Primăria Cluj Napoca a anulat licitația pentru cumpărarea autobuzelor fără șofer, estimată la peste 27 milioane lei, fără TVA, pe motiv că nu a fost depusă nicio ofertă conformă.

Gazeta de cluj vă prezintă în exclusivitate o parte din datele tehnice ale autobuzelor.

Caracteristicile dimensionale ale autovehiculului autonom vor fi următoarele:

Dimensiuni exterioare:

Lungime totală: minim 3900 mm.

Înălțime totală: minim 3000 mm.

Lățime totală: maxim 2200 mm.

Înălțimea podelei de la nivelul drumului va respecta prevederile

Regulamentului CEE-ONU 107/2015, inclusiv cele referitoare la accesul nelimitat al pasagerilor cu mobilitate redusă.

Dimensiuni interioare:

Înălțimea interioară a compartimentului pentru pasageri: minim 2200 mm.

Deschiderea liberă a ușilor pentru pasageri: minim 1200 mm.

Panta interioară a podelei conform Regulamentului CEE-ONU 107/2015 [5]

Performanțele dinamice ale autovehiculului autonom vor fi următoarele:

Viteza de exploatare va fi limitată la 25 km/h pentru autovehiculul Level 3, sau superior (conform SAE J3016TM), respectiv la 40 km/h pentru autovehiculul Level 4 sau superior (conform SAE J3016TM) (cu dispozitiv limitator de viteză, ce stabilește viteza maximă a autovehiculului la care, datorită concepției sau echipamentului din dotare, după acționarea accelerației, nu se produce nici o creștere a vitezei) conform prevederilor Regulamentului CEE-ONU 89/2002, cu toate modificările și completările ulterioare.

Cerințele sistemului de frânare trebuie să fie conforme cu Regulamentul CEE-ONU 13/2016, cu toate modificările și completările ulterioare).

Specificații de siguranță

Din punct de vedere al evaluării gradului de siguranță a autovehiculului autonom, ofertantul va prezenta un raport de evaluare (hardware, software și în regim de exploatare cu pasageri) din partea unei entități internaționale autorizată, raport care să ateste faptul că procesele, metodele și echipamentele aflate în directă legătură cu sistemul de conducere autonom sunt în conformitate cu standardele internaționale.

Specificațiile de siguranță ale autovehiculului autonom vor fi în conformitate cu standardul ISO 26262 [57], respectiv cu standardul ISO PAS 21448. Specificațiile de siguranță ale autovehiculului autonom vor fi validate de următoarele certificate: Securitate informatică certificată, conform ISO 15408.

Certificat de securitate rutieră furnizat de o entitate internațională acreditată. Specificațiile de siguranță ale autovehiculului autonom vor fi conforme cu următoarele cerințe:

Algoritm de control a autovehiculului autonom în regim de exploatare, oprire, urcare-coborâre pasageri.

Protocolul nu trebuie să permită conducerea autovehiculului autonom în regim “Remote” de la distanță, dar trebuie să permită intervenția operatorului pentru oprire de urgență în situații de avarie.

Securitatea informatică în special cu privire la accesul neautorizat în rețeaua de comunicație a autovehiculului autonom va fi permanent monitorizată și auditată de un serviciu de specialitate în cybersecuritate asigurat de contractant pe toată durata de viață a acestora (minim 15 ani), responsabilitatea integrală a costurilor fiind în sarcina contractantului. Starea nivelului de securitate informatică va fi permanent monitorizată și auditată de către contractant, acesta având obligația de a asigura update-uri gratuite tuturor aplicațiilor software, respectiv de a obține/prelungii valabilitatea certificatului de securitate informatică pentru întreaga durată de viață a autovehiculului autonom (minim 15 ani).

Accesul în rețeaua de comunicație informațională a autovehiculului autonom se va realiza doar de pe platforma de management prin intermediul unei rețele securizate, Virtual Privat Network (VPN), prin tehnologie mobilă de transmisie de date (4G/5G), iar informațiile transmise în această rețea vor fi criptate. Se pot accepta alte metode de comunicare și acces, doar în situația în care acestea sunt superioare tehnic și acreditate din punctul de vedere al securității informatice.

Protocoale de siguranță

Protocoalele de siguranță care vor fi implementate în sistemul de conducere autonom vor respecta cel puțin, următoarele criterii: Autovehiculul autonom va opri dacă a fost detectată o defecțiune a oricăruia dintre senzorii sistemului de conducere autonom. Autovehiculul autonom va opri dacă a fost detectată o eroare de comunicație între componentele sistemului de conducere autonom. Autovehiculul autonom va opri dacă se va întrerupe alimentarea cu energie electrică.

Autovehiculul autonom va opri dacă a apărut o anomalie sesizată de către unitatea de comandă și control. Suplimentar, autovehiculul autonom va îndeplini următoarele condiții de siguranță pe toată durata deplasării autonome: Sistemul de conducere autonom trebuie să recunoască și să respecte marcajele rutiere, indicatoarele rutiere și celelalte reguli din trafic (regulile de prioritate în intersecții fără indicatoare, sau regulile de deplasare în regim de sens giratoriu). În orice moment, în caz de urgență sau necesitate personalul de monitorizare/operare sau însoțire/operare trebuie să poată dezactiva sistemul de conducere autonom și să poată opri în siguranță autovehiculul autonom, permițând în mod automat evacuarea pasagerilor în situația în care este necesar.

