Administrația județeană clujeană pierde anual zeci de milioane de euro de pe urma contractului prost încheiat pentru administrarea parcărilor din incinta Aeroportului Internațional Cluj Napoca. Cele 530 de locuri de parcare nu sunt administrate de aeroportul clujean sau de CJ Cluj, ci de firma privată  UTI Parking & Hotel Management SRL controlată de afaceristul dejean Tiberiu Urdăreanu.

În urma unei licitații din 2010, Tiberiu Urdăreanu a câștigat contractul de construire a unei parcări supraetajate și a unui hotel în perimetrul Aeroportului Internațional Cluj Napoca. Însă CJ Cluj, administratorul aeroportului, nu a pus în timp util suprafețele de teren la dispoziția constructorului, astfel că, în 2016, firma UTI Parking & Hotel Management SRL a decis rezilierea unilaterală a contractului. Nu a fost vorba de o reziliere totală a contractului, societatea UTI păstrându-și dreptul de a administra cele 530 de locuri de parcare din incinta aeroportului pentru care plătește 66.250 euro/an. Astfel, cu investiții ”minuscule”, societatea a ajuns să câștige zeci de milioane de euro de pe urma acestei parcări.

Un loc de parcare este taxat cu 95 lei/zi, astfel că, de pe urma unui calcul ipotetic, în situația în care fiecare loc de parcare ar fi ocupat, în ultimii opt ani firma ar fi câștigat peste 32 milioane euro.

Cum s-a ajuns în această situație? Răspunsul este simplu: practic, administrația județeană a încheiat un contract fără să fie proprietară pe terenurile pe care ar fi trebuit să le pună la dispoziție pentru edificarea parkingului și a hotelului.

În 2016, firma patronată de Tiberiu Urdăreanu, prin intermediul companiei ”umbrelă” UTI Group, a cerut rezilierea unilaterală a contractului. Au urmat o serie de procese, iar în decembrie anul trecut instanțele au decis să ”admită în parte recursul declarat de către pârâtul C.J. Cluj împotriva sentinţei civile nr. 1145/19.04.2018 pronunţată de Tribunalul Cluj în dosarul nr. 7464/117/2018 pe care o casează în întregime şi rejudecând cauza: Admite acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamanta UTI PARKING&HOTEL MANAGEMENT SRL, în contradictoriu cu pârâtul C.J. Cluj. Dispune anularea Notificării de încetare totală a contractului din culpa concesionarului nr. 21.001/21 iulie 2017 emisă de pârât. Fără cheltuieli de judecată în fond şi recurs. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din data de 12.12.2018”, arată soluția Curții de Apel Cluj.

Incompetența administrației județene

În 2016, firma UTI Parking & Hotel Management SRL a notificat CJ Cluj, printr-o adresă trimisă vicepreședintelui Consiliului Județean Cluj Marius Mânzat, că va rezilia contractul încheiat pentru construirea parkingului și a hotelului din incinta aeroportului clujean.

”Notificare de încetare parțială din partea concesionarului a contractului menționat în ceea ce privește obligația subscrisei de a construi un parking supraetajat și un hotel de 4 stele, coroborată cu obligația de a achita redevența ca urmare a exploatării acestor obiective de investiție, întrucât nu ați procedat la îndeplinirea obligațiilor asumate în termen de 30 de zile.”

În august 2010, CJ Cluj a semnat cu Uti Facility Management SA un contract în cadrul căruia firma trebuia să construiască un hotel și o parcare în incinta aeroportului clujean. Potrivit documentației de atribuire, câștigătorul licitației a înființat o companie de proiect care să îndeplinească formalitățile necesare pentru a primi de la administrația județeană bunurile din cadrul proiectului (terenul aflat în incinta aeroportului clujean care este administrat de CJ Cluj. n.red.). Astfel, drepturile și obligațiile din contract au fost transferate pe societatea nou înființată UTI Parking&Hotel Management. Pentru lucrările din cadrul proiectului, firma ar fi trebuit să primească dreptul exclusiv de operare al parkingului și hotelului pe durata concesiunii, în schimbul unei redevențe plătite administrației județene.

Cu toate acestea, CJ Cluj nu s-a ținut de cuvânt.

