De-a lungul anilor Primăria Cluj-Napoca a pierdut multe procese, multe dintre ele fiind în materie de urbanism. Însă, pe lângă aceste procese, municipiul Cluj-Napoca are câteva procese în care este executată silit pentru plata cheltuielilor de întreținere a chiriașilor care locuiesc în apartamentele Primăriei. Chiriașii nu-și plătesc cheltuielile la bloc timp de ani de zile, iar asociațiile dau în judecată administrația publică locală pentru a-și recupera banii pe care aceștia nu-i plătesc.

După ce judecătorii le dau câștig de cauză asociațiilor de proprietari care se judecă cu municipiul Cluj-Napoca, deoarece chiriașii primăriei nu plătesc cheltuielile de întreținere din imobil, asociațiile apelează la executorii judecătorești pentru a recupera de la primărie datoriile chiriașilor. Spre exemplu, Municipiul Cluj-Napoca a fost executat silit de către următoarele asociații: ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI STR. CARAGIALE NR.10, ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI B-DUL 21 DECEMBRIE 1989, NR. 60, ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI B-DUL 21 DECEMBRIE 1989, NR. 60, ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI CLUJ-NAPOCA STR. COJOCNEI NR. 6.

Pentru a înțelege mai bine cum se ajunge în această situație, vă prezentăm cazul de pe strada Dâmboviței.

În iulie 2015, Asociaţia de proprietari de pe strada Dâmboviţei nr. 79, bl. D 15, a dat în judecată Primăria municipiului Cluj-Napoca solicitând să achite cheltuielile comune pentru perioada 2012-2015 în calitate de proprietar al unui apartament, după ce fostul chiriaş nu a plătit întreţinerea în toată această perioadă. În total, Primăria trebuie să plătească 11.500 lei.

”Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la data de 07.07.2015 la Judecătoria Cluj-Napoca, reclamanta Asociaţia de Proprietari strada Dâmboviţei nr. 79, Bl D15 Cluj-Napoca a solicitat instanţei de judecată obligarea pârâţilor Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca şi Municipiul Cluj-Napoca la plata sumei de 9.915,80 lei, din care suma de 5.447,24 lei reprezentând cheltuieli comune de întreţinere pentru perioada septembrie-2012-martie 2015, suma de 4.203,58 lei, reprezentând penalităţi de întârziere, 265 lei fond de rulment, precum şi obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată”, se arată în document.

Reclamanta a formulat pretenţii împotriva Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca şi Municipiul Cluj-Napoca, în calitate de proprietari ai apartamentului nr. 29, situat la adresa menţionată mai sus, considerând că pârâţii anterior menţionaţi au obligaţia de a achita toate cheltuielile comune pentru apartamentul în cauză.

Reclamanta a chemat în judecată şi pe fostul chiriaş al apartamentului, numita Costea Karmen.

Asociaţia de Proprietari a invocat în susţinerea pretenţiilor sale că, pentru Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca şi Municipiul Cluj-Napoca s-au întocmit şi afişat listele cu sumele de cheltuieli lunare, cheltuielile fiind defalcate pe apartamente, şi pe tipul de servicii de utilităţi publice aceste sume (apă şi canalizare, gaz, energie electrică, salubrizare etc.). Listele au fost emise în sarcina pârâţilor, nu au fost refuzate la plată, fiind acceptate lunar, astfel că pârâţii, în calitate de proprietari, aveau obligaţia, conform prevederilor legale în vigoare de a-şi achita în termenul de scadenţă de 20 de zile de la data afişării listelor de cheltuieli a sumelor restante.

Primăria a aruncat vina pe chiriaş

Primăria s-a apărat şi a spus în instanţă că sarcina achitării sumelor pretinse de către asociaţia de proprietari este a fostului chiriaş, Costea Karmen, în calitate de titulară a contractului de închiriere. Mai mult, Primăria avea şi o sentinţă civilă împotriva chiriaşei pentru neplata chiriei şi pentru evacuarea acesteia. Primăria nu a scris în contract cui revine sarcina achitării cheltuielilor.

