Procesul Farmec, în care unul dintre acţionari are pretenţii asupra unei bune părţi a acţiunilor companiei, a fost declarat secret de acum înainte. Magistraţii au considerat că procesul a devenit unul notoriu, iar publicarea unor aspecte financiare private legate de părţile din dosar ar putea aduce atingere intereselor persoanelor implicate. Într-unul dintre procese, TOTHFALUSI JANOS cere înscrierea lui în tabelul acţionarilor cu un pachet de circa 200.000 de acţiuni, iar în celălalt proces, deschis de Cristian Olăneanu, se cere anularea unei hotărâri importante luate de AGA din cadrul Farmec SA.

În cazul procesului deschis de Cristian Olăneanu împotriva celor de la Farmec SA, instanţa Tribunalului Comercial Cluj a decis ca următorul termen să aibă loc la sfârşitul lunii septembrie. Însă ultima dată judecătorii au decis să schimbe expertul din dosar.

“Încuviinţează reclamantului înlocuirea expertului asistent B. M. D. cu doamna expert V. R.A demite cererea de amânare formulată de către pârâtă. Prorogă pronunţarea asupra excepţiei nulităţii raportului de expertiză întocmit de către doamna expert D. M. A., excepţie invocată de către reclamant, precum şi asupra obiecţiunilor la raportul de expertiză formulate în subsidiar, în funcţie de modul de soluţionare a excepţiei. Amână cauza pentru data de 27 septembrie 2013, sala 249, ora 10,00, termen dat în cunoştinţă părţilor prezente în instanţă, pentru când: Pune în vederea pârâtei să depună poziţie procesuală faţă de excepţia de nulitate a raportului de expertiză invocată de către reclamant şi faţă de obiecţiunile la raportul de expertiză formulate de către acesta cu cel puţin 5 zile înainte de termenul de judecată următor şi să asigure comunicarea în mod direct prin fax sau e-mail, în acelaşi termen în scris şi cu reprezentantul părţii adverse. Pune în vedere pârâtei ca, în termen de 5 zile, să precizeze dacă deţine sau nu în mod efectiv registru al acţiunilor cu privire la care i s-a pus în vedere prin dispoziţia încheierii pronunţate la data de 26 aprilie 2013, respectiv registru al acţiunilor privind evidenţa acţiunilor înscrise până la data de referinţă premergătoare A.G.O.A. din 14 iulie 2011 şi, în caz afirmativ, să-l depună în copie certificată la dosar, în 2 exemplare. Se va reveni cu adresă către domul expert S. V. cu solicitarea de a depune la dosar raportul de expertiză, cu menţiunea că s-a încuviinţat înlocuirea expertului asistent al reclamantului B. M. D. cu doamna expert asistent V. R. şi cu menţiunea că la termenul din 26 aprilie 2013 s-a încuviinţat şi pârâtei cererea privind participarea la efectuarea raportului de expertiză şi a domnului expert M. V.”, arată ultima soluţie a acestui dosar

Cu Farmecul la secret

În celălalt dosar, în care Tothfalusi Janos cere să fie înscris în tabelul acţionarilor Farmec cu circa 200.000 de acţiuni, magistraţii au declarat şedinţa secretă din cauza “notorietăţii” pe care acest dosar a dobândit-o.

“Având în vedere cererea expresă a părţilor şi reţinând notorietatea acestui litigiu, precum şi faptul că la acest termen părţile au fost citate în vederea luării interogatoriilor, care presupun descrierea unor fapte personale, va încuviinţa cererea şi va declara în continuare şedinţa secretă în temeiul art. 121 alin. 2 C.proc.civ.,cu privire la elementele de fapt precizate oral în cursul prezentei şedinţe de judecată, instanţa reţine faptul că relaţiile contractuale dintre părţi, anterioare anului 2003, până în anul 2000, nu au format obiectul stării de fapt descrise în cuprinsul cererii de chemare în judecată, contrar dispoziţiilor art. 112 pct. 4 din Codul de procedură civilă, chestiune care necesită formularea lor în scris în conformitate cu dispoziţiile art. 82 alin. 1 din Codul de procedură civilă. Ca atare instanţa va pune în vedere reclamantului prin apărătorul său să depună în scris toate motivele de fapt care fundamentează cererea sub sancţiunea neluării lor în seamă la analiza stării de fapt. De asemenea având în vedere dispoziţiile art. 112 alin. 2 din Codul de procedură civilă, instanţa va pune în vedere reclamantului prin apărătorul său să depună la dosar şi să comunice părţilor adverse cu cel puţin 5 zile libere înainte de termen, prin orice mijloc de probă care asigură confirmarea primirii, toate înscrisurile de care înţelege să se servească în cauză, sub sancţiunea decăderii din probă. În ceea ce priveşte interogatoriul, astfel cum a fost formulat, se constată că această convenţie din 2000 conturează întrebările de la pct. 7, 8, 9 şi 10, motiv pentru care se restituie ambele exemplare ale interogatoriului formulat pentru d-l Turdean Liviu, urmând a fi administrat după depunerea înscrisurilor solicitate”, se arată în ultima soluţie a acestui dosar.

Ambele dosare vor reintra în atenţia magistraţilor în luna septembrie.

Ce hotărâre se contestă la Farmec

În 1995, familia Turdean, care controla societatea Farmec SA a luat o hotărâre prin care acţiunile companiei puteau fi tranzacţionate doar între acţionari.

„Societatea fiind de tip închis, acţiunile nominative se pot cesiona numai între acţionari. Acţionarii care doresc să cesioneze acţiunile sunt obligaţi să notifice în scris Consiliul de Administraţie al societăţii, iar acesta va aduce la cunoştinţa celorlalţi acţionari această intenţie prin afişarea ofertei de cesionare la sediul societăţii. Notificarea are valoare de ofertă irevocabilă şi are ca scop aducerea la cunoştinţa acţionarilor a intenţiei de cesiune. Acţiunile dobândite în condiţiile prezentului act constitutiv pot fi transmise către terţi numai prin moştenire legală”, arată hotărârea AGA a Farmec contestată în instanţă

 

Cei din familia Turdean spun că nu se puteau atinge de acţiuni

 

Pe de altă parte, acţionarii SC Farmec susţin în cadrul procesului cu TOTHFALUSI că nu puteau vinde acţiunile din cauza unei hotărâri judecătoreşti a ÎCCJ. Prin decizia Înaltei Curţi s-a dispus, la data de 3 iulie 2008 anularea emisiunii de acţiuni din anul 2004. Drept urmare, membrii familiei Turdean nu mai erau în măsură să transcrie acţiunile respective pe numele lui Tothfalusi Janos, de vreme ce întreaga procedură de dobândire a acţiunilor a fost anulată.

 

Răzvan Robu

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.