Curtea de Conturi a României va publica raportul privitor la controalele de audit făcute la instituţiile din judeţul Cluj, însă dintre neregulile găsite se detaşează vizibil problemele găsite la CJ Cluj. În urma controlului, a reieşit faptul că administraţia judeţeană a acumulat prejudicii cu o valoare totală de 8,9 milioane de euro pe parcursul anului 2016.

Potrivit ultimului raport de audit făcut de Curtea de Conturi a României la CJ Cluj în anul 2016, instituţiei i s-au imputat prejudicii de 8,9 milioane de euro. În această perioadă preşedinţi la CJ Cluj au fost liberalii Marius Mânzat şi Alin Tişe, cel din urmă având mandatul în funcţie.

“Din cauza nerespectării prevederilor legale referitoare la elaborarea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, situaţiile financiare auditate nu oferă o imagine reală şi fidelă a poziţiei financiare a entităţii, iar modul de administrare a patrimoniului, respectiv a creanţelor şi execuţia bugetului de venituri nu respectă în totalitate principiile legalităţii. Consiliul Judeţean Cluj nu a elaborat şi aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli cu respectarea întocmai a prevederilor legale, fapt ce a determinat prezentarea de informaţii eronate privind indicatorii aferenţi secţiunii de funcţionare şi secţiunii de dezvoltare. Abaterea a fost estimată la valoarea totală de 16.212.716 lei, din care 3,7 milioane lei au reprezentat subvenţii primite de la bugetul de stat pentru care nu s-au întocmit documentele necesare rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli şi nici nu s-au prezentat spre validare autorităţii deliberative, respectiv Consiliul Judeţean”, arată Curtea de Conturi.

Potrivit raportului suma totală estimată a abaterilor de la legalitate întocmite la data de 31 decembrie 2016 la Consiliul Judeţean Cluj este de 40.988.514 lei.

Documentul CCR arată că în 2016 au fost încasate venituri aferente bugetului local în valoare totală de 442,3 milioane lei, mai mici decât prevederile bugetare definitive cu 100,1 milioane lei datorită nerealizării veniturilor secţiunii de funcţionare cu 2,3 milioane lei şi ale secţiunii de dezvoltare cu 97,8 milioane lei.

“Consiliul Judeţean Cluj a realizat venituri ale bugetului local în cursul anului 2016 de 442,3 milioane lei, mai mici faţă de anul 2015 cu 4,1 milioane lei datorită, în principal, nerealizării veniturilor secţiunii de dezvoltare reprezentând sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate”.

 

Probleme mari la Aeroport şi pârtia de schi de la Băişoara

Potrivit raportului de audit, în aprilie 2017 CJ Cluj avea înregistrate peste 100 de procese în care instituţia era dată în judecată şi i se cerea plata unor daune şi despăgubiri în valoare de 16,6 milioane lei.

”Nu au fost facturate şi încasate venituri reprezentând redevenţe estimate la valoarea de 2,8 milioane lei aferente contractului de concesiune cu SC UTI Bucureşti privind parcarea de la aeroport şi hotelul. Judeţul Cluj, prin Consiliul Judeţean, nu a predat amplasamentul stabilit, iar în anul 2011 s-a convenit  suspendarea  temporară  a  construirii parcării şi a hotelului. În anul 2016 s-a încasat de la UTI suma totală de 298.391 lei reprezentând redevenţa de 66.250 euro/an”, arată Curtea de Conturi.

”Administrarea necorespunzătoare a unui contract de achiziţie publică a determinat prejudicierea bugetului local al judeţului Cluj cu suma de 149.758 lei ca urmare a nerespectării clauzelor contractuale stabilite prin contractul de achiziţie publică referitoare la cantitatea şi calitatea lucrărilor executate la termenele stabilite. S-a constatat că lucrările plătite antreprenorului sunt nerecepţionate de către beneficiarul lucrării în condiţiile în care execuţia acestora a fost abandonată în 2010. Plata lucrărilor este imputabilă Consiliului Judeţean care nu a administrat corespunzător contractul de achiziţie publică”, se arată în raportul care face referiri la proiectul „Schi în România  – comuna Băişoara, dezvoltarea turismului în Munţii Apuseni”, cu o valoare contractuală care se ridică la suma de 15,8 milioane lei, fără TVA.

 

Bani aruncaţi pe drumuri

Inspectorii curţii de conturi au descoperit la CJ Cluj că s-au efectuat plăţi nelegale în sumă totală de 147.758 lei din bugetul local prin acceptarea la plată a unor cantităţi de lucrări neexecutate sau executate necorespunzător calitativ pentru modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene.

“Din verificarea în teren a unor lucrări de modernizare şi reabilitare a drumului judeţean DJ 172F Gherla-Mintiu Gherlii-Mica şi 127F Mica-Sânmărghita-limită de judeţ Bistriţa Năsăud s-a constatat că unele articole plătite antreprenorului nu sunt realizate sau sunt executate necorespunzător calitativ. Lucrarea necorespunzătoare calitativ s-a constat la sistemul rutier. Cauza abaterii este determinată de urmărirea defectuoasă a execuţiei lucrărilor de către dirigintele de şantier, angajat al fostei RAADPP Cluj până în 2015 sau al Consiliului Judeţean, în prezent”, menţionează raportul.

De asemenea, s-a descoperit o plată nelegală în sumă estimată de 279.433 lei pentru lucrările de proiectare şi execuţie lucrări de modernizare la drumul DJ105T Cluj-Napoca-Popeşti-Coruşu-Săliştea Veche-Berindu.

“Pentru modernizarea drumului s-a încheiat un contract cu SC Drumuri şi Poduri Judeţene SA Cluj în valoare totală de 2,6 milioane lei. În urma inspecţiei efectuate în teren am constatat anumite neconcordanţe, articole de lucrări nefinalizate (…), majorarea suprafeţei de drum modernizat contrar prevederilor caietului de sarcini (…) prin majorarea cantităţii de geocompozit decontate se achită practic de două ori suprafaţa de suprapunere a geocompozitului antifisură”, mai arată Curtea de Conturi.

 

Finanţări nerambursabile nelegale

“În anul 2016 au fost aprobate şi acordate două finanţări nerambursabile pentru acelaşi solicitant – Uniunea Studenţească Maghiară din Cluj fiind încheiate contracte de cofinanţare în valoare de 9.000 de lei fiecare. În baza contractului de cofinanţare încheiat cu Fundaţia Transilvania Trust pentru cofinanţarea proiectului Barok, Zilele Castelului Banffy din Bonţida cu suma de 10.000 de lei, au fost acceptate spre decontare achiziţii de dotări necesare proiectului mai mari decât cele legal stabilite. Astfel, au fost acceptate spre justificare achiziţionarea de dotări necesare derulării programului sau proiectului cultural în sumă totală de 4.082 lei reprezentând 40,83% din valoarea finanţării nerambursabile acordate, suma maximă ce se putea acoperi în limita procentului de 20% fiind de 2.000 de lei (10.000 lei x 20%), rezultând o sumă de 2.082 lei (4.082 lei-2.000 lei) prezentată spre justificare şi acceptată la decontare peste prevederile legale”, menţionează Curtea de Conturi.

 

 

1 COMENTARIU

  1. Jalea și paguba sunt ale noastre, căci nu Tișe și CJ vor plăti din buzunar daunele, ci noi, contribuabilii. Cine sunt idioții care aleg astfel de specimene în fruntea județului și a orașului nostru?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here