La Curtea de Apel Cluj se află pe rol un dosar prin care Secretariatul de Stat pentru Culte este dat în judecată pentru că nu a rezolvat conflictul dintre Cultul  Mozaic şi reclamantele M.A. şi S.A., referitor la nelegalitatea Hotărârii de Guvern nr. 999/2008 privind recunoaşterea Statutului Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România – Cultul Mozaic. Acestea contestă calitatea de cult recunoscut pentru Cultul Mozaic şi solicită retragerea Hotărârii de Guvern nr. 999/2008.

M.A. şi S.A. contestă dreptul Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România (FCER) asupra unei proprietăţi a unui teren aflat în vecinătatea casei în care cele două locuiesc, teren pe care ele îl folosesc dinainte ca acesta să fi intrat în posesia FCER. Reprezentanţii Cultului mozaic au devenit proprietari ai acelui teren pe baza Decretului 113/1949, care reglementează cu privire la bunurile rămase de pe urma evreilor, victime ale momentelor de persecuţie, decedaţi fără moştenitori. Reclamantele au plătit în 1967 o sumă de bani cu titlu de avans pentru acel teren către FCER, fără ca vânzarea să se fi finalizat vreodată. Avansul respectiv a fost compensat, de-a lungul anilor, sub formă de chirie către FCER, reclamatele plătind apoi, în continuare, chirie pentru folosirea terenului, suma ajungând până în acest moment la 83.2588 lei. În acest moment,  cele două contestă dreptul FCER de a poseda acel teren, încercând să dovedească că statutul Cultului Mozaic e lovit de nulitate, deci FCER nu are dreptul de a poseda acel teren şi solicită restituirea sumei plătite.

 

Decretul ce aprobă statutul Cultului Mozaic nu a fost publicat în MO

Cele două reclamante atacă nota emisă de Secretariatul de Stat pentru Culte, în care se reiterează doar faptele săvârşite de Cultul Mozaic în paguba reclamantelor, fără a se face referire la ceea ce reclamantele consideră a fi fondul problemei, şi anume, contestarea calităţii de cult recunoscut pentru Cultul Mozaic. Argumentele reclamantelor pentru contestarea legalităţii de cult a cultului Mozaic şi care stau la baza solicitării iniţierii procedurii de retragere a calităţii de cult recunoscut a Cultului mozaic sunt următoarele.

Persoana juridică dobândeşte capacitatea de folosinţă în urma dobândirii personalităţii juridice, adică la momentul în care statutul său de organizare şi funcţionare a fost recunoscut prin decret emis de către Guvern.

Decretul prin care s-ar fi recunoscut capacitatea de folosinţă, calitatea de persoană juridică, este actul normativ central 589/1949, emis prin punerea în executare a legii cultelor, doar că acest decret nu a fost publicat în Monitorul Oficial, astfel legea nu s-a activat şi pentru Cultul Mozaic, cunoscut sub numele de Federaţia Uniunilor Comunităţilor Evreieşti din Republica Populară Română. Cultul Mozaic a funcţionat până în 1948, în baza legii 54/1948, fiind abrogat de legea 177/1948.

Faptul nepublicării decretului 589/1949 a fost făcut cunoscut prin art. 2 din Hotărârea de Guvern nr. 999/2008. Faptul că apare în noul act normativ nu înseamnă activarea lui în folosul cultului şi în mod retroactiv, deoarece la această dată a fost abrogat şi nu avea ce pune în executare pentru că legea cultelor era abolită.

Nepublicare înseamnă inexistent, deci, după 1948, Cultul Mozaic nu a avut statut de funcţionare, n-a primit capacitate de folosinţă timp de 60 de ani, cât s-a aflat în vigoare decretul 589/1949.

 

Reclamantele consideră că FCER şi-a însuşit sumele de bani abuziv şi ilicit, deoarece s-a prezentat în faţa autorităţilor de stat sub o identitate falsă, aceea de reprezentanţi ai unui cult ilegal, pentru a obţine bani pentru o proprietate ce nu li se cuvine. “Beneficiarii s-au folosit de iniţialele şi sigla Cultului Mozaic, care era decăzut din dreptul de cult încă din 1948, de la  data din care intra în vigoare noua lege a cultelor 177/1948. Potrivit acestei legi, cultul ar trebui să adopte un nou statut de organizare ce urmează să fie aprobat de Ministerul Cultelor. Cultul mozaic a formulat o cerere în 28.05.1949, ce a stat la baza decretului de aprobare emis de Prezidiul Marii Adunări Naţionale cu nr. 589/1949. La verificare s-a constat că era depăşit termenul legal de aprobare din vina respectivului cult, el nefiind publicat în Monitorul Oficial, fapt ce înseamnă că nu există. Cultul fără statut propriu de funcţionare încă din 1948 a căzut sub incidenţa art. 13-14 din lege şi a art. 62, potrivit cărora se abrogă orice dispoziţie care e contrară noii legi privind cultele. Pentru că legea 177/1948 a prevăzut că doar acele culte pot funcţiona ce au statut de recunoaştere, Cultul Mozaic nu poate folosi iniţialele FCER”, arată reclamantele în motivarea lor.

Este cazul să fie date acte normative de abrogare expresă a decretului 113/1948, susţin reclamantele, deoarece a putut fi abuzat implicit de alte norme în vigoare. În acest sens reclamantele au trimis o adresă către Consiliul Legislativ  şi vor face o sesizare către Curtea Constituţională. Cum FCER nu a avut un statul viabil de funcţionare între 1948-2008, susţin reclamantele, tot ceea ce a făcut în acest timp poate fi considerat infracţiune.

 

Răspuns pe lângă subiect

În răspunsul Secretariatului de Stat pentru Culte se arată că Cultul Mozaic a fost recunoscut în anul 1936 sub denumirea de Federaţia Uniunilor Comunităţilor Evreieşti din România, iar până în 1949, activitatea confesională a minorităţii evreieşti a fost condusă de către Federaţia Comunităţilor Evreieşti. Sub regimul juridic al Decretului nr. 177/1948 privind regimul general al cultelor, a fost redactat Statutul de organizare şi funcţionare al Cultului Mozaic din Republica Populară Română, care a fost aprobat prin Decretul nr. 589/1949 al Prezidiului Marii Adunări Naţionale, decret în baza căruia a funcţionat până în anul 2008. Dar nu se aduce nicio dovadă a publicării decretului în MO şi nici a faptului că nu a fost depăşit termenul legal de aprobare a cererii pentru un nou statut al Cultului Mozaic.

 

 Crina Crainic

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here