Sistemul de senzori

Autovehiculul autonom va fi echipat cu senzori care vor realiza o scanare completă a mediului în care acesta va circula, respectiv vor determina deplasarea autovehiculului autonom cu cea mai mare precizie. Totodată, autovehiculul autonom trebuie să fie capabil să distingă toate tipurile de obiecte (pietoni, autovehicule etc.) statice sau dinamice, atât pe timpul zilei, cât și pe timpul nopții sau în condiții de vizibilitate redusă. Informațiile provenite de la senzori vor fi colectate de sistemul de conducere autonom a autovehiculului, care va analiza aceste date și va controla deplasarea autovehiculului în condiții de siguranță maximă a pasagerilor. În cele ce urmează vor fi enumerați principalii senzori care vor intra în componența autovehiculului autonom. Echiparea autovehiculului autonom și cu alți senzori, respectiv sisteme senzoriale rămâne la libera alegere a producătorului.

Senzorii LIDAR

Senzorii LIDAR, pe baza tehnologiei de măsurare a distanțelor cu raze laser, vor permite autovehiculului autonom să genereze o imagine virtuală a mediului în care circulă, să stabilească poziționarea precisă a acestuia și să detecteze obiectele statice sau dinamice de pe calea de rulare sub un unghi de 180˚ sau de 360˚. Rolul principal al senzorilor LIDAR va fi de a detecta obiectele existente (pietoni, autovehicule etc.) și de a determina sistemul de conducere autonom să comande frânarea de urgență în vederea evitării coliziunilor. Cele două categorii de senzori LIDAR care vor echipa autovehiculul autonom vor fi dispuși în locurile cu acoperire maximă pentru scopul pe care îl îndeplinesc:

Minim 2 senzori LIDAR 3D, montați astfel încât să reducă maxim zonele fără acoperire, care vor scana zona de deplasare pe o rază circulară pentru a crea o hartă a mediului virtual în care va include obiectele existente (pietoni, autovehicule etc.).

Minim 6 senzori LIDAR 2D, montați astfel încât să reducă maxim zonele fără acoperire care vor asigura o vizibilitate de 180˚.

Senzorii RADAR

Senzorii RADAR care vor echipa autovehiculul autonom vor fi dispuși în partea din față, respectiv în partea din spate a autovehiculelor și vor fi senzori cu două intervale de detectare (rază scurtă/lungă de acoperire) care vor măsura distanța până la obiectele detectate, astfel:

Senzorii RADAR cu rază scurtă de acțiune SRR (Short Range RADAR), a căror număr minim și dispunere vor acoperii partea din față a autovehiculului autonom, partea din spate a autovehiculului autonom, respectiv zonele de pe colțurile laterale ale autovehiculului autonom pentru detectarea obiectelor din imediata proximitate a autovehiculului autonom.

Senzorii RADAR cu rază lungă de acțiune LRR (Long Range RADAR), a căror număr minim și dispunere vor furniza informații cu privire la autovehiculele care se deplasează în fața autovehiculului autonom și vor determina controlul adaptiv al vitezei de croazieră.

Camerele video

Autovehiculul autonom va fi echipat cu un sistem de camere video de înaltă rezoluție, minim o cameră video în partea din față, respectiv minim o cameră video în partea din spate. Camerele video de înaltă rezoluție vor avea rolul de a monitoriza/înregistra permanent deplasarea autovehiculului autonom, traseul urmat, semnele de circulație etc.

Senzorul de poziționare (GPS/GNSS)

Sistemul de poziționare globală GPS (Global Positioning System) va stabili poziția autovehiculului autonom cu ajutorul coordonatelor geografice. Coordonatele furnizate de sistemul GPS vor fi îmbunătățite prin tehnologia GNSS (Global Navigation Satellite System) care va utiliza un instrument de corecție RTK (Real Time Kinematic) sau echivalent, pentru o poziționare a autovehiculului autonom cu o precizie maximă. Transferul corecțiilor diferențiale DGNSS/RTK de la stațiile (rețeaua de stații) de referință la autovehiculul autonom se va face prin comunicații mobile sau prin internet (GSM/GPRS/4G/5G), sau echivalent. Tipul de corecție al semnalului GNSS (GSM/GPRS/4G/5G) va fi afișat pe panoul de control printr-o pictogramă corespunzătoare fiecărui tip de corecție. Sistemul de bază GNSS/RTK va fi furnizat de către contractant și va fi inclus în prețul ofertei. Instalarea și calibrarea sistemului GNSS/RTK se va face de către contractant cu sprijinul autorității contractante, la o locație și cu utilitățile asigurate de către acesta.

Senzorul inerțial (IMU)

Senzorul inerțial Inertial Measurement Unit (IMU) va include un accelerometru pe 3 axe,respectiv un giroscop pe 3 axe, care va măsura accelerația autovehiculului autonom și va specifica locația și orientarea acestuia.

Acordul-cadru prevede furnizarea a minim două și maxim 14 autobuze, cu o capacitate de cel puțin 10 locuri fiecare. Durata acordului-cadru va fi de 48 de luni. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 24 mai 2021, iar criteriul de atribuire este cel mai bun raport calitate-preț.

La începutul anului 2020, municipalitatea din Cluj – Napoca a semnat un contract cu Universitatea Tehnică Cluj-Napoca (UTCN) pentru servicii de consultanță. Valoarea totală a contractului a fost de 135.000 de lei, iar UTCN a furnizat consultanță pentru achiziționarea unor autobuze autonome electrice.

Dacă acest proiect se va implementa, Cluj-Napoca va fi primul oraș din România care va avea astfel de autobuze, care sunt deja existente în Paris, Lyon sau Viena.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here