Curtea de Conturi a publicat sinteza rezultatelor acțiunii de audit de conformitate desfășurată, în perioada 1 noiembrie – 15 decembrie 2022,  la Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca. Auditorii externi au stabilit că abaterile RADP au provocat un prejudiciu în valoare de 192.000 de lei. De asemenea, instituția condusă de Ion Pantelimon a efectuat plăți nejustificate în sumă de  162.256 lei, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, aferente unor situații de lucrări, în baza Contractului de subcontractare, reprezentând „Proiectarea și execuția Centrului de Management al Deșeurilor în județul Cluj”. 

În perioada 1 noiembrie – 15 decembrie 2022,  la Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca a fost vizată de acțiunea de audit financiar cu tema „Controlul situației, evoluției și modului de administrare a patrimoniului public și privat al U.A.T de către R.A. de interes local și S.C. cu capital integral sau majoritar al U.A.T”, prin care s-a verificat exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare; modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor de către entitate. De asemenea, au fost evaluat sistemele de management și control intern (inclusiv audit intern), a modului de implementare a acestora și legătura de cauzalitate între rezultatele acestei evaluări și deficiențele constatate de către Curtea de Conturi în activitatea entității respective, dar și calitatea gestiunii economico-financiare în legătură cu scopul, obiectivele și atribuțiile prevăzute în actele de înființare ale entității verificate.

Abateri financiar contabile în valoare de 383.000 de lei

Auditorii externi au stabilit că în urma abaterilor constatate au fost identificate venituri suplimentare în valoare de 8.000 de lei, prejudicii de 192.000 de lei și abateri financiar contabile în valoare de 383.000 de lei. 

Curtea de Conturi a constatat că evidența contabilă la nivelul RADP Cluj-Napoca nu este condusă cu respectarea tuturor reglementărilor în vigoare, din punct de vedere al exactității și realității datelor reflectate în situațiile financiare, în cazul sumei de 206.000 de lei. 

Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca a dat-o în bară în ceea ce privește modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor proprii.

Auditorii externi au stabilit că nu au fost calculate, înregistrate în evidența contabilă, reflectate în situațiile financiare și nu au fost încasate, în toate cazurile, penalitățile cuvenite pentru neplata în termen a prestațiilor efectuate sau a spațiilor închiriate, conform contractelor încheiate cu diverși beneficiari, nefiind realizate

venituri de către entitate, în sumă de 7.974 lei. De asemenea, RADP a raportat nejustificat venituri în sumă de 177.385 lei, prin aplicarea unor cote de cheltuieli indirecte asupra situațiilor de lucrări realizate în anul 2020, în regie proprie, superioare celor aprobate de Consiliul de Administrație.

Curtea de Conturi a descoperit nereguli și în urma evaluării activității de control

intern (inclusiv audit intern), a modului de implementare a acesteia și legătura de cauzalitate între rezultatele acestei evaluări și deficiențele constatate de către Curtea de Conturi în activitatea entității respective, fiind constatat faptul că: „La nivelul RADP Cluj-Napoca, sistemul de control intern/managerial prezintă unele deficiențe, nefiind implementat și exercitat în concordanță cu dispozițiile legale aplicabile”.

Plăți nejustificate pentru proiectarea și executarea CMID Cluj

În ceea ce privește calitatea gestiunii economico-financiare în legătură cu scopul, obiectivele și atribuțiile prevăzute în actele de înființare ale RADP Cluj-Napoca, auditorii externi au stabilit că Regia nu a înregistrat în sistemul integrat de cadastru și publicitate imobiliară, elemente patrimoniale, care fac parte din domeniul privat, în valoare de 2.486.501 lei. 

De asemenea, nu au fost constituite garanțiile de bună execuție, aferente unor lucrărilor de investiții aflate în curs de execuție în sumă de

788.127 lei. Potrivit Curții de Conturi, RADP Cluj-Napoca a efectuat plăți nejustificate în sumă de  162.256 lei, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, aferente unor situații de lucrări, în baza Contractului de subcontractare, reprezentând „Proiectarea și execuția Centrului de Management al Deșeurilor în județul Cluj”, la care se adaugă TVA și pentru care au fost calculate majorări de întârziere în sumă de 23.179 lei. 

Pe lista neregulilor se numără și efectuarea de plăți nelegale în sumă de 5.603 lei, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, la care se adaugă majorări de

întârziere în sumă de 1.789 lei, prin acceptarea la plată și decontarea unor situații de lucrări ce conțin cantități de lucrări mai mari decât cele rezultate din atașamente, dar și faptul că atribuirea contractelor de achiziție publică nu s-a efectuat în

toate cazurile cu respectarea prevederilor legislației achizițiilor publice.

Curtea de Conturi a arătat și care sunt măsurile luate operativ de conducerea entității auditate pentru înlăturarea deficiențelor constatate: 

  • Investiția terminată și recepționată, precum și garanțiile de bună execuție au fost corect înregistrate în contabilitate în conturile corespunzătoare;
  • Majorările de întârziere cuvenite au fost facturate și încasate integral;
  • Veniturile raportate nejustificat prin aplicarea unor cote de cheltuieli indirecte asupra situațiilor de lucrări realizate în regie proprie au fost corectate prin influențarea veniturilor anului curent, potrivit Manualului de politici și proceduri contabile ale RADP Cluj-Napoca;
  • S-au constituit garanțiile de bună execuție și efectuat înregistrările corespunzătoare în contabilitate;
  • S-au stabilit diferențele de lucrare decontate în plus, s-a întocmit factură storno, s-au calculat majorări de întârziere aferente pentru care s-a întocmit factură, sumele stabilite au fost încasate integral în timpul controlului;
  • Pentru plățile nelegale s-a întocmit factura storno, au fost calculate majorări de întârziere, s-a întocmit factură, iar sumele stabilite au fost încasate integral în timpul controlului.

„În urma acțiunii de control, s-a constatat că evoluția și modul de administrare a

patrimoniului public și privat, nu sunt în concordanță, sub toate aspectele semnificative, cu scopul, obiectivele și atribuțiile prevăzute în actele normative prin care a fost înființată entitatea, și nu se respectă, sub toate aspectele semnificative, principiile legalității, regularității, economicității, eficienței și eficacității, concluzia generală exprimată fiind concluzie generală cu rezerve.”, a arătat Curtea de Conturi în urma acțiunii de control, făcând precizarea că abaterile constatate se află în stadiu de valorificare.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.