În numele mai multor medici de la Spitalul Municipal Clujana, sindicatul Solidaritatea Sanitară, reprezentat de Radu Vasile, a deschis un proces împotriva spitalului în care cerea acordarea unor sporuri salariale în valoare de 50% pentru condiții de muncă deosebit de periculoase. Potrivit legii, medicii care lucrează în cadrul blocului operator primesc acest spor. După câteva runde de procese, judecătorii clujeni au majorat  salariile medicilor.

Nemulțumirea medicilor de la Spitalul Clujana constă în faptul că managementul unității a acordat sporul respectiv doar medicilor care sunt încadrați contractual în cadrul secției blocului operator. Medicii celorlalte secții, chiar dacă operează, nu au primit sporul respectiv pe considerentul diferențelor de încadrare. Potrivit reprezentanților sindicatului situația datează din 2009.

În replică, reprezentanții Spitalului Clujana au cerut respingerea cererii pe motiv de prescriere. Mai mult, medicii respectivi beneficiază de un spor de 15% pentru condiții stresante de muncă, iar sporurile nu pot fi acordate cumulat aceleiași persoane.

De asemenea, potrivit unei adrese a spitalului, medicii care au deschis acțiunea în instanță au primit, începând din 2018 un spor de 60% pentru timpul efectiv lucrat în blocul operator.

Însă, datorită faptului că au călcat mai rar în sala de operații, ei au fost nemulțumiți de sporul acordat. De asemenea, din 2015, medicii care fac de gardă în zilele lucrătoare primesc un spor suplimentar de 75%.

Tribunalul Cluj le-a dat, parțial, câștig de cauză chirurgilor nemulțumiți

Judecătorul instanței de fond a obligat conducerea spitalului să acorde ”sporul de 50% din salariul de bază, pentru întreaga activitate desfăşurată de medicii din specialităţi chirurgicale în cadrul blocului operator al spitalului cu începere din data de 1 decembrie 2014 şi până la data 30.06.2017, precum şi la plata diferenţelor salariale reprezentând sporul de 35% din salariul de bază, pentru întreaga activitate desfăşurată de medicii din specialităţi chirurgicale în cadrul blocului operator al spitalului cu începere din data de 1.07.2017 şi până la data de 31.03.2018, sume actualizate cu rata inflaţiei”, arată soluția pe scurt a instanței.

În 2015, conducerea Spitalului Clujana a decis acordarea sporului de 50% pentru timpul efectiv lucrat în sala de operație medicilor care efectuează intervenții chirurgicale, temeiul acordării fiind reprezentat de Ordinul Ministrului Sănătății nr. 547/2010.

Cu toate acestea, membrilor de sindicat în numele cărora a fost formulat acțiunea nu li s-a acordat sporul în discuție. Potrivit reprezentanților spitalului, motivul neacordării este reprezentat de lipsa unui regulament prin care să se stabilească timpul ponderat, durata medie aferentă fiecărei intervenții chirurgicale în funcție de care să fie stabilit și cuantumul sporului.

Potrivit deciziei, tribunalul a reținut temeinicia solicitării de acordare a acestui spor în cuantum de 50% din salariul de bază pentru întreaga activitate desfășurată de medicii din specialități chirurgicale în cadrul blocului operator al spitalului până la data 30.06.2017, lipsa respectivului regulament nefiind imputabilă în vreun fel medicilor, iar conducerea spitalului nu poate folosi ca temei al neacordării sporului propria culpă reprezentată de pasivitatea manifestată în privința stabilirii unor criterii de stabilire a duratei medii pentru fiecare intervenție chirurgicală.

”Dimpotrivă, această obligație revenea pârâtei (Spitalului Clujana, n.red.) conform art. 13 din Regulamentul aprobat prin OMS nr. 547/2010 care prevedea că  personalul care în cadrul programului normal de muncă își desfășoară activitatea fracționat la mai multe locuri de muncă prevăzute în anexele la prezentul regulament, cu sporuri diferite, va beneficia de sporul prevăzut pentru fiecare loc de muncă, în funcție de timpul efectiv prestat în aceste locuri, iar evidența timpului lucrat efectiv (în ore și în zile) în diferite locuri de muncă unde se acordă spor în procente diferite, precum și certificarea efectuării acestuia se realizează de către șeful fiecărui compartiment (secție, laborator, formație de lucru, serviciu, birou etc.)”, se arată în motivarea Tribunalului Cluj.

Curtea de Apel Cluj majorează cu 50% salariul chirurgilor de la Clujana

Sindicatul solidaritatea Sanitară a contestat decizia, iar Curtea de Apel Cluj a mărit simțitor sumele de bani.

”Obligă pârâtul SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA la plata către membrii de sindicat reprezentanţi de reclamant a diferenţelor salariale reprezentând sporul de 50% din salariu de bază, pentru întreaga activitate desfăşurată de medicii de specialitate Chirurgie, în cadrul blocului operator, pentru perioada 01.12.2014-31.03.2018, sume actualizate cu rata inflaţiei”, arată soluția pe scurt a Curții de Apel Cluj.

