Soţii Teban, acuzaţi că au pus mâna fraudulos pe fabrica lui Petru Bolfă

940

Soţii Teban au reuşit să o excludă din Ecoserv SRL pe soacra lui Petru Bolfă, Ludovica Dumitru, la începutul lunii aprilie a anului trecut. Însă, modul prin care soţii Teban au reuşit să pună mâna pe firma de alcool abia acum ies la iveală. Noii proprietari sunt acuzaţi că au reuşit să ia Ecoserv SRL prin înşelăciune şi abuz de încredere.

Pentru a redeschide fabrica de alcool Ecoserv SRL, pusă pe butuci după incidentul din 2013, Dan Teodor Teban s-a arătat interesat de a redresa firma. Astfel că, în 24.04.2015, Dan Teban a mers la sediul societăţii Ecoserv SRL din Năsăud, după ce în prealabil acesta a discutat telefonic cu Petru Bolfă în vederea perfectării unor înscrisuri care nu au fost însă negociate în prealabil în niciun fel cu Ludovica Dumitru, ce era la acea vreme administratorul firmei.

La respectiva întâlnire, Dan Teodor Teban a venit cu un înscris deja întocmit şi semnat la Bucureşti. Prin această decizie s-ar fi hotărât majorarea capitalului social cu suma de 10 lei pentru ca soţia lui, Dana Teban, să poată fi în mod legal cooptată în societate.

”Din discuţiile pe care le-am purtat cu fiica şi ginerele meu, aceştia mi-au relatat că o persoană din Bucureşti intenţionează să împrumute societatea cu anumite sume de bani în vederea redresării economice şi financiare a firmei, doar că, mai întâi, Dana Teban trebuie cooptată în societate cu majorare de capital social în sumă de 10 lei”, arată Ludovica Dumitru într-o plângere penală împotriva soţilor Teban.

Scopul acestei cooptări a Danei Teban în firmă a fost că aceasta a promis că împrumută societatea cu suma de 370.000 lei, în vederea redresării societăţii, motivând că numai asociaţii societăţii pot împrumuta firma.

Astfel că din înscrisul din 21.04.2015 ce soacra lui Bolfă susţine că nu este real, Dana Teban, a fost cooptată în societate, ajungând să deţină 0,002% din capitalul social al Ecoserv SRL, iar Ludovica Dumitru 99,998%.

După o zi, în 22.04.2015 s-a încheiat contractul de împrumut în Năsăud, contract pe care şi-a pus semnătura Dan Teban şi nu soţia acestuia, aşa cum era legal în calitate de împrumutator, ceea ce face ca actul să fie fals. În contract se precizează că Dana Teban a împrumutat societatea cu suma de 370.000 lei, operaţiune care a fost evidenţiată în actele contabile ale societăţii.

 

Soacra lui Bolfă: ”Teban m-a înşelat şi a abuzat de încrederea mea”

 

Tot în data de 22.04.2015 s-a încheiat o promisiune de vânzare-cumpărare, înscris care a fost întocmit şi semnat în Năsăud la sediul firmei. Din nou, cel care a semnat a fost Dan Teodor Teban şi nu soţia acestuia, chiar dacă în act se specifică că această convenţie a fost încheiată între Dana Teban şi Ludovica Dumitru. Prin această convenţie Dana Teban se obligă ca până la data de 01.01.2016, în schimbul sumei de 100.000 de euro, să-i vândă Ludovicăi 50% din capitalul social, cu toate că la data de 22.04.2015 Dana Teban nu era asociat majoritar şi nici măcar asociat, întrucât prin actul depus la registru ar fi deţinut numai o parte socială în valoare de 10 lei. Actele prin care Dana Teban a devenit asociat majoritar au fost depuse abia în 30.04.2015.

