Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate a unui funcționar public din cadrul Primăriei Cluj-Napoca. Este vorba despre Mihai Gabriel Neacșu care, în perioada 28 august – 26 septembrie 2020, a candidat la alegerile locale 2020 pentru funcția de consilier județean, fără să se suspende din funcția publică pe perioada desfășurării campaniei electorale.

„Neacșu Mihai Gabriel, funcționar public în cadrul Primăriei Cluj-Napoca, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 28 august – 26 septembrie 2020, întrucât a candidat la alegerile locale 2020 pentru funcția de consilier județean, fără a se suspenda din funcția publică pe perioada desfășurării campaniei electorale. Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 97, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 514, alin. (1), lit. h) din  O.U.G. nr. 57/2019.”, a informat ANI.

Prevederile încălcate:

Articolul 97 – Incompatibilităţi privind funcţionarii publici | Lege 161/2003
(1) Funcționarul public poate candida pentru o funcție eligibilă sau poate fi numit într-o funcție de demnitate publică.
(2) Raportul de serviciu al funcționarului public se suspenda:
a) pe durata campaniei electorale, până în ziua ulterioară alegerilor, dacă nu este ales;

b) până la încetarea funcției eligibile sau a funcției de demnitate publică, în cazul în care funcționarul public a fost ales sau numit.

Art. 514 – Suspendarea raportului de serviciu | Codul administrativ – Parte integrantă din Ordonanţă de urgenţă 57/2019

Suspendarea raportului de serviciu la inițiativa funcționarului public
(1) Raportul de serviciu se suspendă la inițiativa funcționarului public în următoarele situații:
a) concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani, în condițiile legii;
b) concediu pentru îngrijirea copilului până la 7 ani, în cazul copilului cu handicap, în condițiile legii;
c) concediul de acomodare cu durata de maximum un an, care include și perioada încredințării copilului în vederea adopției;
d) concediu paternal;
e) este încadrat la cabinetul unui demnitar;
f) desfășoară activitate sindicală pentru care este prevăzută suspendarea în condițiile legii;
g) efectuează tratament medical în străinătate, dacă funcționarul public nu se află în concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, precum și pentru însoțirea soțului sau, după caz, a soției ori a unei rude până la gradul I inclusiv, în condițiile legii;
h) pentru participare la campania electorală, pe durata campaniei electorale și până în ziua ulterioară alegerilor;
i) pentru participarea la grevă, în condițiile legii;
j) desfășurarea unei activități în cadrul unor organisme sau instituții internaționale pe perioadă determinată, în alte situații decât cele prevăzute la art. 513 alin. (1) lit. c).
(2) Pentru situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și c) funcționarul public este obligat să informeze autoritatea sau instituția publică anterior cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de incidența acestora. Pentru situațiile prevăzute la alin. (1) lit. d), e), g), h) și j) funcționarul public este obligat să informeze autoritatea sau instituția publică cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de incidența situațiilor prevăzute la alin. (1). Pentru situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b), f) și i), informarea se înaintează autorității sau instituției publice la data luării la cunoștință de către funcționarul public de incidența motivului de suspendare, respectiv în termenul prevăzut la art. 415 alin. (3). În toate cazurile funcționarul public are obligația de a prezenta documentele doveditoare ale situațiilor care conduc la suspendarea raporturilor de serviciu.
(3) În vederea emiterii actului administrativ de reluare a activității, cu 15 zile înainte de data încetării motivului de suspendare la inițiativa funcționarului public, dar nu mai târziu de data luării la cunoștință de motivul încetării suspendării, funcționarul public informează în scris persoana care are competența legală de numire în funcția publică despre acest fapt.
(4) Perioada în care funcționarul public de execuție a avut raporturile de serviciu suspendate potrivit alin. (1) lit. a)-d) și j) constituie vechime în gradul profesional al funcției publice de execuție pe care funcționarul public o deține.

Citește și: Fostul contabil șef al Muzeului de Istorie Maramureș făcut harcea-parcea în justiție: condamnat cu suspendare, a ajuns totuși după gratii și acum cere anularea pedepsei

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here