Potrivit notificării, după încheierea contractului CJ Cluj nu s-a achitat de obligațiile contractuale pentru că, de fapt, terenurile nu erau libere de sarcini.

Astfel, contractul a fost modificat în sensul că firma privată nu mai avea obligația de construire a parkingului etajat până la data predării terenului ca urmare a relocării sediilor vămii, poliției de frontieră, poliției transporturi aeriene, MAI și SRI. De asemenea a fost suspendată și obligația construirii hotelului de patru stele până la predarea terenului ca urmare a soluționării definitive a unui proces dintre CJ Cluj și SC Aviatrans.

O altă modificare a contractului a fost reprezentată de suspendarea plății redevențelor pentru cele două terenuri, pe această perioadă firma urmând să achite o redevență de 125 euro/loc parcare, respectiv 66.250 euro/an, aferent celor 530 locuri de parcare existente din incinta aeroportului.

Însă, și de această dată administrația județeană nu s-a putut achita de obligațiile contractuale aferente. ”Nici după cinci ani de la semnarea actului adițional, CJ Cluj nu a predat amplasamentul necesar construirii parkingului auto și hotelului, împrejurare care constituie o serioasă încălcare a obligațiilor contractuale care creazp subscrisei (firma UTI, n.red.) un prejudiciu semnificativ”, arată notificarea.

În cinci ani, CJ Cluj nu a reușit să pună la dispoziție terenul

Potrivit documentului, ”în privința obligației de construire a parkingului auto, nici până în prezent, de aproape cinci ani, (CJ Cluj) nu a întreprins nicio măsură pentru relocarea organismelor vămii, poliției de frontieră, poliției transporturi aeriene, MA și SRI. În privința obligației de construire a hotelului, litigiul cu SC Aviatrans a fost soluționat irevocabil de mai bine de patru ani, prin pronunțarea de către ÎCCJ a deciziei nr 744/8.02.2012, astfel că nu mai subzistă motivul pentru care amplasamentul să nu mai fie predat. Subscrisa (firma UTI, n.red.) nu este de acord cu explicațiile furnizate de CJ Cluj cu privire la motivele pentru care nu a procedat până în prezent la predarea amplasamentelor”

Potrivit documentului, din cauza faptului că administrația județeană clujeană nu a pus la dispoziție terenurile respective, parkingul și hotelul nu au mai putut fi construite conform prevederilor contractuale. ”Nu putem fi de acord cu demararea abia acum a demersurilor pentru relocarea entităților a căror activitate se desfășoară în construcțiile din cadrul Pavilon A,B,D,E, în condițiile în care astfel de demersuri trebuiau începute încă de la momentul semnării contractului, astfel încât amplasamentul să poată fi predat de multă vreme. În privința obligației de construire a hotelului, nu putem fi de acord cu explicația bazată pe existența pe rol a litigiului care formează obiectul dosarului 6679/117/2014 aflat pe rolul Tribunalului Cluj”, arată documentul.

În 2016, Tribunalul Cluj a decis ”radierea dreptului de proprietate al pârâtei SC AVIATRANS SRL asupra acestor imobile şi înscrierea dreptului de proprietate publică a Judeţului Cluj şi de administrare a Consiliului Judeţean Cluj asupra imobilelor precizate mai sus. Constată nulitatea parţială a contractului de ipotecă încheiat intre SC AVIATRANS SRL in calitate de girant şi Oros Liviu in calitate de creditor ipotecar”, arată soluția pe scurt a instanței.

UTI rămâne administratorul parcării de la Aeroportul Cluj Napoca

”În virtutea principiului bunei-credințe contractuale, precizăm că rezilierea parțială privește exclusiv partea de contract cu privire la care CJ Cluj nu și-a îndeplinit obligațiile, respectiv cea referitoare la obligația subscrisei de a construi parkingul supraetajat și hotelul de patru stel, coroborată cu obligația de a achita redevență ca urmare a exploatării acestor obiective de investiție. Cât privește celelalte obligații investiționale asumate prin contract, acestea au fost îndeplinite la termenele convenite, astfel încât subscrisa înțelege să își respecte în continuare obligația de administrare a parcării existente și de a achita redevența în cuantum de 125 euro/loc de parcare, respectiv suma de 66250 euro/an, aferent celor 530 locuri efectiv de exploatare”, mai arată notificarea.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here