Rectorul Academiei SRI, clujeanul Adrian Ivan, a plagiat parțial, este concluzia Comisiei de Etică a UBB. Însă, el nu va păți nimic din cauza faptului din Legea Educației, semnată de tandemul Deca-Iohannis, a fost eliminat autoplagiatul.

Comisia de Etică a UBB a publicat, miercuri după-amiază, potrivit edupedu.ro, o serie de decizii anonimizate, inclusiv Hotărârea nr. 8 din 15.05.2024 la care face trimitere în răspunsurile la întrebările Edupedu.ro cu privire la Adrian Ivan. Documentul publicat arată că a fost luată în calcul o singură carte dintre cele semnalate de Libertatea, iar din document reiese că, în cazul acesteia, nu este vorba despre „părți substanțiale de text”., pentru a fi luată în calcul o definiție a autoplagiatului din Legea 199. – Detalii despre documentul făcut public UBB, la finalul articolului.

Comisia de Etică a UBB, universitate unde Adrian Ivan este din 2008 profesor la Facultatea de Istorie și, din 2009, conducător de doctorat, a anunțat atunci că va analiza cazul semnalat de Libertatea.

  • La sfârșitul lunii trecute, Edupedu.ro a solicitat UBB să precizeze ce decizie a luat în acest caz. Miercuri, 5 iunie, UBB a răspuns că o decizie – Hotărârea 8/2024 a Comisiei de Etică – a fost luată pe 15 mai, iar aceasta a fost validată juridic pe 27 mai.

„Pe fond, Comisia constată că o parte din cele sesizate prin articolul de presă se confirmă”, arată instituția în răspunsul la întrebarea Edupedu cu privire la decizia luată în cazul Ivan.

În aceleași răspunsuri, UBB semnalează, însă, și incapacitatea de a pune în aplicare reglementările referitoare la plagiat, din cauza noii Legi a învățământului superior, intrată în vigoare în septembrie anul trecut. „Prin urmare, Comisia închide analiza în urma autosesizării, fără a aplica sancțiune”, se arată în răspunsul transmis Edupedu.ro.

Care este explicația juridică transmisă de UBB:

În anul apariției unuia dintre volumele invocate de Libertatea, 2015, autoplagiatul era reglementat prin Legea 206/2004. Acesta menționa,  la Art. 2^1, că printre abaterile de la normele de bună conduită se număra și autoplagiatul:

„Legea 206/20024 Art. 2^1 (2) Abaterile de la normele de bună conduită prevăzute la art. 2 lit. b), în măsura în care nu constituie infracţiuni potrivit legii penale, includ:

a) plagiatul;

b) autoplagiatul;

c) includerea în lista de autori a unei publicaţii ştiinţifice a unuia sau mai multor coautori care nu au contribuit semnificativ la publicaţie ori excluderea unor coautori care au contribuit semnificativ la publicaţie;

d) includerea în lista de autori a unei publicaţii ştiinţifice a unei persoane fără acordul acesteia;

e) publicarea sau diseminarea neautorizată de către autori a unor rezultate, ipoteze, teorii ori metode ştiinţifice nepublicate;

f) introducerea de informaţii false în solicitările de granturi sau de finanţare, în dosarele de candidatură pentru abilitare, pentru posturi didactice universitare ori pentru posturi de cercetare-dezvoltare.”

Vechea Lege a educației 1/2011 prevedea că, în cazul abaterilor de la etica universitară, comisiile de etică stabileau sancțiuni conform Legii 206/2004 (Art. 321 – Legea 1/2011).

.Dar, spune UBB, abaterea autoplagiatului „nu mai este prevăzută la acest moment de Legea nr. 199/2023 aplicabilă în acest caz”. 

Potrivit explicației transmise Edupedu.ro: „La această concluzie se ajunge prin coroborarea dispozițiilor art. 260 alin. (12) din Legea nr. 199/2023, ” Prin excepție de la prevederile Legii nr. 206/2004, cu modificările și completările ulterioare,  normele de etică şi deontologie universitară aplicabile personalului angajat în instituțiile de învățământ superior, inclusiv în activitatea de cercetare, sunt prevăzute la art. 167”, cu prevederile art. 167 din Legea nr. 199/2023, care nu mai enumeră autoplagiatul ca abatere de la etica universitară”.

N.red.: Abaterile de la etică sunt prevăzute în Legea 199/2023 la art. 168, nu 167, astfel:

”Articolul 168

(1) Abaterile de la normele de etică și deontologie în activitatea didactică și de cercetare universitară includ:

a) confecționarea de rezultate sau date și prezentarea lor ca date experimentale, ca date obținute prin calcule sau simulări numerice pe calculator ori ca date sau rezultate obținute prin calcule analitice ori raționamente deductive;

b) falsificarea de date experimentale, de date obținute prin calcule sau simulări numerice pe calculator ori de date sau rezultate obținute prin calcule analitice ori raționamente deductive;

c)  îngreunarea deliberată, împiedicarea sau sabotarea activității didactice sau de cercetare a altor persoane, inclusiv prin blocarea nejustificată a accesului la spațiile destinate cercetării universitare, prin avarierea, distrugerea ori manipularea aparaturii experimentale, a echipamentului, a documentelor, a programelor de calculator, a datelor în format electronic, a substanțelor organice sau anorganice ori a materiei vii necesare altor persoane pentru derularea, realizarea sau finalizarea activităților didactice sau de cercetare;

d) încălcarea regimului juridic al conflictului de interese și al incompatibilităților prevăzut la art. 170 și nedezvăluirea situațiilor de conflicte de interese sau incompatibilități în activitatea de evaluare;

e) nerespectarea confidențialității în evaluare;

f) discriminarea, în cadrul evaluărilor, pe criterii prevăzute de art. 2 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

g) fraudarea evaluării;

h) plagiatul;

i) nerespectarea prevederilor și procedurilor legale care privesc etica și deontologia universitară prevăzute în prezenta lege și în codurile de etică și deontologie universitară, care fac parte din carta universitară, după caz, inclusiv nepunerea în aplicare a sancțiunilor stabilite de către comisiile de etică universitară, de CNATDCU sau CNEMU;

j) nerespectarea specificului dogmatic și canonic al cultului fondator, în cazul învățământului confesional.

