Un raport al Curții de Conturi a scos în evidență un alt caz în care firma Coral Impex SRL a fost scoasă din joc în urma unei licitații de către o societate din cadrul Asociației Române de Combaterea Vectorilor în Igiena Publică (ARCVIP), respectiv de DD Chim, firma de casă a Primăriei Deva și condusă de  Csaba Vereş. Inspectorii Curții de Conturi au arătat cum s-a organizat de către municipalitate o licitație cu dedicație pentru a înlătura firma Coral Impex.

Povestea începe în 2016 când Primăria Deva a organizat o licitație pentru deratizare, dezinsecție și dezinfecție în municipiu. La licitație s-au înscris societățile Coral Impex, Romprest, DD Chim și Deraton. Contractul a fost câștigat de Coral Impex, fiind oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere financiar, respectiv 1.950.455 lei fără TVA pentru patru ani, comparativ cu DD Chim care a depus o ofertă de 2.515.012 lei TVA sau cu Romprest, de 4.550.993 lei. Menționăm că societatea Deraton a ieșit din schemă, deoarece nu a constituit garanția de participare la licitație. 

Cu toate că firma Coral Impex a avut oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere financiar, Municipiul Deva (autoritatea contractantă), prin comisia de evaluare a ofertelor a decis că oferta Coral Impex este inacceptabilă din motive pe care inspectorii Curții de Conturi, în urma unei inspecții efectuate la UAT Municipiul Deva, le-a considerat ca fiind eronate. Spre exemplu, Municipiul Deva spunea că oferta depusă de Coral Impex este inacceptabilă pentru că nu a prezentat copia, conform cu originalul, a autorizației pentru prestarea serviciilor de deratizare, dezinsecție și dezinfecție de la ANSVSA. 

”Având în vedere faptul că ofertantul a prezentat în cadrul ofertei Autorizația ANSVSA nr. 2 din 18.01.2016 pentru activitățile corespunzătoare clasei CAEN 812 (…) emisă de DSVSA Prahova, concluzionăm că autoritatea contractantă a considerat, în mod eronat, că această cerință nu a fost îndeplinită”, arată inspectorii Curții de Conturi. 

O altă cerință pe care Municipiul Deva a considerat-o nerespectată de către forma Coral Impex se referă la sistemul de dispecerat și comunicare, inclusiv mijloacele tehnice, materiale și personalul de intervenție care „nu au fost prezentate în conformitate cu cerința din fișa de date a achiziției”. Referitor la acest aspect, inspectorii Curții de Conturi arată că ”din verificarea documentelor de calificare depuse de ofertantul Coral Impex SRL se constată că există o declarație pe proprie răspundere în care ofertantul se obligă să asigure sistemul de dispecerat, fiind prezentat un contract de servicii de voce și date mobile încheiat cu Vodafone România. Din verificarea fișei de date achiziției și a caietului de sarcini, rezultă că autoritatea contractantă nu a precizat în ce mod trebuie făcută prezentarea sistemului în cauză”. Prin urmare, inspectorii Curții de Conturi susțin că ”ofertantul Coral Impex SRL îndeplinește cerința în cauză, astfel încât considerarea ofertei de către autoritatea contractantă ca fiind inacceptabilă este eronată”. 

Evaluări făcute pe genunchi în Primărie

Un alt motiv de respingere a ofertei a fost faptul că municipiul Deva susținea că firma Coral Impex nu a prezentat dovada deținerii unui spațiu de lucru. Din nou, inspectorii Curții de Conturi arată că societatea Coral Impex a precizat în cadrul documentelor de calificare că ”în situația în care oferta Coral Impex SRL va fi desemnată câștigătoare a procedurii, vom deține spațiul necesar desfășurării activității pe raza municipiului Deva în cel mult 30 de zile de la atribuirea contractului”.  Inclusiv în fișa de date a achiziției a fost consemnat acest lucru, respectiv că în cadrul ofertei trebuia depusă doar o declarație pe propria răspundere în care ofertantul se obligă ca în cel mult 30 de zile de la atribuirea contractului să dețină spațiu pentru punctul de lucru. Prin urmare, și această cerință a fost îndeplinită, iar municipiul Deva a considerat-o în mod eronat ca fiind inacceptabilă. 

Ultimul motiv invocat de autoritatea contractantă se referă la faptul că o parte din activitățile contractului urmau să fie efectuate de către o firmă care nu a fost declarată subcontractant.  Și această cerință a fost demontată, deoarece Coral Impex a depus în cadrul ofertei contractul de prestări servicii încheiat cu SC Maderus Trading SRL, prin urmare inspectorii Curții de Conturi consideră că s-a îndeplinit această cerință, iar respingerea ofertei din acest motiv, fiind eronată.

Referitor la motivul de inacceptabilitate a ofertei, respectiv faptul că prețul ofertat a fost neobișnuit de scăzut, firma Coral Impex a justificat prețul scăzut ofertat, detaliind modul de formare al tarifelor propuse așa cum i s-a solicitat. În acest caz, Municipiul Deva avea obligația de a verifica modul în care respectivele justificări pot susține prețul prezentat de Coral Impex.

