Absurdităţile PUG-ului – Primăria cere unei firme să facă drum de acces care duce într-o râpă. Asta după ce o fostă bază sportivă a fost încadrată la zone verzi

1066

Situaţiile imposibile generate de aprobarea Planului Urbanistic General (PUG) în 2014 nu se mai termină. Terenul pe care se află fosta bază sportivă Clujana a fost încadrat în zonă verde odată cu aprobarea PUG-ului, iar acest lucru a dus la imposibilitatea renovării clădirilor existente pe acel teren şi a realizării oricărei investiţii de către firma Sport Complex Transilvania, proprietara fostei baze sportive. Situaţia seamănă perfect cu o povestire a la Franz Kafka dacă luăm în calcul faptul că Primăria a obligat firma Sport Complex Transilvania să facă un drum de acces peste alt drum de acces şi peste nişte locuri de parcare. Apogeul kafkian din această poveste adevărată îl reprezintă faptul că drumul de acces pe care îl impune Primăria se termină într-o râpă.

 

Proprietara fostei baze sportive Clujana a solicitat Primăriei, încă de acum doi ani, să remedieze o situaţie absurdă generată de PUG-ul aprobat în 2014, dar s-a lovit doar de indiferenţa administraţiei publice locale. Acum, prin intermediul unui avocat, Sport Complex Transilvania cere din nou să se revină la normal – terenul să fie scos din încadrarea în zonă verde şi să se renunţe la drumul de acces.

”Prin noul PUG al municipiului, adoptat prin HCL 493/2014, s-a dispus de dvs înscrierea în zonă verde a întregii proprietăţi a subscrisei. Iniţial, acest imobil teren avea o destinaţie conformă cu prevederile urbanistice referente PUG anterior anului 2014, astfel cum aceste reglementări urbanistice au fost inserate în baza dvs. de date, conform PUD întocmit pentru acest teren. În urma adoptării noului PUG, s-a dispus trecerea întregului imobil în zonă verde, aspect care face documentaţia PUG nelegală, prin încălcarea prevederilor art. 18 alin. 9 din Legea 24/2007, astfel cum aceasta a fost modificată prin Legea 135/2014. Reproducem mai jos textul de lege încălcat în mod flagrant de dvs., prin procedura pe care v-am indicat-o mai sus: Terenurile înscrise în cartea funciară ca fiind în categoria curţi-construcţii, terenuri ce se află în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, nu pot fi inventariate sau declarate ca spaţii verzi, în sensul legii, decât după îndeplinirea procedurii de expropriere conform legislaţiei în vigoare”, se arată în textul plângerii prealabile formulată de Sport Complex Transilvania.

 

Primăria ar fi încălcat legea

Avocatul angajat de proprietara fostei baze sportive a demonstrat punctual cum Primăria Cluj-Napoca a încălcat legea prin modificările aduse de PUG.

”În situaţia supusă analizei dumneavoastră, toate condiţiile impuse de legiuitor care permiteau această atitudine de legiferare a dvs au fost încălcate: 1. terenul în cauză este curţi-construcţii; 2. terenul în cauză aparţine subscrisei, fiind proprietate privată; 3. terenul în cauză are stabilite coordonate urbanistice clare în baza vechiului PUG, nefiind vreodată zonă verde; 4. în cazul de faţă simpla trecere în zonă verde nu echivalează cu procedura de expropriere, dimpotrivă, conform Legii 33, după trecerea unui termen de doi ani de la data indisponibilizării imobilului, dacă nu s-a desăvârşit această procedură, terenul revine la starea anterioară. În cazul de faţă, vă informăm despre faptul că terenul nici măcar nu a fost supus unei proceduri de expropriere, aspect care v-ar fi dat dreptul de a aplica prevederile exproprierii în termenul de doi ani – depăşit oricum”, este notat în plângerea prealabilă.

 

Ameninţă cu instanţa dacă Primăria nu renunţă

Firma Sport Complex Transilvania reclamă pierderi necuantificabile în bani din cauză că nu poate face investiţii. Mai mult, ameninţă că va da în judecată Primăria dacă nu se revine la prevederile din vechiul PUG.

