La finele lunii trecute, Primăria Dej a atribuit contractul pentru realizarea Planului Urbanistic General al municipiului.

Firmele FIDA SOLUTIONS, din Baia Mare, și REDV BIROU DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM, din Constanța, vor primi 834.000 lei, fără TVA, pentru ”ELABORARE, ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL, MEMORIU GENERAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM, pentru municipiul Dej, județul Cluj”.

Firma din Baia Mare îi aparține lui Iulian Furnea, iar societatea din Constanța îi aparține soției luiRadu Vânturache, fost arhitect șef al municipiului Constanța.

Potrivit descrierii succinte a licitației, noul Plan Urbanistic General al municipiului DEJ si Regulamentul Local de Urbanism aferent vor avea caracter de reglementare, vor fi elaborate cu respectarea tuturor dispozițiilor legale in vigoare aplicabile și vor trebui să răspundă următoarelor obiective generale:

• sa definească obiective realiste de dezvoltare a municipiului în concordanță cu Planul Strategic de Dezvoltare socio-economica al municipiului DEJ

• sa coordoneze planurile si politicile legate de diversele zone ale municipiului DEJ si sa asigure ca investițiile planificate vor fi realizate;

• sa asigure optimizarea relațiilor localității cu teritoriile adiacente si cu tendințele de dezvoltare a regiunii;

• să prevadă condițiile pentru modernizarea rețelelor de infrastructura, care să răspundă cerințelor viitoare si sa asigure condiții de locuire de bună calitate;

• să propună reglementari urbanistice corelate cu documentațiile de urbanism existente sau aflate in curs de elaborare, avizare, respectiv aprobare.

• stabilirea obiectivelor de utilitate publică;

• modernizarea si dezvoltarea echipării edilitare;

• organizarea, punerea in valoare si promovarea actualei zone de dezvoltare;

• stabilirea si delimitarea zonelor funcționale;

• stabilirea si delimitarea zonelor construibile, restricții de construire;

• stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan in relație cu teritoriul administrativ al municipiului;

• stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan:

• protecția mediului înconjurător prin măsuri urbanistice vizând separarea amplasamentelor zonelor de producție industriale și a zonelor de gospodărire comunala (depozite reziduale, surse de apa, stații de epurare. etc.) cu perdele de protecție;

• stabilirea zonelor construite protejate si de protecție a monumentelor istorice si a siturilor arheologice reperate;

• stabilirea zonelor care au un regim special de protecție conform legislației in vigoare;

• zonele de risc natural si declarate astfel conform legii, precum si măsurile specifice de prevenire si atenuare a riscurilor;

• protejarea si punerea in valoare a patrimoniului cultural construit si natural;

• utilizarea eficienta a terenurilor;

• potențialul economic si uman;

• necesitatea realizării sau îmbunătățirii infrastructurii (rețele de canalizare, apa, gaze, stații de epurare, platforme de depozitare a deșeurilor, rețea de drumuri) astfel încât acestea să răspundă cerințelor viitoare si unei locuiri urbane de buna calitate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.