Primăria Cluj Napoca a aprobat construcția sediului Facultății de Matematică în curtea Casei Radio. Proiectantul clădirii este firma de casă a primăriai clujene SC K&K Studio.

„Se va realiza o clădire cu destinația de sediu pentru Facultatea de Matematică și Informatică, ca răspuns direct la lipsa acută de spații pentru desfășurarea activității didactice și de cercetare în cadrul acestei facultăți. Obiective preconizate a fi atinse: realizarea unei construcții cu regim de înălțime 2S+P+2E în care sa funcționeze Facultatea de Matematică și Informatică, realizarea a unui amfiteatru de 120 de persoane, 6 laboratoare, 4 săli seminar (30 persoane), zona administrativă cu o sală de consiliu, secretariat, oficiu și birou decan, birouri doctoranzi, birouri cadre didactice, spațiu tehnic, arhivă și grupuri sanitare. (…) „Cladirea va fi realizată sub forma unui monovolum, dezvoltat relativ paralel cu strada Donath, cu orientare generală pe direcția sud/vest- nord/est, similar cu modul de orientare al clădirii casei Radio. Se va acorda o atenție deosebită modului de dispunere a amfiteatrelor și sălilor de curs/seminarii, astfel încât acestea să beneficieze de lumină naturală, evitandu-se orientarea acestora spre nord sau sud. Infrastructura propusă a subsolurilor prezintă o retragere de 1 m față de limitele laterale ale parcelei, excepție făcând latura sud-vest, cea spre strada Donath ce prezintă o retragere de 3.60 m față de limită. Parterul clădirii este retras față de stradă creând o mică piațetă urbană spre domeniul public, care este protejată de etajele superioare ce depășesc planul parterului. Retragerea parterului față de aliniament este de 10m. Retragerea etajelor superioare este de 5 m. Se propune retragerea tuturor nivelurilor supraterane cu 6.20 m față de limita nord-estică, min. 6 m față de limita nord-vestică, 6.20 m față de limita sud-vestică și minim 5 m față de limita sud-estică, excepție făcând parterul care spre stradă, pe latura sud-estică se retrage cu min. 10 m. Retragerile propuse sunt minimale în vederea asigurării spațiilor necesare în interiorul clădirii conform temei de proiectare. Retragerea aferentă aliniamentului stradal nu respectă retragerile minime prevăzute în Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.G. Cluj-Napoca. Pentru derogare de la regulamentul existent, s-a elaborat prezenta documentație P.U.D., care
detaliază soluția propusă. Terenul rămâne în forma actuală nefiind nevoie de cedarea vreunei zone pentru asigurarea servituților de utilitate publică. Terenul studiat nu este afectat de servituți de utilitate publică. Se propune realizarea unei construcții dispuse pe doua niveluri subterane și trei niveluri supraterane, cu o arhitectură contemporană”, arată proiectanții de la K&K Studio de Proiectare.”, arată documentația urbanistică aprobat de Primăria Cluj Napoca.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here