Clujeanul Vasile Lazăr a cerut Primăriei revocarea parțială a Hotărârii de Consiliu Local prin care s-a aprobat noul Plan Urbanistic General al municipiului. Practic, bărbatul cere reamplasarea servituții de utilitate publică instituit în scopul realizării arterei de legătură între strada Bună Ziua, strada Măceșului și viitoarea centură ocolitoare a municipiului. Problema este că noua servitute prevăzută trece peste grădinile locuințelor clujenilor.

Noul PUG  a instituit mai multe servituți de utilitate publică, printre care și o servitute destinată realizării în viitor a unei artere de circulație cu două benzi care să asigure legătura între strada Bună Ziua și strada Măceșului și în continuare spre Centura de sud est a Clujului. Banda de circulație viitoare prevăzută în PUG este una de profil tip F cu o lățime de 15 mp, câte 7 mp pe fiecare sens și reprezintă o stradă de importanță locală.

”Amplasarea arterei de circulație astfel cum este prevăzut în PUG nu are în vedere situația din teren și nici faptul că mie și vecinilor mei, ni s-a solicitat în scopul eliberării autorizațiilor de construire să dezmembrăm teren la nord de viitoare construcții, teren căruia să-i atribuim destinația de drum. Astfel, noi deja am atribuit destinația de drum unor terenuri proprietatea noastră, iar noua servitute prevăzută ar conduce la lipsirea noastră de grădinile locuințelor. Un astfel de amplasament est nelegal și neoportun. În plus, este simplu de observat că raportat la considerentele expuse, ingerința în dreptul nostru de proprietate este vădit disproporțională”, arată Vasile Lazăr într-o plângere adresată primăriei.

Mai mult, clujeanul spune că urmărind traseul străzii de legătură în partea de Este a străzii Măceșului se constată că amplasarea în forma prevăzută în PUG afectează construcțiile și de pe această parte a străzii Măceșului, deși dacă amplasamentul ar fi repoziționat cu aproximativ 14 m mai spre nord acest traseu ar afecta mult mai puțin atât proprietățile noastre (utilizându-se strada deja existentă), dar și proprietățile de la Est de strada Măceșului (folosindu-se terenurile virane din acea parte).

”În acest sens, arătăm că realizarea arterei pe traseul stabilit prin PUG conduce la dispariția grădinilor și a curților aferente caselor amplasate la intersecția arterei cu strada Măceșului. Într-o astfel situația, mă aflu și subsemnatul, proprietar al parcelei riverane cu strada Măceșului, parcelă asupra căreia urmează a fi edificată artera de circulație. Nu există nicio o justificare pentru realizarea arterei pe traseul respectiv prin sudul construcțiilor riverane străzii Măceșului, atât timp cât amplasarea cu câțiva metri spre nord, respectiv chiar în nordul acestor construcții, ar respecta strada de importanță locală deja existentă în teren care este folosită ca atare. Realizarea arterei de circulație prevăzute  în PUG pe traseul străzii de importanță locală deja existente în teren presupune respectarea dreptului nostru de proprietate.

În plus față de acestea, suprafața din partea de sud a construcțiilor (suprafața din spatele caselor amplasate cu față spre drumul deja existent) reprezentată de curțile și grădinile construcțiilor nu asigură un profil de 15 m, atât cât se impune pentru realizarea arterei de profil, fiind deci imposibilă realizarea arterei astfel cum s-a stabilit prin PUG. Mai mult decât atât, terenurile aflate la vest de strada Măceșului sunt încadrate în UTR Liu, iar potrivit regulilor urbanistice aplicabile acestei unități teritoriale de referință, retragerea construcțiilor față de aliniament, respectiv față de artera de circulație viitoare, trebuie să fie de minim 3-5 m. În cazul de față, în ipoteza realizării arterei de circulație pe traseul stabilit prin PUG, retragerea de aliniament a construcțiilor se va situa mult sub limita de 3 metri, fiind astfel încălcată prescripția urbanistică stabilită prin PUG și fiind încălcate drepturile proprietarilor riverani străzii Măceșului.

Pe de altă parte, amplasarea arterei de circulație pe traseul străzii de importanță locală deja existentă este oportună și din prisma faptului că aceasta se găsește amplasată mai aproape de parcul Becaș și este deja realizată într-o bună parte. Ca atare, nu doar că dreptul de proprietate al riveranilor cu strada Măceșului va fi respectat, dar și costurile vor fi mai reduse”, se mai arată în document.

În contradictoriu cu cele susținute de clujean, Primăria spune că servitutea respectivă nu afectează construcțiile pe care le dețin clujenii și nu creează obligații pentru aceștia decât în situația în care doresc să execute lucrări de amplificare sau de înlocuire a unei construcții.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here