Societatea Comsis Service SRL, controlată de Mirela Bene – soția omului de afaceri clujean Ioan Bene, a dat în judecată Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca. Firma a solicitat magistraților să oblige RADP la plata a peste 360.000 de lei reprezentând diferența rezultată din ajustarea prețului a trei contracte de achiziție publică,  în urma adoptării OUG nr. 47/2022.

În perioada 22 noiembrie 2021 – 8 februarie 2022,  Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca și societatea deținută de Mirela Bene, Comsis Service SRL, au încheiat  trei contracte cu o valoare totală de peste 10,4 milioane de lei, prin care firma se obliga să furnizeze către RADP diferite materiale, precum agregate de balastieră, balast și piatră concasată. 

RADP a ignorat toate solicitările firmei Comsis Service SRL

La data de 14 aprilie 2022 a fost adoptata OUG nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică ca urmare a majorărilor prețurilor materialelor de construcții în contextul crizei mondiale în domeniu și creșterea prețului pe piețele de energie electrică și gaze naturale.

După adoptarea OUG nr. 47/2022 societatea deținută de Mirela Bene, Comsis Service SRL,  a trimis mai multe adrese către RADP Cluj-Napoca prin care a arătat că de la semnarea contractelor, prețurile materialelor au crescut semnificativ în comparație cu prețurile ofertate și a solicitat aprobarea noilor prețuri. 

RADP Cluj-Napoca nu s-a arătat prea bucuroasă să afle că va trebui să scoată alți bani din buzunare, prin urmare a respins toate solicitările societății Comsis Service SRL, invocând faptul că prețul contractelor poate fi ajustat numai „atunci când modificările, indiferent de valoarea acestora au fost prevăzute în documentele achiziției inițiale sub forma unor clauze de revizuire clare, precise și fără echivoc”.

A urmat o altă serie de solicitări formulate de societatea Mirelei Bene, care au primit răspunsuri negative din partea RADP.  

Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice i-a dat dreptate Mirelei Bene 

Instituția din subordinea Primăriei Cluj-Napoca a transmis, în vara anului 2022, o solicitare de clarificare către Agenția Națională a Achizițiilor Publice privind corecta aplicare a normelor OUG nr. 47/2022, iar ANAP a redirecționat solicitarea de clarificare către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației. Din răspunsul formulat de MDLPA reiese că OUG nr. 47/2022 se aplică inclusiv contractelor care au ca obiect achiziția de produse destinate realizării lucrărilor de întreținere/reparare/administrare/exploatare a drumurilor de interes național, județean sau local. RADP nu a ținut cont de răspunsul primit și refuzat să ajusteze prețurile contractelor. Văzând că nu există o altă cale, societatea deținută de Mirela Bene a formulat o cerere de chemare în judecată împotriva RADP Cluj-Napoca prin care solicită ajustarea prețurilor în cazul celor trei contracte, obligarea RADP la plata a peste 360.000 de lei reprezentând diferența rezultată din ajustarea prețului a trei contracte de achiziție publică,  în urma adoptării OUG nr. 47/2022 și plata sumei de 6378 lei reprezentând echivalentul dobânzii legale. 

Reziliera contractului, soluția RADP pentru toate nemulțumirile Comsis Service SRL

În instanță, RADP Cluj-Napoca a arătat că a derulat mai multe proceduri de achiziție de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare, desfasurate pe platforma electronică a Bursei Române de Mărfuri și a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată. RADP susține că societatea Comsis Service SRL a fost cea care a scăzut prețurile ofertate la bursă, în ciuda faptului că, la data ofertării, prețurile unitare au început să crească semnificativ. De asemenea, a invocat clauzele prevăzute în contractele încheiate care arată că „prețul contractului este ferm, prețurile unitare sunt cele declarate în propunerea financiară și rămân ferme pe toată durata derulării contractului”. Instituția din subordinea Primăriei Cluj-Napoca a susținut în fața magistraților că firma deținută de Mirela Bene ar fi putut să rezilieze contractele după ce i s-au refuzat solicitările de ajustare a prețurilor, însă a fost de acord să furnizeze în continuare produsele la prețurile contractante.  

Mai mult, RADP a arătat că „produsele achizitionate de la reclamantă nu au fost folosite pentru lucrări executate în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, pârâta execută lucrări și pentru persoane juridice de drept privat sau chiar persoane fizice. Din acest motiv, lucrările executate de ea nu au fost plătite de beneficiara lucrărilor, în totalitate din fonduri publice”.

Regia se plânge că nu are de unde să scoată alți bani

RADP Cluj-Napoca a invocat și fapul că a prevăzut în bugetul anual sumele pe care trebuie să le plătească în urma derulării procedurilor de achiziție și nu are de unde să scoată alți bani pentru a acoperi cheltuielile de ajustare a tarifelor solicitate.  De asemenea, a menționat că obiectul contractelor încheiate cu Comsis Service SRL făcea referire la furnizarea de materiale și nu de lucrări, lucrările fiind executate în totalitate de RADP. 

„Ordonanța de urgență nr. 47/2022, prevede posibilitatea ajustării tarifelor, dar nu obligă autoritatea contractantă la această ajustare. Mai mult, pârâta nu deține fondurile necesare pentru această ajustare pentru a putea acoperi aceste cheltuieli suplimentare. Cu atât mai mult cu cât nu deține fonduri publice. Pârâta achiziționează, pe parcursul unui an, diferite produse necesare desfășurării activității, iar în funcție de lucrările sau serviciile pe care le contractează cumpară respectivele produse. Cu atât mai mult cu cât în OUG 47/2022, se menționează expres faptul că se aplică contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/ acordurilor-cadru de lucrări finanțate, integral sau parțial, din fonduri publice, ori pârâta, în calitate de autoritate contractantă față de reclamantă nu deține fonduri publice.”, a motivat RADP în întâmpinare. 

Dosarul s-a plimbat de la Ana la Caiafa

Deznodământul războiului pe care Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca și societatea deținută de Mirela Bene, Comsis Service SRL îl poartă în instanță se lasă așteptat. Cu atât mai mult că dosarul a fost plimbat de la Ana la Caiafa între instanțe. Iniția, cererea a fost înregistrată la Judecătoria Cluj-Napoca, însă Comsis Service SRL a solicitat magistraților să admită excepţia necompetenţei materiale. Dosarul a ajuns la Tribunalul Cluj  – Secția Civilă, însă nici aici nu a poposit prea mult, deoarece soluționarea cauzei a fost declinată către Secţia Mixtă de Contencios administrativ. La data de 3 mai 2023, cauza a fost scoasă de pe rol, urmând ca magistrații de la Curtea de Apel Cluj să soluționeze conflictul de competență.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.