Promulgată de către Preşedinte în forma revizuită şi completată, Legea ANI prevede sancţiuni cu amenda sau închisoarea pentru nerespectarea obligaţiilor de a declara averea şi veniturile realizate. Conform textului legii, principiile după care se guvernează Agenţia Naţională de Integritate sunt legalitea, confidenţialitatea, imparţialitatea, independenţa operaţională, celeritatea, buna administrare, dreptul la apărare, precum şi prezumţia dobândirii licite a averii.
Problemele cu adoptarea

Prin decretul nr. 868 din 31 august 2010,  preşedintele Traian Băsescu a promulgat legea privind înfiinţare, organizarea şi funcţionare  Agenţiei Naţionale de Integritate,  în varianta revizuită de către Parlament.

Legea a fost adoptată într-o noua formă de Parlament, după ce unele prevederi din text au fost declarate neconstituţionale, iar preşedintele a cerut reexaminarea actului normativ.
Senatul a adoptat, în şedinţa extraordinară a plenului din 24 august, proiectul legii ANI, în varianta în care acesta a trecut de Camera Deputaţilor. La data 14 aprilie Curtea Constituţională a declarat ca neconstituţionale mai multe articole din legea de organizare şi funcţionare a ANI. Curtea a precizat în motivarea deciziei prin care declarase ca neconstituţionale articolele că Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 49/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi functionarea Agenţiei Naţionale de Integritate a afectat drepturile şi libertăţile cetăţenilor, prevazute de Constituţie. Seful statului atragea atenţia, după consultările cu partidele politice de la Palatul Cotroceni, că, în cazul în care Agenţia Naţională de Integritate nu va fi funcţională, există riscul reactivării discuţiilor legate de cuplarea Mecanismului de Cooperare şi Verificare cu aderarea Romaniei la Spatiul Schengen. Cu ocazia unui comunicat de presă dat la data de 20 iunie, Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, amintea „Conţinutul amendamentelor aduse de Senat cadrului normativ ANI a avut semnificaţia unui semnalul politic negativ. Semnificaţia votului Senatului a fost aceea a ignorării Mecanismului de Cooperare şi Verificare.
Raportul transmite semnalul implicit că Mecanismul de Cooperare şi Verificare trebuie continuat şi implementat chiar dacă aceasta ar însemna schimbări constituţionale sau legislative majore.”

Cu puţin timp înainte, preşedintelele Traian Băsescu a trimis o cerere de reexaminare a legii către Parlament. În cerere, şeful statului arăta că, în actualul context al existenţei numeroaselor cazuri de implicare a unor persoane, direct sau indirect, în derularea unor contracte cu bani publici, în perioada exercitarii funcţiilor sau demnităţilor publice, se consideră “oportun, pentru asigurarea transparenţei, introducerea unei rubrici în care titularul să declare dacă el, soţul, copiii majori sau părinţii săi ori ai soţului, au derulat sau derulează, direct sau prin intermediul vreunei societăţi comerciale la care sunt asociaţi ori acţionari, contracte finanţate din bani publici ”.

