Magistrații de la Tribunalul Cluj au respins ca neîntemeiată cererea formulată de secretarul general al municipiului Turda, Elena Mărginean, prin care a solicitat instanței suspendarea executării actului administrativ de sancționare disciplinară. La finalul anului trecut, Elena Mărginean a fost sancționată disciplinar cu mustrare scrisă, după ce consilierul local Adrian Nap a sesizat Comisia de disciplină la nivel județean din cadrul Prefecturii Cluj pe motiv că secretarul general ar fi refuzat să îi sprijine pe consilierii PMP în procedura de elaborare a Hotărârilor de Consiliu Local. 

În vara anului trecut, consilierul local PMP, Adrian Nap, a sesizat Comisia de disciplină la nivel județean din cadrul Prefecturii Cluj, arătând că secretarul general Elena Mărginean a săvârșit mai multe abateri în ceea ce privește modul de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu. Adrian Nap a acuzat-o pe Elena Mărginean că ar fi intervenit ilegal pentru a soluționa o petiție în afara cadrului legal, după ce a redirecționat corespondenţa primită de la Ministerul Sănătăţii către Spitalul Municipal Turda, fără înştiinţarea Consiliului Local.

Elena Mărginean, acuzată că „refuză sistematic să-şi îndeplinească obligațiile profesionale”

Secretarul general al Primăriei Turda a fost acuzat că „manifestă neglijenţă repetată în rezolvarea lucrărilor”. Consilerul local Adrian Nap a afirmat că Elena Mărginean „refuză sistematic să-şi îndeplinească obligațiile profesionale, respectiv refuză să informeze preşedintele de şedinţă cu privire la cvorumul şi la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local. Ca urmare a nerespectării îndatoririi profesionale, la data de 16 decembrie 2021 a avut loc adoptarea nelegală a HCL 200/2021 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Turda. În urma controlului de legalitate efectuat, Prefectura Cluj a constatat că actul administrativ a fost adoptat prin încălcarea prevederilor legale. Ulterior acestui fapt, secretarul general al Municipiului Turda nu a înştiinţat Consiliul Local cu privire la adresa Prefecturii Cluj prin care se cerea Consilului Local demararea procedurilor juridice de anulare a actului administrativ menționat.” 

De asemenea, Adrian Nap a arătat că Elena Mărginean ar fi refuzat să-i sprijine pe consilierii locali în inițierea proiectelor de hotărâre. 

„Grupul consilierilor PMP a iniţiat mai multe proiecte de hotărâri de Consiliu Local care nu au fost trimise de secretarul general spre dezbatere în Comisiile de specialitate ale Consiliului Local, aşa cum prevede Codul Administrativ, invocându-se presupuse lacune legislative care nu au fost explicit şi clar identificate. În unele cazuri s-a justificat că propunerea inițiată „nu e justificată” deşi oportunitatea adoptării unui act administrativ revine organului colegial deliberativ care este Consiliul local şi nu funcţionarilor publici.”, a susținut Adrian Nap. 

Secretarul general, sancționat disciplinar cu „mustrare scrisă”

Comisia de disciplină la nivel județean din cadrul Prefecturii Cluj a arătat că au fost analizate faptele descrise în sesizarea formulată de consilierul local Adrian Nap și s-a ajuns la concluzia că unele acțiuni atrag necesitatea aplicării unei sancțiuni disciplinare, dar există și fapte care vor fi clasate, ca urmare a depăşirii termenului legal de 30 de zile de la data luării la cunoştinţă a acestora de către persoana care a formulat sesizarea. 

Comisia de disciplină a propus sancţionarea disciplinară a Elenei Mărginean, secretar general al Municipiului Turda cu sancţiunea disciplinară „mustrare scrisă”. Astfel, la sfârșitul anului trecut, cu numai câteva zile înainte de Crăciun, primarul Cristian Matei a admis propunerea comisiei de disciplină din cadrul Prefecturii Cluj și i-a aplicat Elenei Mărginean sancțiunea disciplinară „mustrare scrisă”. Aceasta din urmă a formulat o acțiune în instanță împotriva primarului Cristian Matei, a Prefecturii Cluj și a Primăriei Municipiului Turda. Elena Mărginean a cerut magistraților clujeni anularea dispoziției prin care a fost dispusă sancționarea disciplinară, anularea raportului în legătură cu sesizarea înregistrată la Instituția Prefectului Județului Cluj prin care a propus sancționarea acesteia cu „mustrare scrisă” și a tuturor actelor subsecvente ca nelegale. De asemenea, secretarul general a solicitat suspendarea efectelor dispoziției de sancționare emisă de primarul Municipiului Turda. 

În motivarea cererii de chemare în judecată, Elena Mărginean a arătat că aplicarea sancțiunii disciplinare și înscrierea acestei sancțiuni în cazierul administrativ care cuprinde toate sancțiunile aplicate unui funcționar public vor conduce la o serie de dificultăți în ceea ce privește promovarea către o altă funcție. Secretarul general al Primăriei Turda a apreciat că există un prejudiciu material, deoarece nu va putea să acceadă către o altă funcție care să îi asigure un venit salarial superior. Mai mult, Elena Mărginean a susținut în fața instanței că executarea actului administrativ „este de natură a o lipsi de posibilitatea de a-și asigura mijloacele financiare corespunzătoare unei funcții superioare, împrejurare de natură să creeze o pagubă materială”. În întâmpinarea formulată, Primăria Municipiului Turda a arătat că este de acord cu admiterea cererii de suspendare, pe motiv că aplicarea sancțiunii nu s-a efectuat în termenul de prescripție de 6 luni de la data sesizării comisiei de disciplină. De cealaltă parte, Instituția Prefectului Județului Cluj a susținut în întâmpinarea formulată că nu este de părere că ar putea fi vorba despre o pagubă iminentă, arătând că „funcția publică de secretar general al unității administrativ teritoriale este o funcție publică de conducere specifică, astfel că la nivelul autorității publice nu există o funcție mai înaltă la care reclamanta să poată accede”. 

Instanța nu a suspendat executarea actului administrativ

Magistrații de la Tribunalul Cluj au reținut că „simpla menţionare a unor consecinţe prejudiciabile nu duce de facto la constatarea existenței pagubei. Mai mult, tribunalul reține că executarea în sine a actului administrativ nu poate constitui o pagubă, iar prejudiciul la care face referire textul legal vizează producerea unui prejudiciu material viitor şi previzibil, greu sau imposibil de reparat. Atât iminenţa producerii unei pagube, cât şi paguba efectivă nu se prezumă, ci trebuie dovedite.”

Instanța a dispus, în ședința publică din data de 20 aprilie 2023, respingerea cererii privind suspendarea actului administrativ formulată de Elena Mărginean ca neîntemeiată. 

„Respinge ca neîntemeiată cererea de suspendare a executării actului administrativ, formulată de reclamanta M E-M, în contradictoriu cu pârâtul I P M T. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la data comunicării. Cererea de recurs se va depune la Tribunalul Cluj. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei azi, 20.04.2023.”, arată soluția pe scurt a instanței.

Magistrații clujeni urmează să analizeze și celelalte solicitări invocate de secretarul general al Municipiului Turda. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.