Curtea de Apel Craiova a anulat decizia Tribunalului Olt de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene pe tema MCV şi a modificărilor la legile justiţiei. Sesizarea a fost cerută de Asociaţia Forumul Judecătorilor, într-un proces împotriva Inspecţiei Judiciare, însă IJ a cerut strămutarea după ce judecătoarei la care a ajuns dosarul, colaboratoare a Forumului, i s-a refuzat cererea de abţinere.

Solutia pe scurt: Camera de Consiliu: Respinge cererea de sesizare a CJUE cu întrebările preliminare formulată de intimata Asociaţia „Forumul Judecătorilor din România”, ca inadmisibilă. Respinge cererea de sesizare a Curţii Constituţionale cu soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor OUG 77/2018, invocată de intimată, ca inadmisibilă. Respinge cererea de suspendare a judecăţii prezentei cauze formulată de intimată şi întemeiată pe dispoziţiile art.413 alin.1 pct.1 indice 1 CPC. Respinge excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant a semnatarului cererii de strămutare, invocată de intimată prin întâmpinare. Admite cererea de strămutare formulată de petenta Inspecţia Judiciară. Strămută judecarea cauzei ce face obiectul dos.nr.2260/104/2018 de la Tribunalul Olt -Secţia a II a Civilă şi de Contencios Administrativ şi Fiscal la Tribunalul Mehedinţi- Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal. Păstrează actele de procedură îndeplinite. Cu drept de recurs în termen de 48 ore de la pronunţare în ceea ce priveşte respingerea cererii de sesizare a Curţii Constituţionale, recurs ce se va depune la Curtea de Apel Craiova. Definitivă în ceea ce priveşte celelalte petite.
Document: Hotarâre  2/2019  06.02.2019

Tribunalul Olt a admis, pe 29 ianuarie, o cerere a Asociaţiei ”Forumul judecătorilor din România” şi a dispus sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) pentru a răspunde la patru întrebări pe tema MCV.

Prima întrebare formulată se referă la Mecanismul de cooperare şi de verificare (MCV), instituit potrivit Deciziei 2006/928/CE a Comisiei Europene din 13 decembrie 2006, dacă trebuie considerat un act adoptat de o instituţie a Uniunii Europene, în sensul articolului 267 TFUE, care poate fi supus interpretării Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

”Conţinutul, caracterul şi întinderea temporală a Mecanismului de cooperare şi de verificare (MCV), instituit potrivit Deciziei 2006/928/CE a Comisiei Europene din 13 decembrie 2006, se circumscriu Tratatului privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României Ia Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg Ia 25 aprilie 2005? Cerinţele formulate în rapoartele întocmite în cadrul acestui Mecanism au caracter obligatoriu pentru Statul Român? Articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană trebuie interpretat în sensul obligaţiei statelor membre de a stabili măsurile necesare pentru o protecţie juridică efectivă în domeniile reglementate de dreptul Uniunii, respectiv garanţii ale unei proceduri disciplinare independente pentru judecătorii din România, înlăturând orice risc legat de influenţa politicii asupra desfăşurării procedurilor disciplinare, cum ar fi numirea direct de Guvern a conducerii Inspecţiei Judiciare, chiar şi cu titlu provizoriu?”, se mai arată în document.

Ultima întrebare vizează articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană care ar trebui interpretat în sensul obligaţiei statelor membre de a respecta criteriile statului de drept, solicitate şi în rapoartele din cadrul Mecanismului de cooperare şi de verificare (MCV), instituit potrivit Deciziei 2006/928/CE a Comisiei Europene din 13 decembrie 2006, în cazul unor proceduri de numire directă de către Guvern a conducerii Inspecţiei Judiciare, chiar şi cu titlu provizoriu.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here