În ultimii ani, primăria din Tureni a demonstrat o eficiență sporită în managementul și aplicarea fondurilor europene pentru a promova dezvoltarea locală și a îmbunătăți viața locuitorilor. Comuna Tureni, prin intermediul proiectelor susținute de fonduri europene, a reușit să pună în aplicare diverse strategii care au avut un influență decisivă asupra dezvoltării locale și a calității vieții rezidenților.

Dintre multiplele proiecte, se află în plan îmbunătățirea transportului durabil și contemporan, scop pentru care administrația locală din Tureni și-a exprimat dorința de a participa la proiectul numit ‘Microbuze electrice pentru elevii din județul Cluj’. Această inițiativă este integrată într-o strategie mai ambițioasă din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și are ca obiectiv aducerea de beneficii tangibile atât pentru comunitate, cât și pentru mediu prin utilizarea microbuzelor electrice pentru transportul școlar. Proiectul urmează să fie propus pentru finanţare de către UAT Județul Cluj prin apelul de proiecte PNRR/2023/C15/MEDU/I10.

Comuna Tureni din județul Cluj își propune să aducă îmbunătățiri semnificative în infrastructura de transport în următorii ani

Obiectivele specifice includ modernizarea și întărirea rețelei de drumuri, construirea unui spațiu de circulație mai sigur și dezvoltarea alternativelor de transport public. Printre acțiunile anticipate se regăsesc modernizarea infrastructurii stradale din comuna Tureni prin renovarea străzilor laterale, aleilor și drumurilor comunale din localitățile componente ale comunei. În plus, se are în vedere restaurarea trotuarelor pentru a facilita și a asigura o circulație mai sigură pentru cetățeni. 

Pentru a stimula siguranța pe drumuri, se vor realiza lucrări pentru introducerea marcajelor, semnelor de trafic și limitatoarelor de viteză pe drumurile comunale. Întărirea podurilor și podețelor constituie o altă acțiune esențială pentru a furniza infrastructura corespunzătoare pentru o circulație fără pericole.

În contextul unui mediu în care mobilitatea este crucială, se are în vedere și extinderea rețelei de transport public în comun din comuna Tureni către Municipiul Cluj-Napoca

Aceasta va ajuta la îmbunătățirea accesului și la diminuarea traficului auto individual. Planurile de modernizare vor fi susținute financiar din multiple surse, incluzând Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), Compania Națională de Investiții, Programul de Investiții Anghel Saligny, precum și din fondurile locale.

Propunerile inițiate se armonizează cu Planul Național de Redresare și Reziliență, evidențiind dedicarea comunei Tureni în a construi un mediu mai durabil, securizat și actualizat pentru rezidenții săi. Aceste investiții în infrastructura de transport subliniază aspirația de a construi o comunitate puternică și bine legată. 

În dorința de a oferi o infrastructură energetică mai avansată și eficace, comuna Tureni se concentrează asupra unor proiecte substantiale de innoire în această sferă. Utilizând o planificare meticuloasă, obiectivul este reabilitarea și îmbunătățirea rețelei de iluminat public, precum și dezvoltarea rețelei electrice în regiunile care în momentul actual nu au acces la electricitate. O prioritate majoră este actualizarea iluminatului public. 

Acest demers însumează atât consolidarea rețelei existente, cât și prelungirea acesteia în zonele unde iluminatul public încă nu a fost instalat. Un element crucial al acestui proces este dotarea cu lămpi LED, o tehnologie care oferă avantaje însemnate în ceea ce privește economia de energie și durabilitatea.

BOX 

Comuna Tureni se află în partea nord-vestică a Depresiunii Transilvaniei, pe versanții Dealurilor Feleacului, la 20 km distanță de Cluj-Napoca și 10 km de Turda. Este formată din satele Tureni, Ceanu Mic, Comșești, Mărtinești și Micești, ocupând o suprafață de 74,04 km2, din care 55,4 km2 sunt suprafață agricolă și 5,34 km2 intravilan. Următoarele situri arheologice din Tureni au fost înscrise pe Lista Monumentelor Istorice ale județului Cluj [8], elaborată de Ministerul Culturii si Cultelor din România în anul 2004:

• Tumulii  preistorici din punctul “Ghincenghe”.

