Luând în considerare faptul ca rolul micro-întreprinderilor este unul esential în ceea ce priveste promovarea unei dezvoltari echilibrate si cresterea numarului locurilor de munca, vom realiza în cele ce urmeaza o sinteza a directiilor majore de finantare prin fondurile europene a acestui tip de întreprindere. Vom insista asupra demarcarii si complementaritatii masurilor programelor prin care se acceseaza fondurile europene.

Astfel, sprijinul micro-întreprinderilor din spatiul rural este acordat de Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR), accesabil prin PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2007-2013 (PNDR). O parte din masurile Axei 1 – Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si silvic acorda sprijin micro-întreprinderilor implicate în procesarea produselor agricole si forestiere (pâna la stadiul de cherestea) si celor cu activitati productive din sectorul industriei alimentare de pe întregul teritoriu al tarii. Axa 3 a PNDR, prin masurile 312 – Sprijin pentru crearea si dezvoltarea micro-întreprinderilor si 313 – Încurajarea activitatilor turistice, sprijina micro-întreprinderile noi sau deja existente, exclusiv din spatiul rural, care desfasoara activitati non-agricole productive, traditionale, mestesugaresti, presteaza servicii pentru populatia rurala sau dezvolta si deruleaza activitati de investitii în turismul la scara mica.

În ceea ce priveste mediul urban, Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) prezinta masuri de sprijin pentru micro-întreprinderi accesabile prin doua programme operationale, Programul Operational Regional (POR) si Programul Operational Sectorial – Cresterea Competitivitatii Economice (POS-CCE). Prin Axa 4 masura 4.3 – Sprijin dezvoltarii micro-întreprinderilor, POR acorda sprijin celor localizate exclusiv în spatiul urban. Micro-întreprinderile eligibile îsi desfasoara activitatea în sectorul productiv, al constructiilor si al serviciilor, cu exceptia celor cu activitati de procesare a produselor agricole si forestiere si a spin-off de înalta tehnologie. Delimitarea între programe, în ceea ce priveste infrastructura de turism, este realizata prin  împartirea ariei de actiune a sprijinului, POR- ului revenindu-i investitiile din spatiul urban si, ca exceptie, cele care se realizeaza în statiuni balneare si balneo-climaterice si cele a caror valoarea totala a proiectului este de minim 1.500.000 euro, ambele localizate în spatiul rural.

Axa 1 a POS–CCE acorda sprijin micro-întreprinderilor în actiuni de implementare a standardelor internationale, mai exact pentru crearea, modernizarea si acreditarea laboratoarelor de încercari si etalonari. Operatiunile care vizeaza modernizarea si consolidarea sectorului productiv sunt complementare, în ceea ce priveste micro-întreprinderile, cu cele implementate de masura 4.3 a POR. Masura 2.3 a Axei 2 – Cresterea competitivitatii economice prin Cercetare-Dezvoltare si Inovare vizeaza sprijin pentru micro-întreprinderile de tip spin-off si high-tech de pe întreg teritoriul tarii.        

Complementaritatea cu Programul Operational Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane (POS-DRU) se manifesta la nivelul anumitor actiuni ale programelor mai sus mentionate. Astfel, investitiile sustinute prin masurile 312 si 313 ale PNDR sunt completate de intervetia POS-DRU (Axa 5 – Promovarea masurilor active de ocupare) privind orientarea, consilierea si traning-ul în domeniul antreprenorial si non-agricol acordat locuitorilor din mediul rural, în special a acelora care provin din agricultura de subzistenta. În ceea ce priveste POS–CCE, masura 2.3 este complementara cu Axa 3 a POS-DRU – Cresterea adaptabilitatii fortei de munca si a întreprinderilor, cea care promoveaza programe de perfectionare pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale si de management precum si asistenta în serviciile de initiere a noilor afaceri.

Tinând cont de interesul manifestat de public cu privire la posibilitatea accesarii de fonduri de catre micro-întreprinderi, în special a celor din mediul urban, în articolul urmator va vom oferi o prezentare a masurii POR 4.3 – Sprijinirea dezvoltarii micro-întreprinderilor.   

Programele operationale, ca instrumente de alocare a fondurilor structurale, prezinta masuri si operatiuni care se adreseaza în general categoriei IMM-urilor si/ sau în mod expres micro-întreprinderilor. Urmarindu-se asigurarea acoperirii teritoriale din punct de vedere al tipurilor de actiuni si al potentialilor beneficiari, inclusiv a facilitarii accesului la diverse fonduri a acestora, si evitarea unor posibile suprapuneri ale sprijinului, s-au avut în vedere la momentul redactarii programelor si planurilor nationale doua principii, cel al demarcarii dupa tipul si mediul de desfasurare al activitatii si cel al complementaritatii programelor.

Dan Apostol – Asociat la firma de consultanta MURESAN DRAGOS APOSTOL srl – Partenera RGIC Consultanta SRL – Bucuresti. Pentru detalii va puteti adresa la sediul firmei din Cluj-Napoca, Str. Decebal nr.69, la telefon 0722.362.726 sau prin e-mail, la adresa: office@mmda.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here