Magistrații de la Curtea de Apel Cluj au stabilit definitiv că Primăria Cluj-Napoca nu trebuie să recupereze suma de  3.087.447 lei, reprezentând subvenții de la bugetul local pentru finanțarea costurilor de operare servicii publice de salubrizare, pe care a plătit-o către Compania de salubritate Brantner Vereș și Rosal Grup. Decizia vine după ce primarul Emil Boc și Municipiul Cluj-Napoca au intentat un proces Curții de Conturi și Camerei de Conturi a Județului Cluj, prin care solicitau anularea deciziei în care auditorii externi au constatat că bugetul local a fost prejudiciat cu peste 3,1 milioane de lei. 

În perioada 19 aprilie 2021 – 30 iunie 2021, Primăria Cluj-Napoca a fost vizată de acțiunea de audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară pentru anul 2020. Curtea de Conturi a sesizat că, în perioada octombrie – decembrie 2020, Primăria Cluj-Napoca a efectuat plăți în sumă totală de 3.087.447 lei către Compania de salubritate Brantner Vereș și Rosal Grup reprezentând subvenții de la bugetul local pentru finanțarea costurilor de operare servicii publice de salubrizare fără respectarea prevederilor legale privind ajutorul de stat, respectiv autorizarea acestora de către Consiliul concurenței. 

De asemenea, auditorii externi au constatat că municipalitatea a acordat cuantumul bănesc aferent normei de hrană în mod nejustificat personalului din cadrul Poliției Locale, pentru care raporturile de serviciu sau contractul individual de muncă era suspendat, cauzând un prejudiciu bugetului local în valoare de 48.235 de lei. Primăria Cluj-Napoca a cerut magistraților de la Tribunalul Cluj să dispună suspendarea executării deciziei Curții de Conturi, însă instanța a respins cererea la data de 16 februarie 2023. În motivarea cererii de chemare în judecată, Primăria a arătat că Compania de salubritate Brantner Vereș și Rosal Grup și-au desfășurat activitatea în baza unor contracte încheiate în anul 2010 și prelungite prin HCL 466/2018, sens în care au fost încheiate actele adiționale aferente, până la câștigarea licitației pentru delegarea, pentru o perioadă de 10 ani, a serviciilor de colectare și transport al deșeurilor municipale.

„Fișele de fundamentare a tarifelor (prezentate Camerei de Conturi Cluj), depuse de cei doi operatori, au cuprins noul tarif de operare a deșeurilor, format din componenta de tratare și cea de depozitare în celula I a CMID. Astfel, datorită faptului că în tarif este cuprinsă noua cheltuială cu tratarea și depozitarea deșeurilor la CMID, utilizatorii serviciului de salubrizare ar fi trebuit să plătească un cost crescut datorită diferenței între cele două tarife de operare. Astfel, prin acordarea subvenției, utilizatorii vor fi taxați mai puțin de către operator, cu diferența care rezultă din cantitatea de deșeuri gestionată în acea lună și subvenționată.”, se arată în motivarea cererii de chemare în judecată.

Municipalitatea a formulat apel împotriva sentinței și, în cele din urmă, a obținut anularea în parte a încheierii emise de Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor din cadrul Curţii de Conturi a României și anularea în parte a deciziei emise de Camera de Conturi a Județului Cluj, în ceea ce privește suma acordată companiilor de salubritate. Cu toate acestea, Primăria Cluj-Napoca este obligată să recupereze suma de 48.235 de lei plătită polițiștilor locali pentru care raporturile de serviciu sau contractul individual de muncă era suspendat.

„Admite recursul declarat de recurenţii MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA şi PRIMARUL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA împotriva sentin?ei civile nr. 298 din 16.02.2023 pronunţată în dosarul nr. 1709/117/2022 al Tribunalului Cluj pe care o casează în parte în sensul că: rejudecând, admite în parte cererea de chemare în judecată, anulează în parte Încheierea nr. 4/14 din 23.03.2022 emisă de Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor din cadrul Curţii de Conturi a României în ceea ce priveşte respingerea contestației pentru măsura I.7 şi anulează în parte Decizia nr. 23/29.07.2021 emisă de Camera de Conturi a Județului Cluj cu privire la măsura dispusă la pct.I.7. Menţine în rest sentinţa atacată, respectiv în ceea ce priveşte respingerea cererii de chemare în judecată în privinţa măsurii dispuse la pct. II.2 din Decizia nr. 23/29.07.2021. Decizia este definitivă şi executorie. Pronunţată în data de 18.05.2023 prin punerea soluției la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.”, arată soluția pe scurt a instanței. 

Abateri financiare de peste 9 milioane de lei la Primăria Cluj-Napoca

Raportul privind finanțele publice locale pe anul 2021 la nivelul municipiului Cluj-Napoca, publicat de Curtea de Conturi dezvăluie o altă serie de probleme:

Neînregistrarea în evidența contabilă a participării Municipiului Cluj-Napoca la capitalul social al Societății Comerciale Termoficare Napoca S.A, în sumă de 4.231.000 lei;

Nu a fost înregistrat în domeniul public al Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Cluj-Napoca, respectiv în evidența contabilă, drumul nemodernizat denumit „Drumul Radului”, în condițiile în care pe acest drum au fost efectuate în anul 2020 cheltuieli cu reparații curente de întreținere străzi nemodernizate, în sumă de 1.842.631,11 lei;

Nu au fost recuperate de la bugetul statului subvențiile acordate de UATM Cluj-Napoca operatorului de transport public local în sumă de 7.011.781 lei, reprezentând contravaloarea abonamentelor gratuite pentru elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, conform Legii educației naționale nr. 1 din 2011.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.