Gazeta de Cluj a scris despre Toaletarea barbară a spațiului verde în Cluj-Napoca și cum un angajat al Primăriei a refuzat să prezinte autorizația când i s-a cerut motivarea toaletizării unui nuc vechi de 100 de ani. Au fost tăiate inclusiv crengi de 12 cm diametru, potrivitpreședintelui asociației de proprietari din zona respectivă.

Reporterul a înaintat la data de 20 ianuarie 2021 o solicitare Primăriei Cluj-Napoca, prin care a cerut motivarea acțiunii și un punct de vedere oficial față de situția în cauză. Redăm în continuare răspunsul Primăriei.

„Exemplarul nuc este situat pe terenul proprietatea municipiului, fiind dat spre folosință proprietarilor imobilului de pe strada Horea nr.10, prin închiriere. Pomul este situat în imediata vecinătate a gardului ce delimitează curtea de pe strada Horea nr.10 de proprietatea de pe strada Albert Einstein nr.7, iar coroana pomului este crescută peste acoperișul locuiței de pe strada Albert Einstein nr.7.  

În anul 2016 pomul a fost solicitat spre tăiere și ca urmare s-au făcut demersurile necesare pentru solicitarea autorizației necesare, conform legii. Autoritatea competentă în emiterea autorizațiilor de defrișare nuci, respectiv Direcția pentru Agricultură a Județului Cluj nu a emis un aviz pozitiv pentru tăierea nucului și ca urmare  problema semnalată s-a soluționat prin toaletarea crengilor ce erau crescute peste acoperișul imobilului învecinat.Toaletarea s-a realizat în sezonul de repaus vegetativ 2017-2018. 

În anul 2020 proprietarul imobilului de pe strada Albert Einstein nr.7 a revenit cu solicitarea de toaletare ca urmare a refacerii coronamentul nucului, care a acoperit din nou acoperișul casei, astfel că s-a făcut o nouă toaletare în luna ianuarie a acestui an, toaletare care a fost efectuată fără a afecta structura pomului (respectiv starea fiziologică a acetuta, aspect confirmat și de DADR Cluj prin adresa nr.328/29.01.2021 ca răspuns la sesizarea d-lui Bakk Atila, administrator al imobilului de pe strada Horea nr.10) și care a avut ca scop doar evitarea deteriorării acoperișului sau structurii imobilului învecinat.

Menționă faptul că în conformitate cu prevederile Codului civil, ART. 613
  Distanţa minimă pentru arbori
  (1) În lipsa unor dispoziţii cuprinse în lege, regulamentul de urbanism sau a obiceiului locului, arborii trebuie sădiţi la o distanţă de cel puţin 2 metri de linia de hotar, cu excepţia acelora mai mici de 2 metri, a plantaţiilor şi a gardurilor vii.
  (2) În caz de nerespectare a distanţei, proprietarul vecin este îndreptăţit să ceară scoaterea ori, după caz, tăierea, la înălţimea cuvenită, a arborilor, plantaţiilor ori a gardurilor vii, pe cheltuiala proprietarului fondului pe care acestea sunt ridicate.
  (3) Proprietarul fondului peste care se întind rădăcinile sau ramurile arborilor aparţinând proprietarului vecin are dreptul de a le tăia, precum şi dreptul de a păstra fructele căzute în mod natural pe fondul său. 

 Și conform Legii nr.348/2003 (Legea pomiculturii)ART. 9
  (2) Plantarea pomilor fructiferi din categoria pomi răzleţi în grădini şi curţi, precum şi în terenurile din extravilan se face respectându-se distanţele faţă de limita proprietăţii vecinilor, astfel:
  b) la cel puţin 3 m de răzor sau gard, pomi cu talie mare. 

Urmare celor susmenționate, Primăria municipiului Cluj-Napoca, în calitate de proprietar al terenului de pe strada Horea nr.10, teren pe care se află nucul, are obligația de a interveni cu lucrările ce se impun, ori de câte ori este sesizată și când se constată că solicitarea este justificată.”

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here