Patronul firmei de taxiuri Nova Taxi din Cluj-Napoca, Oprean Ioan Vasile, este judecat pentru infracţiunea de evaziune fiscală, deaorece în urma unui control la Gărzii Financiare, Serviciul Cluj, a reieşit că, în calitatea sa de administrator al firmei nu a anuţat ANAF în momentul în  care veniturile firmei au depăşit plafonul de 35.000 de euro, plafon stabilit de lege ca limită pentru neplata taxei pe valoare adăugată. În prima fază, prim procurorul de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj a hotărât neînceprerea urmăririi penale, dar Tribunalul Cluj a dat câştig de cauză reprezentanţilor Gărzii Financiare, care au atacat în instanţă decizia procuraturii.

Pe rolul tribunalului Cluj se află o plângere împotriva urmăririi penale formulată de Garda Finaciară Cluj împotriva unei ordonanţe a Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj care a dispus scoaterea de sub urmărire penală a lui Oprean Ioan Vasile, patronul şi administratorul firmei Nova Superstar SRL. Parchetul a respins ca neîntemeiată plângerea formulată de Garda Financiară, considerând corect argumentul lui Oprean că Nova Star trebuia să se raporteze doar la procentul de 6% ce îi revenea prin contractul de asociere.

 

Contractul de asociere

Oprean Ioan Vasile este asociat şi administrator la SC Nova Superstar SRL. Pe 20 ianuarie 2009, între Nova Superstar, reprezentată legal de Oprean Ioan, în calitate de asociat şi administrator, şi SC Nova Star Impex SRL, reprezentată legal de Aştilean Traian, în calitate de asociat participant, s-a încheiat un contract de asociere în participaţiune, cu scopul declarat de a desfăşura activităţi de întreţinere şi reaparaţii auto, respectiv de exploatare a unei spălătorii auto. Din contractul de participaţiune reiese modalitatea de împrăţire a câştigurilor comune, care reveneu în proporţie de 6% societăţii Nova Superstar şi în proporţie de 94% societăţii Nova Star Impex. La miljocul anului 2010, în urma unui control la Gărzii Financiare Cluj a reieşit că pe primele două luni ale anului 2009 s-a depăşit, la capitolul venituri, plafonul de 35.000 de euro, astfel încât administratorul firmei ar fi trebuit să facă o cerere de plată a TVA aferent serviciilor prestate. În apărarea sa,  Oprean susţine că Nova Star nu era obligată la plata TVA, deoarece veniturile realizate din asociere, conform cotei părţi de 6 % care îi revenea prin contract, nu depăşea plafonul de 35.000 de euro stabilit de lege.

 

Tribunalul Cluj revine asupra ordonanţei procuraturii

Completul de judecată pe rolul căreia se află soluţionarea plângerii înaintată de Garda Financiară contrazice însă concluzia procurorilor.

“Contrar organelor de urmăriere penală, instanţa de judecată apreciază că apărarea invocată de către înviuit nu poate fi reţinută, contravenind dispoziţiilor legale în vigoare”, susţine completul de judecată.

Conform alin. 2 al Legii nr. 57/2003, “Cifra de afaceri care serveşte drept referinţă pentru aplicarea alin. 1 este constituită din valoarea totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii efectuate de persoanele impozabile în cursul unui an calendaristic”.

Potrivit metodologiei de aplicare a legii mai sus amintite, în cazul ascociaţiior în participaţiune dispoziţiile şi obligaţiile legale privind TVA revin asociatului desemnat ca asociat administrator, calitate ce revenea în acest caz, conform contractului de participaţiune, firmei Nova Superstar care asigura administrarea asocierii.

De asemenea, conform art. 152 alin. 2 al aceleiaşi legi, la stabilirea plafonului de 35.000 de euro se au în vedere veniturile realizate de asociere în ansamblul ei, nu doar cele ce rezultă din cota de participaţiune. Procentul de 6 % avea relevanţă doar la momentul stabilirii profiturilor sau pierderilor.

Din aceste motive, tribunalul Cluj a admis plângerea formulată de Garda Finaciară Cluuj şi a reţinut cauza peetru judecarea pe fond.

 

Se aşteaptă o expertiză

Până în acest moment instanţa a ascultat mărturiile celor doi asociaţi, Oprean Ioan Vasile şi Aştilean Traian şi a contabilei care s-a ocupat de evidenţa asociaţiei. Oprean susţine în continuare că firma Nova Star trebuia să se raporteze doar la cota de 6 % care îi revenea prin contractul de participaţiune, cealaltă societate fiind singură responsabilă de calcularea TVA aferent cotei de 94% care îi revenea. Pe de altă parte, Aştilean nu ştie dacă firma pe care o reprezintă în asociere, Nova Star Impex, a plătit TVA corespunzător cotei sale de participaţiune. Cum nici macar ANAF nu a putut să dea un răspuns la această întrebare a instanţei, în acest moment se aşteaptă rezultatul unei expertize contabile care să lămurească chestiunea.

 

Firme fără număr neplătitoare de TVA

Pentru a-şi disimula câştigurile în aşa fel încât firmele sale să nu traecă de plafonul de 35.000 de euro stabilit legal pentru firmele neplătitoare de TVA, patronul firmei clujene de taxiuri Nova Taxi se foloseşte un tertip, înfiinţând nenumărate firme cu acelaşi obiect de activitate. Astfel, el este unic acţionar la nu mai puţin de opt firme care au ca obiect de activitate “transport cu taxiuri”, dintre care una singură este plătitoare de TVA. De asemenea, este asociat în alte nouă  firme care au ca obiect de activitate întreţinere şi reparaţii auto”, dintre care niciuna nu este plătitoare de TVA. Oprean mai este asociat la două firme de “spălare şi curăţare a articolelor textile şi de blană”, din care una nu e plătitoare de TVA. Oprean mai are o firmă ce se ocupă cu achiziţionarea de obiecte de aur şi argint de la persoane fizice şi juridice, adică nouă case de amanet în Cluj, Oradea şi Bihor, pentru activitatea cărora, e drept, plăteşte TVA. De asemenea este şi patronul unei case de schimb valutar din Cluj-Napoca, care este neplătitoare de TVA.

 

Crina Crainic

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here