• Siturile arheologice din punctele “La Furci”, “Svona” și “Ghincenghe”.

Comuna Tureni își propune să aducă electricitate în zonele unde acest lucru nu a fost încă realizat

În special în zonele cu potențial turistic ridicat, introducerea rețelei de electricitate poate contribui la dezvoltarea durabilă a acestor zone și la atragerea de turiști. Investițiile necesare pentru aceste proiecte vor fi finanțate din surse variate. Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), precum și bugetul local și Fondul de Mediu reprezintă surse importante de finanțare.

Inițiativele propuse se înscriu într-un context mai amplu de dezvoltare durabilă și modernizare a comunei Tureni. Prin îmbunătățirea infrastructurii energetice, comuna urmărește să ofere un mediu mai confortabil, sigur și atractiv pentru locuitori, precum și pentru potențialii vizitatori ai zonelor turistice.

Investiții în dezvoltarea telecomunicațiilor și accesul la internet

Comuna Tureni este concentrată pe dezvoltarea infrastructurii de comunicare, cu accent pe îmbunătățirea serviciilor de telecomunicații și garantarea unui acces ușor la Internet pentru toți rezidenții. Prin măsuri strategice, guvernarea locală intenționează să ofere opțiuni de conectivitate evoluate și să promoveze ideile moderne de e-guvernare, e-educație și e-sănătate.

Un obiectiv prioritar este îmbunătățirea accesului la Internet prin conexiuni broadband pentru instituțiile publice locale. Această acțiune nu va mări doar eficiența în administrarea serviciilor publice, dar va alcătui și cadrul necesar pentru punerea în aplicare a ideilor de e-guvernare, simplificând astfel interacțiunea cetățenilor cu autoritățile locale.

Extinderea accesului la Internet pentru rezidenții comunei este o altă țintă importantă. Crearea unui hotspot de Internet în comună va asigura un mediu interconectat și incitant pentru creșterea personală și profesională a comunității.

În plus, infrastructura de comunicații va fi integrată în rețeaua de transport public. Stațiile de transport public vor fi adaptate pentru a oferi acces la Internet utilizatorilor, crescând astfel calitatea experienței de călătorie.

Aceste demersuri vor fi susținute financiar din diferite surse, incluzând Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operațional Capital Uman (POCID) și fondurile locale. În această manieră, comuna Tureni își însușește responsabilitatea de a furniza o infrastructură de comunicații actualizată care să contribuie la creșterea comunității și la îmbunătățirea nivelului de trai al locuitorilor.

3 COMENTARII

 1. Cu bună știință sau fără puneți umărul la stricarea satului, adică la stricarea României, lăudînd ceea ce este de plîns. Cînd grecul îți face daruri să te păzești, zice o vorbă. De ce în privința fondurilor europene, ce în mare măsură sînt din banii luați prin taxe, impozite și alte biruri românilor, ar fi altfel?

 2. vorbe multe, fapte putine.
  lucruri incepute si neterminate.
  infrastructura de transport deteriorata de lucrari la reteaua de apa-canal, cu putine sanse de a fi adusa la starea initiala.
  neimplicare in exploatarea potentialului turistic natural.
  expresii ca:”este in plan”, „și-a exprimat dorința”, „își propune”, „se are în vedere ” miros rau a gogosi electorale.
  pare un articol la comanda,facut din arhive despre fapte ce s-au intamplat deja, dar puse ca fiind ceva de viitor.
  drumurile nu vor fi reparate ca lumea(se vede pe cele deja reparate dupa incheierea lucrarilor la apa-canal), proiectele anuntate cu tam-tam( camere de supraveghere, podul de la moara, reteaua de apa canal) nu exista sau daca exista sunt nefunctionale. statia de epurare este complet nefunctionala,ca si punctul de informare turistica. trotuarele mult laudate nu sunt folosite, pentru ca sunt inguste , lumea continuand sa circule ca la tara, pe carosabil

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here