Potrivit unui răspuns al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Cluj, Piața Mărăști funcționează de ani de zile fără autorizație de securitate la incendii. Doar în baza acestui fapt administrația locală ar fi putut închide ”hardughia” lui Cristian Pocol și ar fi putut dispune intrarea în legalitate. De asemenea, administrația locală clujeană ar putea pune în aplicare o sentință definitivă prin care ar putea demola ultimul etaj al construcției, ridicat ilegal, dar nici acest lucru nu poate fi făcut.

Potrivit ISU Cluj, inspectorii au făcut mai multe controale la Piața Mărăști, au dat amenzi, dar spațiile comerciale continuă să funcționeze în pofida faptului că ”obiectivul menționat funcționează fără obținerea autorizației de securitate la incendiu, contrar prevederilor art. 30^1 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor republicată. De menționat este faptul că s-au aplicat sancțiuni contravenționale în acest sens, de către ISU Cluj, pe parcursul existenței aceste construcții”, arată reprezentanții ISU Cluj.

Centrul comercial Mărăşti a fost edificat în jurul fostei autogări Mărăşti prin autorizații de construire succesive emise după cum urmează: Autorizație de construire nr. 2870 din 10.12.1999;  Autorizație de construire nr. 1597 din 25.07.2001; Autorizație de construire nr. 737 din 25.12. 2007 imobil spații comerciale şi alimentație publică S+P+2 E – S+P+5 E;

”La eliberarea acestor autorizații au fost emise avizele de prevenire şi stingere a incendiilor: Aviz nr. 571166 din 04.10.1999;  Aviz nr. 596114 din 11.07.2001.

Pentru funcţionarea spațiilor la nivel parter în anul 1997 a fost eliberată Autorizația de prevenire şi stingere a incendiilor nr. 586437 din 19.03.1997, autorizație care şi-a pierdut valabilitatea odată cu extinderile efectuate începând cu luna decembrie 1999.

Termenii „aviz securitate la incendiu” respectiv „autorizație de securitate la incendiu”, conform Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, au următorul înțeles:

– Aviz de securitate la incendiu: actul emis, în baza legii, de inspectoratul pentru situații de urgență, după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, adoptate în documentațiile tehnice de proiectare, pentru îndeplinirea cerinței esențiale securitate la incendiu construcțiilor, instalațiilor şi altor amenajări. (…) Prin excepție de la alin. (3), în cazul în care modificările şi/sau schimbările de / destinație vizează un compartiment de incendiu sau o zonă delimitată prin elemente de construcție similar unui compartiment de incendiu, amenajat în volumul unei clădiri mono-funcționale neautorizate sau al unui spațiu neautorizat dintr-o construcție cu funcțiuni mixte, documentația de avizare/autorizare poate fi întocmită pe respectivul/respectiva compartiment de incendiu/zonă amenajată, cu. condiția ca în scenariul de securitate la incendiu preliminar/scenariul de securitate la incendiu să se realizeze o analiză a modului în care aceste intervenții influențează cerința fundamentală securitate la incendiu” a întregii construcții.” În acest sens vă facem cunoscut faptul că în cadrul complexului comercial există un spațiu autorizat din punct de vedere al securității la incendiu, cu autorizația nr. 211019 din 10.05.2011 Carrefour Market Mărăşti situat la parterul imobilului”, arată răspunsul ISU Cluj.

Modul despre cum au obținut toate societățile comerciale care funcționează în cadrul Pieței Mărăști avize de funcționare de la Primăria Cluj Napoca este o nebuloasă.  

Primăria Cluj Napoca îl ajută pe Pocol

Pe de altă parte, administrația locală clujeană a eliberat orarul de funcționare pentru gheretele din Piața Mărăști chiar dacă documentația care a stat la bază nu a fost clară.

La Agromărăști SA, firmă care administrează Piața Mărăști, administrația Boc a dat un aviz de funcționare care însă nu se aplică și spațiilor comerciale care funcționează în cadrul pieței. Avizul de funcționare a fost dat în pofida faptului că la imobilul respectiv au fost făcute de extindere fără autorizație de construcție.