Potrivit motivării sentinței, la nivelul Spitalului Clinic Municipal Cluj Napoca nu există deocamdată reglementat un regulament, adoptat conform prevederilor legale, cu consultarea sindicatelor semnatare ale contractului colectiv de muncă, care să prevadă categorii de personal, respectiv mărimea concretă a sporurilor și condiții de acordare, care să fie acordate acolo unde legea lasă la latitudinea unității acordarea respectivului spor.

În aceeași ordine de idei, față de nota volitivă a predicatului „poate” din sintagma „pot fi acordate” din cuprinsul prevederilor deja indicate, se impune cu necesitate concluzia că sporul solicitat poate fi acordat angajaților reclamanți numai în măsura în care ar exista o procedură reglementată la nivel de instituție, iar în bugetul aferent de venituri și cheltuieli ar fi fost prevăzute fonduri pentru atare cheltuieli de personal, condiții și aspecte care în situația noastră nu sunt îndeplinite ori reglementate, ceea ce, din nou, rămâne la latitudinea unității sanitare. Pe de altă parte, aceste aspecte de oportunitate privind organizarea la nivel intern al instituției nu pot fi cenzurate de instanța de judecată.

Or, atât timp cât nu există o procedură reglementată la nivel de instituție, prevăzută într-un regulament, prin care să fie stabilită obiectiv modalitatea de cuantificare a perioadei efective de prestare a muncii în cadrul blocului operator, pe lângă necesitatea deținerii de mijloace tehnice care să permită această supervizare a angajaților (un mecanism de pontaj al timpului petrecut în sala de operație), în mod obiectiv nu se poate cuantifica timpul efectiv de desfășurare a activității în cadrul blocului operator pentru acordarea sporului solicitat în mod proporțional cu acesta, în plus, subliniază încă o dată că aceste aspecte sunt lăsate de legiuitor la latitudinea fiecărei unități sanitare, care în funcție de posibilități, atât materiale/tehnice, cât și bugetare/financiare, respectiv de a acorda sau nu sporul în discuție, arată motivarea instanței.

Este adevărat că potrivit art. 7 alin. 4 Cap II al Anexei II a Legii nr. 153/2017 se instituie interdicția cumulării mai multor categorii de sporuri dintre ce le reglementate la art. 7, însă, prevederile legale menționate, au intrat în vigoare, în ceea ce privește personalul din domeniul sanitar, la data de 3 0 martie 2018, dată la care au intrat în vigoare prevederile HG nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și a condițiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupațională de funcții bugetare „Sănătate și asistență socială” , drepturile conținând sporul pentru condiții deosebit de periculoase fiind acordate membrilor de sindicat începând cu luna aprilie 2018.

Pentru aceasta Curtea are în vedere faptul că deși potrivit art. 7 alin. 4 Cap II al Anexei II a Legii nr. 153/2017, personalul bugetar din familia ocupațională sănătate și asistență socială poate beneficia de un singur spor dintre cele reglementate de norma legală menționată, totuși, actul normativ privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice se aplică etapizat, potrivit art. 38 alin. 1, începând cu 1 iulie 2017, fiind consacrată soluția legislativă a menținerii în plată a cuantumului salariilor de bază și a sporurilor, cu creșterile etapizate prevăzute la art. 38 alin. 2 – 4.

Totuși, prin dispozițiile art. 38 alin. 3 lit. b din Legea nr. 153/2017, s-a prevăzut că, începând cu 1 martie 2018, salariile de bază ale personalului care ocupă funcțiile de medici, de asistenți medicali și ambulanțieri/șoferi autosanitară prevăzute în anexa nr. II cap. I se majorează la nivelul salariului de bază stabilit potrivit prezentei legi pentru anul 2022 iar potrivit reglementării de la lit. c, începând cu aceeași dată , pentru personalul prevăzut în anexa nr. II, cuantumul sporurilor pentru condiții de muncă se determină conform Regulamentului-cadru de acordare a sporurilor, elaborat de Ministerul Sănătății și aprobat prin hotărâre a Guvernului, mai arată hotărârea instanței.

Anul trecut au fost făcute aproape 1.000 de operații la Spitalul Clujana

Potrivit datelor puse la dispoziție de reprezentanții Spitalului Clujana, la Secția Chirurgie Generală sunt încadrați 8 medici cu jumătate de normă, trei medici specialiști cu normă întreagă, un medic specialist în chirurgie plastică, trei medici ginecologi cu normă întreagă. De asemenea, mai sunt încadrați și 9 medici rezidenți.

În 2019 au fost realizate 2261 intervenții chirurgicale, din care 136 la compartimentul ginecologie. Anul trecut au fost realizate 948 intervenții în cadrul secției de chirurgie și 43 în cadrul comportamentului de ginecologie. Cele mai multe intervenții chirurgicale au fost pentru remedierea herniilor.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here