”Dana Teban m-a înşelat şi a abuzat de încrederea mea, întrucât a profitat de buna mea credinţă, de vârsta mea înaintată, de relaţiile pe care le am cu fiica şi ginerele meu, în încheierea acestor convenţii, promiţându-mi că îmi va cumpăra 99% din capitalul social şi îmi va achita suma de 500.190 lei. Eu neavând reprezentarea clară a acestor convenţii şi a consecinţelor juridice ce decurg din aceasta, am semnat aceste acte, având reprezentarea că Dana Teban îmi va achita suma promisă”, mai susţine soacra lui Bolfă.

 

Şedinţe fictive şi manevre dolosive

 

De asemenea, în 23.04.2015 s-a încheiat un contract de cesiune prin care Ludovica Dumitru a cesionat 500.190 lei părţi sociale pe care aceasta le deţinea în calitatea de asociat la SC Ecoserv SRL către Dana Teban. În urma acestei cesiuni, rezultă că Dana Teban deţine 99,998% din capitalul social şi Ludovica deţine doar o parte socială, reprezentând 0,002%. De menţionat că în această hotărâre nu se stipulează că Dana Teban i-ar fi achitat soacrei lui Bolfă vreo sumă. Şi acest înscris, precum şi toate actele subsecvente este considerat a fi fictive, având în vedere că sunt întocmite şi semnate la Bucureşti de soţii Teban, iar Ludovica Dumitru susţine că aceste acte nu reprezintă voinţa ei.

”Şedinţele adunării generale cu consemnările de date sunt fictive şi false, întrucât nu au avut loc asemenea şedinţă la adunarea generală ale asociaţiilor, la perioadele la care se referă aceste înscrisuri. Toate aceste acte mi-au fost aduse spre semnare de fiica şi ginerele meu: Maria Adina Bolfă şi Petru Bolfă la data de 24.04.2015 la domiciliul meu din localitatea Rebrişoara. Personal nu i-am cunoscut pe soţii Teban, decât la data de 03.12.2015, când a avut loc o şedinţă a adunării generale la care am participat câteva minute, şedinţă la care a participat doar Dan Teban. Din relatările fiicei mele şi a ginerelui meu, Dana Teban nu a fost niciodată în Năsăud, la sediul firmei în perioada 21.04.2015-30.04.2015, când au fost derulate operaţiunile cu înscrisurile respective.

De menţionat este şi faptul că Dan Teodor Teban în manoperele dolosive pe care le-a întreprins a întocmit, redactat şi semnat la Bucureşti înscrisurile denumite Hotărârea AGA nr. 3/21.09.2015, prin care urma să fiu revocată din calitatea de administrator şi numirea în această calitate a numitului Doruţ Sas. Tot la acea dată a fost întocmit şi actul constitutiv prin care a fost înscris în calitate de administrator Doruţ Sas. Aceste înscrisuri nu au fost semnate de către mine, deoarece asociatul majoritar, Dana Teban, nu mi-a achitat părţile sociale cesionate”, susţine Ludovica Dumitru.

 

Acte concepute în mod viclean şi fraudulos

 

Dacă comparăm semnătura de pe cele trei acte constitutive, rezultă fără echivoc că semnăturile Danei Teban diferă de la un act la altul. Soacra lui Bolfă susţine că ”prin aceste manopere dolosive folosite de soţii Teban este dovedită fapta de înşelăciune şi fals, uz de fals, abuz de încredere şi constituirea de grup infracţional organizat.

Rezultă fără echivoc că actele dolosive pe care le-au conceput şi pus în aplicare de soţii Teban au fost întocmite pentru ca Dana Teban să devină asociat majoritar, să mă deposedeze de părţile sociale, fără însă a plăti părţile sociale cesionate. Aceste persoane, dacă erau de bună credinţă la data de 22.04.2015, nu puteau cunoaşte în mod obiectiv dacă eu voi cesiona în viitor şi părţile sociale în proporţie de 99,9%, dar au conceput aceste acte în mod viclean şi fraudulos pentru a mă înşela în această relaţie”.

LĂSAȚI UN MESAJ