hectare, amplasate în vecinătatea viitorului Centru Integrat de Transplant Cluj-Napoca.

Consiliile Judeţene din Cluj şi Bistriţa-Năsăud  respectiv municipiul Bistrița și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (C.N.A.I.R.) au încheiat un acord de colaborare pentru realizarea drumului expres Cluj – Dej – Bistriţa.

Potrivit acordului, cele patru autorități publice își exprimă intenția de colaborare în vederea susţinerii procesului de selecţie a modului de definire și conectare a aliniamentelor drumurilor expres Cluj – Dej și Dej – Bistrița. De asemenea, parteneriatul inter-instituțional va oferi posibilitatea identificării și rezolvării constrângerilor de ordin juridic și administrativ care pot apărea și va oferi posibilitatea emiterii cu celeritate a avizelor și certificatelor de urbanism necesare. Totodată, prin intermediul acestui parteneriat, proiectanţii desemnați vor avea un acces mult mai facil la datele și informațiile deținute de instituțiile publice locale din aria de implementare a proiectului. 

„Vom acorda tot sprijinul necesar derulării acestui proiect de o importanță strategică atât pentru județele Cluj și Bistrița-Năsăud cât și pentru întreaga regiune. Noua arteră va contribui esențial la dezvoltarea întregii regiuni și va asigura un plus de siguranță și confort prin decongestionarea traficului, extrem de aglomerat, de pe drumul european.”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Drumul expres Cluj – Dej – Bistrița este format din două sectoare de drum, respectiv drumul expres Dej – Bistrița, ca parte a aliniamentului „Autostrăzii Nordului” Vama Oar – Satu Mare – Baia Mare – Dej – Bistrița – Vatra Dornei – Suceava, și sectorul independent de drum expres Cluj – Dej.

Potrivit C.N.A.I.R., într-o primă etapă va fi realizată etapa de proiectare, constând în întocmirea studiului de fezabilitate, urmând ca, în cea de-a doua etapă să fie implementat efectiv drumul expres, cu sprijinul celor două consilii județene partenere și al municipalității bistrițene. Execuția propriu-zisă a investiției va fi reglementată printr-un nou acord de parteneriat, astfel încât finanțarea să poată fi realizată prin Programul Operațional Transport 2021-2027.

Conform acestui protocol, cele două consilii județene asigură C.N.A.I.R. întregul suport necesar în vederea organizării și desfășurării procedurii de achiziție publică a serviciilor de elaborare a Studiului de Fezabilitate și, totodată, valorificarea acestei documentații prin depunerea spre finanțare prin Programe Operaționale.

De asemenea, conștientizând importanța strategică aparte pe care acest proiect de infrastructură o are pentru dezvoltarea județului, Consiliul Județean Cluj a inclus această investiție în Planul de Amenajare a Teritoriului Județului Cluj (P.A.T.J.).

Valoarea estimată a contractului pentru realizarea SF-ului este de 22.199.530 lei fără TVA, durata de implementare fiind de 18 luni.

Proiectul ”Drum Expres Cluj – Dej – Bistrița” se va realiza în două etape: etapa 1 – de proiectare, reprezentând elaborarea Studiului de Fezabilitate, care se va realiza de către CNAIR; etapa a 2-a – implementarea secţiunii Cluj – Dej – Bistriţa, care se va realiza de către județul Cluj, județul Bistrița-Năsăud și municipiul Bistrița, în baza documentaţiei tehnice elaborate în etapa 1 (studiul de fezabilitate) și care se va reglementa printr-un nou acord de parteneriat, finanțarea putându-se face prin Programul Operațional Transport 2021-2027.

Amenajarea teraselor naturale amplasate în vecinătatea viitorului Centru Integrat de Transplant va costa 20 de milioane de lei

Pe lângă încheierea acordului de colaborare, forul administrativ județean a aprobat proiectul de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „ANSAMBLUL CLINICILOR UNIVERSITARE – AMENAJARE URBANĂ ȘI PEISAJERĂ” referitor la amenajarea a trei terase naturale, cu o suprafață totală de peste 74 de hectare, amplasate în vecinătatea viitorului Centru Integrat de Transplant Cluj-Napoca. Valoarea proiectului este estimată la aproape 20 de milioane de lei, iar finanțarea va fi realizată din fonduri europene și fonduri ale Consiliului Județean.