(2) Abaterile de la normele de etică și deontologie în activitatea de comunicare, publicare, diseminare și popularizare științifică includ:

a) includerea în lista de autori a unei publicații științifice a unei persoane fără acordul acesteia;

b) publicarea sau diseminarea neautorizată de către autori a unor rezultate, ipoteze, teorii ori metode științifice nepublicate;

c) introducerea de informații false în solicitările de granturi sau de finanțare, în dosarele de candidatură pentru abilitare, pentru posturi didactice sau de cercetare.

(3) Abaterile de la normele de etică și deontologie în exercitarea atribuțiilor aferente funcțiilor de conducere includ:

a) încălcarea regimului juridic al răspunderii publice;

b) utilizarea abuzivă a funcției pentru a obține calitatea de autor sau coautor al publicațiilor persoanelor din subordine;

c) abuzul de autoritate pentru a obține salarizare, remunerare sau alte beneficii materiale din proiectele de cercetare-dezvoltare conduse ori coordonate de persoane din subordine;

d) abuzul de autoritate pentru a obține calitatea de autor sau coautor al publicațiilor persoanelor din subordine ori pentru a obține salarizare, remunerare sau alte beneficii materiale pentru soți, afini ori rude până la gradul al III-lea inclusiv;

e) obstrucționarea activității unei comisii de etică universitară sau a unei comisii de analiză în cursul cercetării unor abateri de la etica și deontologia universitară;

f) nerespectarea prevederilor și procedurilor legale care privesc etica și deontologia universitară prevăzute în prezenta lege și în codurile de etică și deontologie universitară, care fac parte din carta universitară, după caz, inclusiv nepunerea în aplicare a sancțiunilor stabilite de către comisiile de etică universitară, de CNATDCU sau CNEMU.

(4) Abaterile de la normele de etică și deontologie privind respectarea ființei și demnității umane sunt următoarele și se pot completa prin codurile de etică și deontologie universitară, care fac parte din carta universitară și includ:

a) abaterile care lezează ocrotirea drepturilor beneficiarilor direcți ai dreptului la educație;

b) abaterile care știrbesc demnitatea beneficiarilor direcți ai dreptului la educație și a prestigiului profesiei;

c) abaterile care lezează recunoașterea profesiei, a responsabilității și a încrederii conferite de societate, precum și a obligațiilor interne ce derivă din această încredere.”

Explicația juridică așa cum a fost transmisă de UBB, integral:
  • „Din punct de vedere juridic, Comisia constată că nu poate aplica Legea 206/2004 care reglementa la data de 2015 autoplagiatul, deoarece abaterea nu mai este prevăzută la acest moment de Legea nr. 199/2023 aplicabilă în acest caz. La această concluzie se ajunge prin coroborarea dispozițiilor art. 260 alin. (12) din Legea nr. 199/2023, ” Prin excepție de la prevederile Legii nr. 206/2004, cu modificările și completările ulterioare,  normele de etică şi deontologie universitară aplicabile personalului angajat în instituțiile de învățământ superior, inclusiv în activitatea de cercetare, sunt prevăzute la art. 167”, cu prevederile art. 167 din Legea nr. 199/2023, care nu mai enumeră autoplagiatul ca abatere de la etica universitară. ”
Concluzia:
  • „Prin urmare, Comisia închide analiza în urma autosesizării, fără a aplica sancțiune”, arată răspunsul transmis de Universitatea Babeș-Bolyai pentru Edupedu.ro.
UPDATE Decizia Comisiei de Etică – varianta anonimizată

UPDATE Comisia de Etică a UBB a publicat, miercuri, o serie de decizii anonimizate, inclusiv Hotărârea nr. 8 din 15.05.2024 la care face trimitere în răspunsurile la întrebările Edupedu.ro cu privire la Adrian Ivan. Din decizie reiese că a fost luată în calcul o singură carte dintre cele semnalate de Libertatea, anume o carte publicată după anul 2011, când a fost introdusă abaterea vizată. Aceeași decizie face trimitere și la Art. 169 lit. e) din noua lege a învățământului superior, care definește conceptul de autoplagiat, care nu este inclus la abateri, dar arată că acea definiție nu ar fi valabilă în cazul cărții analizate:

  • „Chiar dacă s-ar putea lua în considerare definiția conceptului de […] de la art. 169 lit. e) din Legea nr. 199/2023 („republicarea unor părți substanțiale din propriile publicații anterioare, inclusiv traduceri, fără a indica în mod corespunzător sau a cita originalul”), cerința să fie preluate „părți substanțiale de text” nu se confirmă pentru cartea din […]”.

Totodată, Comisia „recomandă autorului […]  în eventualitatea unei republicări a cărții […], respectarea cu strictețe a regulilor de citare sau trimitere către operele anterioare proprii din care se preiau textele.”

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.