Termene pentru declararea averii şi sancţiuni

Legea 176-2010 pentru modificarea şi completarea Legii 144-2007 prevedere următoarele termene în care subiecţii vizaţi trebuie să îşi depună declaraţiile de avere. Astfel, conform articolului 4 “Declaratiile de avere şi declaraţiile de interese se depun în termen de 30 de zile de la data numirii sau a alegerii în funcţie ori de la data începerii activităţii.”
Alineatul 2 a respectivului articol mai prevede că:  “Persoanele prevăzute de prezenta lege au obligatia să depună sau să actualizeze declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese anual, cel mai tarziu la data de 15 iunie. Declaraţiile de avere se întocmesc după cum urmează: pentru anul fiscal anterior încheiat la 31 decembrie, în cazul veniturilor, respectiv situaţia la data declarării pentru celelalte capitole din declaraţie. Persoanele suspendate din exerciţiul funcţiei sau al demnităţii publice pentru o perioada ce acoperă integral un an fiscal vor actualiza declaraţiile în termen de 30 de zile de la data încetării suspendării.”  Termenul de 30 de zile pentru depunerea declaraţiilor este valabil şi pentru persoanele care până la acum  nu aveau această obligaţie. Astfel, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii, aceştia trebuie să îşi îndeplinească obligaţiile, altfel fiind pasibile de sancţiuni.
Conform textului legii, nerespectarea obligaţiei de a răspunde solicitărilor Agenţiei, prevazute de prezenta lege, se sancţionează cu amenda civilă de 200 lei pentru fiecare zi de întarziere. Nedepunerea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese în termenele prevăzute, precum şi nedeclararea, în declaraţia întocmită a cuantumului veniturilor realizate, sau declararea acestora cu trimitere la alte înscrisuri constituie contraventie şi se sancţionează cu amenda de la 50 lei la 2.000 lei. În cazul în care o persoană vizată de depune declaraţii de avere sau de interese care nu corespund adevărului, textul legii face referire la prevederile Codului Penal, şi anume la pedeapsa cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani pentru săvârşirea infracţiunii de fals în declaraţii.

Legea prevede sancţiuni şi în situaţia în care o sesizare contra unei persoane este facută cu rea-credinţă, dacă prin aceasta a cauzat persoanei denunţate un prejudiciu moral sau material, constituind o infracţiune de denunţare calomnioasă.

Sabin Ripan

Principalele categorii de persoane vizate de textul legii

1. Presedintele Romaniei;
2. consilierii prezidentiali si consilierii de stat;
3. presedintii Camerelor Parlamentului, deputatii si senatorii;
4. membrii din Romania in Parlamentul European si membrii in Comisia Europeana din partea Romaniei;
5. primul-ministru, membrii Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat, asimilatii acestora, precum si consilierii de stat din aparatul de lucru al primului-ministru;
6. membrii Consiliului Superior al Magistraturii;
7. judecatorii, procurorii, magistratii-asistenti, asimilatii acestora, precum si asistentii judiciari;
8. personalul auxiliar de specialitate din cadrul instantelor judecatoresti si parchetelor;
9. judecatorii Curtii Constitutionale;
10. membrii Curtii de Conturi si personalul cu functii de conducere si de control din cadrul acesteia;
11. presedintele Consiliului Legislativ si presedintii de sectie;
12. Avocatul Poporului si adjunctii sai;
13. presedintele si vicepresedintele Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
14. membrii Consiliului Concurentei;
15. membrii Colegiului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii;
16. membrii Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare;
17. membrii Consiliului Economic si Social;
18. membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor;
19. membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private;
20. membrii Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii;
21. membrii Consiliului National al Audiovizualului;
22. membrii consiliilor de administratie si ai comitetelor directoare ale Societatii Romane de Radiodifuziune si ale Societatii Romane de Televiziune;
23. presedintele si vicepresedintele Agentiei Nationale de Integritate, precum si membrii Consiliului National de Integritate;
24. directorul general si membrii consiliului director al Agentiei Nationale de Presa AGERPRES;
25. directorul Serviciului Roman de Informatii, prim-adjunctul si adjunctii sai;
26. directorul Serviciului de Informatii Externe si adjunctii sai;
27. personalul diplomatic si consular;
28. directorul Serviciului de Protectie si Paza, prim-adjunctul si adjunctul sau;
29. directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale, primadjunctul si adjunctii sai;
30. alesii locali;

1 COMENTARIU

  1. Buna ziua.
    Din declaratiile de avere ale unor functionari publici rezulta mai multe date eronate(anul de provenienta,
    valoarea bunurilor atat cele existente cat si cele instrainate,dispartia unor bunuri fara vreo explicatie de natura instrainarii,inscrierea altor bunuri omise in declaratiile anterioare,incompatibilite,etc).Poate fi considerata o sesizare ca fiind calomnioasa daca sant sesizate toate datele eronate din declaraiile de avere?
    Va multumesc.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.