”Acordul de funcționare nr. 1668/2006 al SC AGROMARASTI SA cu punctul de lucru situat în Cluj-Napoca, str. 21 DECEMBRIE 1989, nr. 131-135, emis pentru activitatea definită prin codul CAEN 7020 – ”Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”, orarul autorizat fiind LUNI-DUMINICA 06.00-22.00, permite societății comerciale să desfășoare  această activitate economică în intervalul orar autorizat. Orarul aprobat pentru desfășurarea acestei activități de către SC AGROMARASTI SA la punctul de lucru susmenționat nu reprezintă și orarul celorlalte societăți comerciale ce funcționează în incintă, acesta corespunzând doar pentru activitatea definită prin codul CAEN 7020, desfășurată de către SC AGROMARASTI SA”, arată un răspuns al Primăriei Cluj Napoca.

Pentru a obține un aviz de funcționare, primăria cere un dosar care să cuprindă extrasul CF al clădirii în care se derulează activitatea, autorizația de construcție, autorizația PSI, etc.

Or, în acest caz neregulile formează o listă consistentă.

Demolare cu pași mici

Primăria Cluj Napoca s-a judecat cu proprietarii Pieței Mărăști pentru că aceștia au construit un etaj fără autorizație de construcție. Administrația locală a câștigat procesul, dar întârzie de aproape un an de zile să pună în aplicare decizia de demolare.

Potrivit deciziei instanței, autorul lucrărilor ilegale a avut termen de demolare pe cont propriu până la finele anului 2021. Însă nu a făcut acest lucru, astfel că ar fi trebuit să intervină primăria. Legea prevede ca administrația locală să angajeze o firmă de demolări care urmează să fie plătită pentru lucrări din banii proprietarului Pieței Mărăști. Însă, Emil Boc mai așteaptă.

”Prin sentința civilă nr. 1265/2021 pronunţată în dosarul nr. 12329/211/2019 al Judecătoriei Cluj-Napoca, s-a admis cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul Primarul Municipiului Cluj-Napoca împotriva pârâtului, obligând pârâtul la desfiinţarea lucrărilor de construcții executate nelegal la imobilul în cauză. Prin decizia nr. 1616/2021 pronunțată la data de 02.12.2021 s-a respins ca nefondat apelul declarat de pârât împotriva sentinței civile nr. 1265/26.02.2021, pronunţată în dosarul nr. 12329/211/2019 al Judecătoriei Cluj-Napoca, pe care o păstrează în întregime. Menționăm că până la data prezentei nu ne-a fost comunicată decizia anterior menționată. După comunicarea acesteia, se va notifica pârâtul în vederea conformării de bunăvoie la obligațiile impuse în sarcina sa prin titlul executoriu, urmând a se efectua un control în acest sens, iar în cazul constatării neconformării pârâtului se va proceda la demararea executării silite în vederea aducerii la îndeplinire a titlului executoriu”, arată un răspuns al Primăriei Cluj Napoca din urmă cu un an.

Nici până în prezent autoritatea locală clujeană nu pare să fi înaintat în vreun sens.

Nu este singura construcție ilegală a lui Costică Pocol.

Hotel Cristian din Piața Mihai Viteazu i-a aparținut tot lui Pocol, care l-a construit fără fundație și cu autorizația unui chioșc. Acum, imobilul a devenit un pericol public. Imobilul este părăsit, au început să cadă bucăți de tencuială pe mașinile care trec pe stradă și în capul oamenilor care trec prin zonă.

Nici această clădire nu poate fi demolată chiar dacă ea a fost construită pe trotuar.

„Invitați-l pe fostul primar (n.r. Gheorghe Funar) să vă spună despre ce este vorba. Construcția respectivă a fost ridicată în perioada în care el conducea orașul. S-au epuizat căile de legale de atac. E ridicată pe trotuar pe vremea lui Funar. Acolo a expirat termenul de prescripție. De aceea spun că juridic nu este cale legală”, declara Boc în urmă cu an.

Ulterior, clădirea a fost cumpărată de omul de afaceri imobiliar Dorin Bob, care o va moderniza.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here