Sindicatul Independent al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj a trimis o scrisoare deschisă adresată președintelui Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe prin care se cere retragerea de pe ordinea de zi a ședinței CJ din 31.07.2019 a proiectului de hotărâre privind achiziționarea de servicii de consultanță pentru evaluarea performanței Consiliului de Administrație al Aeroportului.

Vă prezentăm integral scrisoarea deschisă către Alin Tișe:

SCRISOARE DESCHISĂ

Domnului Alin Păunel Tișe, Președintele Consiliului Județean 

Referitor: Punctul 12 – Proiectul Ordinii de zi a Ședinței Ordinare din 31.07.2019, referitor la Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii de consultanță pentru evaluarea performanței Consiliului de Administrație al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj RA

Domnule Președinte Tișe,

Sindicatul Independent al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj a luat la cunoștință de intenția dumneavoastră privind necesitatea evaluării performanței Consiliului de Administrație al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A. servindu-se drept argument “necesitatea luării unor măsuri rapide  pentru crearea premiselor care să conducă la creșterea eficienței și profitabilității operatorilor economici (…). Eficiența unui operator economic depinde în mod determinat de performanța managementului acestuia” așa cum se menționează în Referatul de aprobare nr. 26.418/ 2019.

Apreciem și considerăm just în a se reține faptul că potrivit Raportului (preluat de pe site-ul dumneavoastră) nr. 23345/27.06.2019 privind activitatea întreprinderilor publice aflate în subordinea, sub autoritatea sau coordonarea Consiliului Judeţean Cluj pe anul 2018 situația financiară este prezentată după cum urmează:

“ La 31 decembrie 2018, din activitatea desfăşurată, următoarele întreprinderi publice au înregistrat profit în sumă brută totală de 38.964.634 lei, astfel:

  Compania de Apă Someş S.A. cu un profit brut de 11.615.120 lei; 

Tetarom S.A. cu un profit brut de 2.174.452 lei; 

Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. cu un profit brut de 777.501 lei; 

Univers T S.A. cu un profit brut de 4.746.260 lei; 

Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj R.A. cu un profit brut de 19.651.301 lei

Societăţile care au înregistrat pierderi din activitatea desfăşurată în anul 2018 au fost: 

Pază şi Protecţie Cluj S.R.L. cu o pierdere de 475.225 lei 

Drumuri şi Poduri Judeţene Cluj S.A. cu o pierdere de 8.694.268 lei;”

Este de neconstestat faptul că din cifrele expuse mai sus, Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A. a avut o contribuție la veniturile județului de peste 50 % din totalul profitului raportat la nivelul anului 2018. 

Revenind la subiectul de la punctul 12 al ordinii de zi a ședinței ordinare din 31.07.2019, considerăm că este lipsită de temei această acțiune, ținând cont de aspectul că această măsură se dorește a fi aplicată doar Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A., nu și celorlalte entități publice aflate în subordinea Consiliului Județean Cluj, care real au probleme economice.

Ne întrebăm care este motivul pentru care performanța economică a aeroportului este pusă sub semnul îndoielii (în condițiile în care ea funcționează pe profit), și de ce o astfel de soluție nu s-a aplicat și nu se dorește a fi aplicată întreprinderilor care au înregistrat pierderi sau celor care nu se aliniază la un trend pozitiv de dezvoltare și profitabilitate, conform celor publicate de dumneavoastră. Considerăm că dispuneți în mod discreționar evaluări sau verificări, la fel cum ați procedat cu evaluarea/ verificarea prealabilă a noilor membri numiți în luna februarie 2019 în Consiliul de Administrație al Aeroportului, suspendați ulterior de o instanță judecătorească.
În concluzie, vă solicităm retragerea de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Cluj din 31.07.2019 a punctului 12 privind aprobarea achiziționării de servicii de consultanță pentru evaluarea performanței Consiliului de Administrație al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A., în caz contrar vom continua acțiunile noastre în calitate de cetățeni interesați de dezvoltarea aeroportului și nu de blocarea acestuia, de determinarea de luare de măsuri cu privire la pierderile economice ale unor entități aflate în subordinea dumneavoastră și de eliminare a acțiunilor discreționare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here