Legea 2 Mai
Legea 2 Mai

A fost promulgată legea prin care traficanții de droguri pot primi pedepse cu închisoarea între 15 și 25 de ani dacă victima (consumatorul) moare.

”Legea nr. 194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 26 februarie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

La articolul 16, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Fapta persoanei care, fără a deține autorizație eliberată în condiţiile prezentei legi, efectuează fără drept operațiuni cu produse despre care trebuia sau putea să prevadă că sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 an la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.”

La articolul 16, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alin. (3) și (4), cu următorul cuprins:

„(3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) și (2) au avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 15 la 25 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

(4) Tentativa la infracțiunea prevăzută la alin. (1) se pedepsește. Se consideră tentativă și producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum și luarea de măsuri în vederea comiterii infracțiunii prevăzute la alin. (1).”

După articolul 19 se introduc cinci noi articole, art. 191 – 195, cu următorul cuprins:

„Art. 191. – (1) Punerea la dispoziție, cu știință, de către proprietarul, chiriașul, deținătorul cu titlu sau fără titlu sau administratorul oricărui imobil, incluzându-le și pe cele aflate în stare de degradare, dezafectate ori în construcție, pentru consumul fără drept de produse susceptibile de a avea efecte psihoactive ori tolerarea consumului fără drept în asemenea locuri, se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

(2) Administrarea sau remiterea, fără rețetă medicală, de produse susceptibile de a avea efecte psihoactive unei persoane, se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani.

(3) Îndemnul la consumul fără drept de produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, prin orice mijloace, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani.

(4) Finanțarea în orice mod a săvârșirii faptelor prevăzute la alin. (1) și art. 16 se sancționează cu pedepsele prevăzute de lege pentru aceste fapte, limitele speciale ale acestora majorându-se cu o treime.

(5) Tentativa la infracțiunile prevăzute de prezentul articol se pedepsește.

(6) Se consideră tentativă și producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum și luarea de măsuri în vederea comiterii infracțiunilor prevăzute la alin. (1).”

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.