“Deşi în contractul de închiriere nu se stipulează expres obligaţia chiriaşului de a achita cotele de cheltuieli comune ce-i revin ca urmare a folosirii spaţiului închiriat, aceasta se subînţelege în condiţiile în care chiriaşul este beneficiarul tuturor utilităţilor necesare întrebuinţării locuinţei. Recuperarea debitelor reprezentând restanţe la plata cheltuielilor comune poate fi efectuată doar de titularul contractului de închiriere, respectiv de Costea Karmen”, a susţinut Primăria în instanţă.

Argumentele chiriaşului

Costea Karmen a susţinut în faţa magistraţilor că legea asociaţiilor de proprietari stipulează că obligaţia de plată a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari se incumbă proprietarului şi nu chiriaşului.

Asociaţia de Proprietari de pe Dâmboviţei a declarat că Primăria avea cunoştinţă despre cheltuielile neachitate şi cu “rea-credinţă a prelungit contractul de închiriere cu Costea Karmen”. Mai mult, a precizat că ceilalţi proprietari au suportat aceste cheltuieli, deşi asociaţia de proprietari a făcut nenumărate solicitări către Primărie pentru plata sumelor restante, dar că acesta a refuzat “în mod clar şi expres”.

”Primăria avea deja o hotărâre definitivă în temeiul căreia era obligată moral şi legal să plătească aceste sume, dar au preferat să lase pe ceilalţi proprietari să plătească din banii lor respectivele restanţe făcute de către chiriaşa ei”, mai susţine Asociaţia de proprietari.

Primăria, luată peste picior de magistraţi

Magistraţii Judecătoriei Cluj-Napoca arată că în ceea ce priveşte persoana căreia îi incumbă obligaţia de plată, textele de lege sunt cât se poate de clare, obligaţia revenindu-i proprietarului apartamentului, iar nu chiriaşului care ocupă imobilul.

“Pârâţii municipiul Cluj-Napoca şi Consiliul Local recunosc că nici măcar prin contractul de închiriere perfectat nu s-a stipulat obligaţia chiriaşilor de a achita cotele de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari, iar o astfel de obligaţie, contrar susţinerilor pârâţilor, nu se subînţelege, cu atât mai puţin cu cât însăşi legea stabileşte în sarcina proprietarului obligaţia de a plăti cotele de contribuţie”, se arată în sentinţa Judecătoriei Cluj-Napoca.

Primăria a făcut apel, dar fără reuşită, astfel că sentinţa Judecătoriei Cluj-Napoca a rămas definitivă.

”Respinge ca nefondat apelul declarat de Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca şi Municipiul Cluj-Napoca împotriva sentinţei civile nr. 5051/19.05.2016 pronunţată în dosarul civil nr. 12941/211/2015 al Judecătoriei Cluj-Napoca, pe care o menţine în întregime. Obligă apelanţii la plata către intimata Asociaţia de Proprietari str. Dâmboviţei nr. 79, Bloc D15 a sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în apel – onorariu avocaţial. Definitivă”, arată Tribunalul Cluj.

Ulterior, a fost deschis un nou proces în care executorul judecătoresc Popa Nicolae Fanfany și Asociația de Proprietari de pe strada Dâmboviței, în calitate de creditor, au dat în judecată Consiliul Local și Municipiul Cluj-Napoca pentru a recupera suma respectivă, obiectul dosarului fiind ”încuviințare silită”. Cererea a fost admisă de către Judecătoria Cluj-Napoca.

1 COMENTARIU

  1. contracte facute intentionat aiurea ca apoi ei sa interpreteze dupa voia lor „legea”. In sfarsit le-a explodat mamaliga in fata….pacat de locatarii pagubiti, care au avut emotii ca raman cu banii dati.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here