”Pentru a putea fi respinsă o ofertă cu un preț considerat neobișnuit de scăzut, autoritatea contractantă trebuia să facă dovada faptului că ofertantul nu poate asigura îndeplinirea contractului în parametrii cantitativi și calitativi solicitați prin caietul de sarcini. Autoritatea contractantă, municipiul Deva, nu a făcut o astfel de analiză, respectiv nu demonstrează că ofertantul nu poate asigura îndeplinirea contractului”, arată Curtea de Conturi.

Licitație cu dedicație

Municipiul Deva a considerat că toate ofertele au fost inadmisibile deoarece ”se constată că oferta are un preț neobișnuit de scăzut”, neconforme pentru că ”răspunsurile transmise de ofertanți în urma solicitărilor noastre (n.r. municipiul Deva) de clarificări nu au fost concludente” și inacceptabile pentru că ”oferta depusă nu îndeplinește una sau mai multe cerințe de calificare stabilite în documentația de atribuire”.

Firma Coral Impex a depus contestație laConsiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC) prin care a solicitat anularea raportului procedurii pentru licitația deschisă. CNSC a admis contestația și a anulat raportul procedurii, obligând totodată municipiul Deva la reevaluarea ofertei depuse de Coral Impex. Cazul s-a mutat în instanță, deoarece împotriva acestei decizii, municipiul Deva a depus plângere la Curtea de Apel Alba Iulia, însă instanța a respins cererea în noiembrie 2016.

Cu toate că existau aceste decizii, atât cea a CNSC, cât și cea a Curții de Apel Alba Iulia, prin care se dispunea autorității contractante anularea raportului procedurii pentru licitație deschisă și obligativitatea reevaluării ofertei Coral Impex SRL, în mai 2017, Municipiul Deva a desfășurat procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare pentru atribuirea de servicii privind activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție din municipiul Deva aferent anului 2017.

Astfel că, Municipiul Deva a organizat o altă licitație, însă a fost organizată prin procedura ”negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare”, estimând valoarea contractului pentru doar un an la 1.781.814 lei fără TVA, deși toate ofertele primite în cadrul licitației mai sus-menționată și considerate inadmisibile au fost mult mai mici. 

Culmea, municipiul Deva a trimis invitații de participare la această procedură doar către două societăți, respectiv SC Deraton SRL și SC DD Chim SRL. Contractul a fost atribuit unicului ofertant, respectiv firmei DD Chim din Deva la valoarea de 1.526.342 lei fără TVA/an, în condițiile în care aceeași societate, pentru procedura de licitație deschisă demarată cu doar trei luni înainte prezentase o ofertă de 628.753 lei fără TVA/an, adică de 2,43 ori mai mică decât oferta depusă la procedura de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare.

Municipiul Deva nu a scăpat nepedepsit

Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) a considerat această acțiune ca fiind incorectă, motiv pentru care a aplicat Municipiului Deva o sancțiune.

”Entitatea verificată demarează procedura negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare estimând valoarea contractului pentru o perioadă de 1 an la suma de 1.781.814 lei fără TVA, deși toate ofertele primite în cadrul procedurii de licitație deschisă anulată, au fost mult mai mici și inclusiv contractul derulat în anul anterior a avut o valoare mai mică, respectiv 1.526.342 lei fără TVA”, arată inspectorii Curții de Conturi.

”Autoritatea contractantă transmite invitații de participare la procedura de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare, către trei societăți, respectiv SC Deratex Chim SRL, SC Deraton SRL și SC DD Chim SRL. La fel ca și în anul anterior, depune ofertă doar DD Chim SRL, iar în urma negocierii se atribuie contractul la valoarea de 1.519.164 lei fără TVA, în condițiile în care aceeași societate, pentru procedura anterioară anulată la licitație deschisă demarată anul anterior, prezentase o ofertă de 628.753 lei fără TVA, adică de 2,42 de ori mai mică decât oferta depusă la procedura de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare”, arată Curtea de Conturi.

Inspectorii Curții de Conturi concluzionează că  ”din descrierea faptelor, susținute de documente, rezultă faptul că autoritatea contractantă Municipiul Deva a anulat incorect în anul 2016 procedura de licitație deschisă și a optat la procedura netransparentă de Negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare, atribuind în mod repetat contractele privind serviciul de salubrizare pentru activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție în municipiul Deva aceluiași ofertant la un preț mai mare decât prețul de pe piață. Valoarea prejudiciului creat bugetului local urmare acestor nereguli a fost estimat la 2.456.120 lei”.

ARCVIP, un ONG condus de un membru FDGR

Asociația Română de Combaterea Vectorilor în Igiena Publică (ARCVIP) este un ONG  ce se descrie a fi ”cea mai puternică asociație de profil din România reunind toate categoriile din domeniul serviciilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare și a principalilor furnizori de produse biocide și echipamente”. Președintele ONG-ul este condus de Klaus Fabritius, membru al Forumului Democrat al Germanilor din România (FDGR) și unul dintre inițiatorii campaniei USR ”Fără penali în funcții publice”.  Din asociația ARCVIP fac parte mai multe firme din domeniul serviciilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, respectiv Allchim Co SRL, Deraton SRL, DD CHIM SRL, ROMPREST și 3D România SRL.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here