”Întreaga procedură prohibită de prevederea legală mai sus arătată este încălcată de dvs într-o modalitate flagrantă, sens în care vă solicităm să dispuneţi în cel mai scurt timp radierea încadrării în spaţiu verde a imobilului care ne aparţine şi readucerea acestuia conform ultimei reglementări urbanistice pe care acesta a avut-o, anterior acestui PUG întocmit cu încălcarea oricărei prevederi legale, atât cea privind spaţiile verzi, cât şi Legea 350/2001 – privind urbanismul şi Constituţia României – care consfinţeşte dreptul de proprietate şi interdicţia dvs de a afecta abuziv acest drept al subscrisei.

Vă încunoştiinţăm încă de la acest punct despre faptul că încadrarea nelegală pe care aţi dat-o acestui imobil ne-a adus de la momentul apariţiei PUG până în prezent prejudicii financiare greu cuantificabile în bani, sens în care, în cazul în care nu veţi înţelege să remediaţi această problemă pe cale administrativă vom demara procedurile în faţa instanţelor de judecată, cu stabilirea prejudiciilor produse subscrisei, de la momentul adoptării PUG, până la momentul finalizării dosarelor în faţa instanţelor de judecată”, se mai arată în plângerea prealabilă.

 

A fost încălcată şi Constituţia

În plângerea prealabilă, avocatul firmei Sport Complex Transilvania precizează că a cerut Primăriei încă din anul 2015 să remedieze situaţia.

”În plus, vă punem în vedere (cu toate că acest aspect trebuia aplicat de dvs ca instituţie publică cu probitate) faptul că Legea 135/2014 este o normă care a apărut anterior adoptării noului dvs PUG, sens în care prevederile cuprinse în acesta trebuiau obligatoriu să cuprindă aspecte care să nu fie în contradicţie cu legea mai sus arătată. Or, din simpla observare a încadrării date dvs imobilului subscrisei în noul PUG, dvs aţi înţeles să încălcaţi legea în mod flagrant, prin ignorarea pur şi simplu a prevederilor legale care se constituie temei de drept la acest moment faţă de solicitarea subscrisei.

Alături de acest aspect esenţial cuprins în legea care reglementează regimul spaţiilor verzi, dvs prin noul PUG aţi înţeles să nesocotiţi inclusiv prevederile Legii 350/2001 şi ale Constituţiei României. Toate aceste norme legale vor fi prezentate mai jos pentru a ilustra inclusiv încălcarea acestui drept la proprietate şi inoportunitatea unei astfel de încadrări absolut abuzive şi nelegale (aspecte pe care vi le-am mai adus la cunoştinţă începând cu anul 2015 şi până în prezent, pe care aţi înţeles însă să le ignoraţi şi să le trataţi cu lipsă de responsabilitate)”, scrie în document.

 

Drumul care se termină într-o râpă

Pe lângă faptul că terenul a fost trecut în zona verde, societatea comercială este obligată şi să facă un drum de servitute pe o lungime de 700 de metri şi o lăţime de 16 metri. Culmea absurdului este că acel drum se termină într-o râpă.

”În afară de elementele de nelegalitate şi inoportunitate ale unei astfel de reglementări cum este cea a dvs, nu cunoaştem nici măcar la nivel teoretic raţiunile şi utilitatea sau necesitatea unei astfel de servituţi pietonale – cu lăţimea de 16 metri – cu atât mai mult cu cât servitutea propusă de dvs se finalizează într-o râpă.

Solicitarea Primăriei este cu atât mai penibilă cu cât obligă firma respectivă să facă drum de acces peste nişte locuri de parcare şi peste drumul de acces în baza sportivă.

”Este evidentă lipsa de preocupare şi de studiu a zonei la momentul întocmirii noului PUG, în măsura în care această servitute absurdă înlătură complet accesul la baza sportivă, nefiind corelată nici cu realitatea de la faţa locului, nici măcar cu actele pe care dvs le aveaţi în instituţie (respectiv autorizaţia de construire a drumului din 2014 – care trebuia avută în vedere de proiectantul PUG înainte de a trasa, din birou, un drum de servitute peste ceva ce deja dvs aţi autorizat)”, se arată în plângerea formulată de avocaţii firmei.

LĂSAȚI UN MESAJ