„Dat fiind faptul că Centrul Integrat de Transplant va fi amplasat în incinta clinicilor universitare, prin tema de concurs s-a propus amenajarea peisagistică a întregii zone, astfel încât spațiul să fie unul centrat în jurul nevoilor pacientului. În acest fel, se va crea un mediu terapeutic optim, care va reduce stresul generat de actul medical și va contribui la îmbunătățirea procesului de vindecare și recuperare. Acest nou pas vine în completarea celui realizat în cursul lunii precedente, când am aprobat indicatorii tehnico-economici pentru construcția propriu-zisă a Centrului de Transplant”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj. 

Amenajarea teraselor ansamblului clinicilor universitare vine în sprijinul viitorului Centru de Transplant Integrat pentru a crea un spațiu centrat în jurul nevoilor pacientului, utilizând finisajele propuse și relațiile dintre spații pentru a crea un mediu terapeutic, capabil să reducă stresul generat de actul medical și să ajute în procesul de vindecare. Proiectul de amenajare urbană și peisageră recuperează conceptul istoric de „insula urbana verde” a Ansamblului Clinicilor și propune transformarea incintei.

Principalele obiective care se doresc a fi fi atinse sunt: îmbunătățirea spațiului public al incintei spitalicești a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” Cluj-Napoca, îmbunătățirea fondului vegetal al incintei și crearea unui mediu naturalizat atractiv, asigurarea unei bune legături între Ansamblul Clinicilor Universitare și Centrul Integrat de Transplant, reabilitarea spațiului public și a fondului arhitectural istoric construit prin eliminarea treptată a traficului vehicular și a cladirilor parazitare și adițiilor volumetrice nepotrivite; integrarea spațiilor verzi ale incintei în sistemul de parcuri urbane de pe dealul Feleacului compus din Grădina Mikó si Grădina Botanică „Alexandru Borza”

Potrivit studiului de fezabilitate aferent acestui proiect, principalele amenajări urbane și peisajere se referă la: demolarea unor construcții mici repartizate necorespunzător în zona Spitalului de Pneumoftiziologie, care nu se integrează în zona respectivă și construirea unor clădiri care să se integreze armonios în raport cu cladirile existente în zonă; propunerea unei noi platforme pentru Rezervor de oxigen propus langa cel existent.; desfacerea unor imprejmuiri din zona de vest a Spitalului de Pneumoftiziologie aflate într-o stare de degradare avansată și refacerea acestora cu materiale moderne și rezistente; desfacerea și refacerea unor imprejmuiri aflate la sud-estul incintei Spitalului de Pneumoftiziologie; desfacerea drumurilor auto și trotuarelor din asfalt existente și construirea unor drumuri auto și trotuare care fac legatura cu zona de Centrul Integrat de Transplant; refacerea spațiilor verzi din jurul Spitalului de Pneumoftiziologie;

Valoarea totală a investiției se ridică la aproximativ 20 de milioane de lei.

Proiectarea primului Centru Integrat de Transplant din România şi din sud-estul Europei a fost atribuită în data de 18 noiembrie 2020 Asocierii dintre firmele de arhitectură „Pinearq S.L.P.” din Spania şi biroul de proiectare „Dico şi Ţigănaş” S.R.L., în urma concursului internaţional de soluţii iniţiat de Consiliul Judeţean în acest scop. 

Primul Centru de transplant multiorgan din România va avea 277 de paturi, din care 88 pentru transplant renal, 72 pentru transplantul de plămân, respectiv câte 36 de paturi pentru transplantul de cord și cel hepatic. Clădirea va avea 12 săli de operație și un heliport, 176 locuri de parcare și 11 etaje.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here